Locatie 02 (S.vd. Wal, Lang’Ein 5 Langezwaag)

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten)

Leeftijd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Terug
2020
Nieuw 2020 Totaal 2020
PULL 61 68 67 57 59 86 119 128 143 126

150

1

94 (22)

 94

1KJ 1

 –

 –

– 

 –

NA1KJ 15 17 24 20 18 22 33 39 40 38

50

13*

19

32

Totaal 76 85 91 82 77 108 152 167 183 165

200

14

113

127

*waar onder één alleen afgelezen bij nest, (nog) niet gecontroleerd/gevangen

Dagrapportage 2020

Datum Weer Opmerkingen
6 april   Bericht Sietse: “1 zwaluw maakt nog geen zomer, ik ben blij dat er 2 zijn.”
25 april Half bewolkt, noorden-wind, lange droge periode Eerste korte inspectie. Nog niet in de stal geweest. Circa 10-12 rondvliegende zwaluwen. Eén vogel afgelezen m.b.v. fotocamera op dak nieuwe stal. Betreft code NYM, de trouwe broedvogel man van nest PIN07..
26 april Nagenoeg onbewolkt na bewolkte ochtend met weinig (noorden)wind Stal geïnspecteerd en live-camera bevestigd in de (achterste) soosstal. Eerste nest met eieren: nest PIN06 als vervolg op nest PIN10 waar eerder afgelopen week ei uit gepredeerd werd en teruggevonden in het eind van de stal (med. Sietse – heeft ei teruggelegd in nest PIN06).
In nest PIN10 blijkt het nest voortgezet te zijn, dat zit op nog geen meter afstand van dit nest..
Twee gekleurringde vogels afgelezen, te weten *R (man) en N.W1*(gr)(vrouw). In nest PIN35 blijkt nog uitgedroogde pullus van 2019 te zitten. Dit jong werd geringd op 11 augustus 2019 toen 10 dagen oud maar met de notering dat er veel bloedmijt in het nest zat en de vogel slechts 13.9 gram zwaar was..
3 mei droog na periode van enkele dagen met regen Insectenval geplaatst. Tientallen zwaluwen in stal aanwezig bij aankomst. Eentje met grote waarschijnlijkheid gedetermineerd: W.N1/*(groen), man uit 2019. Nu twee actieve nesten met legsel. Nieuwe stal nu ook toegankelijk voor zwaluwen (doorgang was tot vorige week afgesloten)
10 mei minder warm weer/droog/noordenwind Insectenval ververst. Bij aankomst vier gekleurringde zwaluwen in stal gedetermineerd. Nu 7 nesten met eieren. Ook in de nieuwe stal tenminste 1 paar actief (nog geen eieren).
17 mei Droog tamelijk fris weer NW stroming Nest 02 en nest 03 afgelopen dagen uitgekomen. Nestpartners gefotografeerd, nest 02 beide geringd (beide partners hebben nest eerder gebruikt doch niet samen..); nest 03 alleen man geringd (vorig jaar als surplus vogel gemerkt); nestkaarten update (svdw), nu 8 nesten met legsel/pullen, eerste nest in nieuwe stal in de maak. Insectenpot malaiseval ververst.
24 mei Tamelijk fris en winderig weer RAS-ronde 01 (06:15-07:30- Willem, Wender, Oebele). In totaal 19 (potentiële) broedvogels gevangen. Daarvan waren er 13 reeds geringd. Van deze 13 geringde vogels was er 1 als pullus in 2019 geringd in dezelfde stal en 2 mannen die weliswaar tijdens de RAS rondes ook opdoken doch zich niet als broedvogel (voerende nestpartner). Dus feitelijk slechts 12 potentiële broedvogels terug uit 2019 (4 x v,6 x m) van de totaal  50 gemerkte (potentiële) broedvogels. Terugvangst-percentage: 24%
Nestkaarten geupdated (SvdW): nu 9 actieve nesten (inc; nieuwe stal). Insectenpot vervangen. Uit twee nesten (nest 02 en 03) 11 pullen geringd.
28 mei licht bewolkt, fris en zonnig,  Noordenwind nesten 05 (PIN12) en 06 (PIN34) gefotografeerd. Nestpartners nest 06 beide geïdentificeerd, van nest 05 alleen vrouw.
31 mei half bewolkt, tamelijk veel (N-)wind en aanh. droog Geen complete nestkaart update. Uit nest 04 (PIN30) 5 pullen geringd. Nest 08 vandaag uitgekomen (med. S. vd. Wal). Insectenpot malaiseval ververst. Later in de middag: Nestfoto’s nest 07 (PIN 07) en nest 08 (PIN 36). GoPro nesten 06 (PIN34) en 07 (PIN07).
3 juni half bewolkt warm weer en ietwat broeierig Nestfoto nest 08(PIN36), beide nestpartners geïdentificeerd. GoPro opnames nest 05 (PIN12): beide nestpartners geïdentificeerd
7 juni half bewolkt na regen, fris ZW wind Update nestkaarten. Nestfoto’s. Nieuw nest (PIN19) ingemeten. Totaal drie nieuwe nesten met eieren waarvan 1 in nieuwe stal. Uit 3 nesten (nestnrs 05,06 en 07) 16 pullen geringd. Insectenpot malaiseval vervangen.
10 juni Half bewolkt, Oostenwind, 16gr. 09-10 uur: Snelle vangactie in nieuwe stal. Vier broedvogels nieuw ge(kleur)ringd. Foto malaiseval.
11 juni Idem, af en toe lichte regen des middags nestfoto;s nesten PIN40 en 41 nieuwe stal. Broedvogels nest PIN40 blijken niet op 10 juni gevangen te zijn. Man is van 2019 (zelfde nest), vrouw ongeringd. Vrouw nest PIN41 geïdentificeerd.
13 juni half bewolkt, broeierig klam weer, oostenwind 1030-11 uur. aanvullend vangactie nieuwe stal. Drie adulte vogels gevangen waar onder vermoedelijk vrouwtje nest PIN40. (en 2 controles van vogels geringd op 11 juni)
14 juni broeierig warm, afgelopen nacht onweersbui Update nestkaarten (SvdW). Nest 08 mislukt: pullen dood onder nest (voelden op 7-6 bij controle al verlaten en koud aan). Uit 1 nest (PIN40-nieuwe stal) worden 5 pulli geringd. Insectenpot malaiseval vervangen.
16 juni Broeierig warm, zwaar bewolkt Nestfoto nest 10 (PIN19). Beide nestpartners geïdentificeerd. GoPro nest 09 (PIN41) vrouwtje nu ook geïdentificeerd.
21 juni Broeierig zon later wolken, wind West Controle nesten. Uit 1 nest (PIN19) 4 pulli geringd (1 ei niet uitgekomen). Diverse nestparen gestart met tweede leg. Insectenpot malaiseval vervangen.
23 juni Warm weer nieuw hogedruk Nestfoto nest 11 (PIN41) nieuwe stal. Man ongeringd. Des middags in snelle actie man gevangen en voorzien van kleurringen en (mede dankzij kleedkenmerken) direct aan nest gekoppeld.
27 juni Broeierig warm weer/ dreigende luchten, droog Nestfoto nest 12 (PIN15). Weinig voederactiviteit, uitsluitend vrouwelijke nestpartner betrokken.
28 juni Veel (ZW)wind, koeler weer, enkele buien in de ochtend Update nestkaarten. Uit één nest (nest 11 – PIN41)  4 pulli geringd. Insectenpot malaiseval ververst. GoPro film nest 12 (PIN15) nu beide nestpartners volop actief/beide geïdentificeerd
5 juli Harde west wind, regen in de ochtend en zaterdag, 20 gr C Controle nesten en inmeten nieuwe (vervolg) nesten. Uit 1 nest (PIN15) drie pullen geringd. Nest 17 (PIN10) opnieuw gepredeerd (zit in cluster met relatief veel nesten!) Nu vier vervolg legsels met eieren en en drie nesten met pullen. Inectenpot malaiseval vervangen.
10 juli 14-15 grC, half bewolkt na week met regen en wind Nestfoto’s nest 13-15 en inventarisatie rond de nesten 17 en 19 vanwege predatie van eieren. Paar nest 13 blijkt ongeringd. Nest 14 zelfde paar en nest 15 vermoedelijk ook doch alleen vrouw geïdentificeerd. Nest 17 blijkt nu door paar nest 05 (voor tweede leg) te worden gebruikt. Nest 19 wordt door separaat paar gebruikt maar geen ringen kunnen determineren.
12 juli 21 gr C. droog, WNW-2/3 Update nestkaarten en vervangen insectenpot malaiseval. Uit 1 nest (nest 13/PIN22) 4 pulli geringd. Nest 18 (PIN 13) blijvend gepredeerd doch ook herhaaldelijk weer nieuwe eileg 7/7 ei verlaten (door Sietse in nest 19 gelegd), 9/7 weer 1 ei, 10/7: 2 ei, weer gepredeerd op 11/7 1 ei en op 13/7 ineens 3 ei in nest…; nu 7 nesten actief waarvan 1 met grote pulli, 4 met kleine pulli en 2 met eieren.
15 juli 15 gr, lichte regen/droog,NW1/2 RAS ronde 02. In een snelle actie worden alle in de stal aanwezige/overnachtende zwaluwen gevangen en gecontroleerd/nieuw geringd weer losgelaten. Totaal 13 mannen en 9 vrouwtjes. Er worden zes nieuwe broedvogels (4x man, 2x vrouw)gevangen en tevens het (toen nog niet broedactieve) vrouwtje uit de nieuwe stal dat nu in deze stal verblijft als mogelijke broedvogel. Er blijken drie broedvogels (2x vrouw, 1xman) die als nestpartner bij de eerste leg actief waren betrokken nu niet meer present. Bij twee van deze nesten werden dode pulli aangetroffen.. Anderen blijken inderdaad niet opnieuw te zijn begonnen met tweede leg… Tevens worden er zes vliegklare jongen teruggevangen en na controle ontzet.
15 juli zonnig half bewolkt Nestfoto’s nest 13, 15 en 16. M.u.v. 1 nestpartner nest 13 alle nestpartners geïdentificeerd. Bij nest PIN06 opnieuw opstootjes en zeer terughoudende voederactiviteit. Op foto vastgelegd dat buurman Y.N2/* het vrouwtje van nest PIN06 belaagd. Binnen dit cluster al vaker veel onrust tussen buren vastgesteld en meerdere nesten gepredeerd. Vrouw nest PIN42 blijkt het vrouwtje te zijn dat op 10 juni in de nieuwe stal als “niet broed-actief” werd (bij-)gevangen en geringd.
17 juli warm, 21 gr, bewolkt Nestfilm (GoPro) nest 13 , PIN22, beide nestpartners geïdentificeerd (beide nieuw geringd op 15-7).
19 juli warm, 22 gr, licht bewolkt Nestcontroles. Uit 3 nesten (14, 15 en 16) worden 10 pulli geringd. Nu 4 nesten waarin zich grote pulli (> 1 week) bevinden en 6 nesten met eieren. Insectenpot malaiseval vervangen.
26 juli half bewolkt, 19gr, stevige westwind controle nesten/update nestkaarten (svdw). In 3 nesten (14-16) nu grote bijna vliegklare pullen, in 2 nesten (18 en 19) kleine, pas uitgekomen pulli en in 5 nesten (20-24) allen 4 eieren.
30 juli Warm weer, weinig (w) wind GoPro nesten 18 en 19. Nest 18 (PIN13)blijkt, zoals reeds vermoed het paar van nest 5 (PIN12) te zijn. Het vermoeden dat het vrouwtje van nest 19 niet meer in de stal verblijft (vermoedelijk dood) wordt bevestigd. De eerste leg liep fout af met dode pullen in het nest. Vermoedelijk is de man voortijdig gestopt met het voeren van de jongen, gepaard met een andere vouw en de tweede leg weliswaar in hetzelfde nest gelegd en nu wel beide goed betrokken bij het voeren van de jongen in dit nest.
2 augustus na twee (zeer) warme dagen met hoge luchtvochtigheid nu wat koeler weer, half bewolkt W-wind Controle nesten. Uit twee nesten (nest 18, PIN13 en 19, PIN36) 9 pullen geringd. Nu 3 nesten met pulli (<10 dagen) en nog 5 nesten met eieren. Insectenpot malaiseval vervangen.
5 augustus Warm weer. Zuidwesten wind Nestfilm nest 20 (PIN40). Beide nestpartners geïdentificeerd. Enkele nesten in stal gecontroleerd. Nesten 21 en 22 aan het uitkomen (beide 3 pulli en 1 ei).
9 augustus zeer wam bewolkt controle nesten; uit nest 26 (PIN25) 4 pulli geringd. Nu 3 nesten met 12 grote pulli (>1 week), 4 nesten met kleine pulli (< 1 week) en nog 1 nest met (4) eieren. Insectenpot malaiseval vervangen.
10 augustus Zeer warm zon en weinig wind Nestfilm nesten 22 (PIN19) en 23 (PIN43). Vrouwelijke nestpartner nest 23 blijkt ongeringd te zijn. Andere nestpartner van dit nest en beide nestpartners van nest 22 geïdentificeerd.
11 augustus Zeer warm zon, oostenwind Bliksemactie (07:40) waarbij vrouw nest 23 (PIN43) is gevangen en geringd weer losgelaten. Mbv live camere vrouw daarna gedetermineerd bij het nest. Ook nestpartners nest 24 (PIN41) geïdentificeerd dmv nestfoto’s. Des middags live camera bij nest 21 (PIN30) beide nestpartners geïdentificeerd.
16 augustus Zeer warm broeierig Controle nesten. Uit 4 nesten 15 pulli geringd. Nu 6 nesten met grote pulli (> 1 week) en nog 1 nest met 4 eieren (kan rond 18/8 uitkomen), insectenpot malaiseval vervangen.
21 augustus Zeer warm na  zeer warme nacht / stevige wind Nestfoto/film (gopro) nest 25/PIN32.  Toch nog succesvol drielegsel in 2020, man en vrouw blijken zelfde nestpartners te zijn van nest PIN06 en aldus voor derde maal succesvol jongen groot te brengen. Althans in dit nest zitten 4 pulli die op 18 augustus zijn uitgekomen. Nog even afwachten dus maar het perspectief lijkt goed.
23 augustus Koeler weer, stevige westenwind en buien Update nestkaarten. Nu nog 4 nesten met grote (bijna vliegklare) pullen en 1 nest met kleine (5 dgn oude) pulli. Insectenpot malaiseval vervangen.
30 augustus Wisselvallige periode, koeler weer Controle nesten. Nu nog één actief nest (betreft derde leg, nest PIN32) met vier pullen van 12-14 dgn (geringd). Insectenpot malaiseval vervangen.
6 september Zo nu en dan regen en zon, westelijke stroming Nacontrole nesten en verwijderen insectenval. De vier pullen van nest PIN32 staan op punt van uitvliegen, lijkt prima. Laatste inspectierond 2020.


Actuele nestentabel 2020
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker), 
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide nestpartners ongeringd         *ns=nieuwe stal

Nnr PIN FOTO MAN VROUW Vinddat Omst. Vervolg/opmerkingen
1 10 21-4 1 ei al na 1 dag uit nest, achterin de stal (heel) teruggevonden;3-5:leeg
2 06 N.W2/* */BW 24-4 1 ei 26-4:4ei (w.o. 1 ei door Sietse bijgelegd uit nest PIN10); 3-5:6ei; 10-5: 6ei;13-5: uitgekomen; 17-5:nestfoto, beide nestpartners geïdentificeerd; 24/5: 6 pulli geringd; 3/6: uitgevlogen; 7/6: leeg
3 03 G.W2/* lBS/* 27-4 1 ei 3/5:5 ei; 10/5:5ei; 15/5: uitgekomen; 17/5: nestfoto, man geïdentificeerd, vrouw ongeringd; 24/5:5 pulli geringd; 25/5:NF-I; 7/6: uitgevlogen
4 30 G.W1/* NR/* 4-5 1 ei 10/5:5ei;17/5:5ei;21/5:uitgekomen; 25/5:NF-I;31/5:5 pulli geringd;7/6: grote pulli, 11/6:uitgvlogen, nest leeg
5 12 */R PiC/* 8-5 1 ei 10/5:3ei;17/5:6ei;24/5:6ei; 27/5: uitg.;28/5:NF-II;03-6:NF-I; 7/6: 6 pulli geringd; 14/6: grote pulli; 19/6: leeg/uitgevlogen
6 34 */lBN N.W1/* 8-5 1 ei 10/5:3ei;17/5:5ei;24/5:5ei;;27/5:uitg.;28/5:NF-I; 7/6: 5 pulli geringd; 14/6: grote pulli; 21/6:zeker 2 pullen uitgevlogen en 2 pullen uitgedroogd dood in nest
7 07 NY/* NG/* 9-5 1 ei 10/5:2ei;17/5:5ei;24/5:5ei;28/5:uitg.;31/5:NF-I; 7/7: 5 pulli geringd; 14/6: grote pulli; 21/6: grote pullen; 22/6:uitgevlogen;28/6:leeg
8 36 Y.N2/* lBN/* 12-5 1 ei 17/5:5ei;24/5:5ei;31/5:a/h uitkomen;31/5:NF-II;3-6:NF-I; 7/6: kleine pulli (ogen koud en verlaten..); 11/6:P (pulli dood onder nest);14/6: leeg (P)
9 40 (ns*) */O.W1 */GN 17/5 1ei 24/5:5ei; 5/6: uitgekomen, 7/6: kleine pulli (2dgn); 11-6: NF-III,14/6: 5 pulli geringd;16/6: NF (GoPro)-I;21/6: grote pulli; 26/6:uitgevlogen
10 19 GY/* GN/* 25/5 1 ei 7/6: 5 ei; 13/6: uitgekomen; 16/6:NF-I;21/6: 4 pulli geringd en 1 ei niet uitgekomen; 28/6: grote pulli; 5/7: uitgevlogen (rondvliegend), 1 ei in nest achtergebleven
11 41 (ns*) PuG/* SlB/* 31/5 1 ei 7/6: 4 ei;11/6:NF-I;14/6:4ei; 18/6: uitgekomen; 23/6:NF-III/I; 28/6: 4 pulli geringd; 5/7: grote pulli; 11/7: uitgevlogen
12 15 O.W2/* GPu/* 1/6 1 ei 7/6: 5 ei; 14/6:5ei; 21/6: aan het uitkomen (2 pulli en 3 ei); 27/6: NF-II;28/6:kl pulli (5-6 dgn), NF-I; 5/7: 3 pulli geringd (geen ei of dood jong meer in nest); 12/7: grote pulli; 14/7: uitgevlogen
13 22 */GY YG/* 16/6 1 ei 21/6: 5ei; 28/6: 5ei; 5/7: pulli (ca. 1 dg); 10/7: NF-IV; 12/7: 4 pulli geringd (geen ei of dood jong aangetroffen);15/7:NF-II;17/7:NF-I; 19/7: grote pulli; 26/7: uitgevlogen
14 03 G.W2/* lBS/* 18/;6 1 ei 21/6: 4ei; 28/6: 5ei; 5/7: a/h uitkomen (1 pull, 4ei); 10/7: NF-I; 12/7: kleine pulli; 19/7: 5 pulli geringd; 26/7: grote pulli; 2/8:leeg
15 06 N.W2/* */BW 19/6 1 ei 21/6: 3ei; 28/6: 4ei; 5/7: 4ei; 8/7: uitgekomen; 10/7: NF-II, 12/7: kleine pulli; 15/7: NF-I; 19/7: 2 pulli geringd (1 ei niet uitgekomen uit nest verwijderd); 26/7: 2 grote pulli;2/8:leeg
16 42 RS/* PiPu/* 22/6 1 ei 28/6: 4ei; 5/7: 4ei; 11/7: uitgekomen; 12/7: kleine pulli; 15/7:NF-I; 19/7: 3 pulli geringd (1 ei niet uitgekomen, uit nest verwijderd); 26/7: 3 grote pulli;2/8:leeg
17 10 24/6 1 ei 28/6: 5ei; 5/7: leeg P; 8/7: 2ei, 11/7: P
18 13 */R PiC/* 5/7 1 ei 7/7: verlaten: ei door SvdW in nest 19 (PIN36)bijgelegd; 8/7:1ei, 10/7:3ei,11/7: 1ei, 12/7: 3 ei.. (nest wordt voortdurend overhoop gehaald en bijgelegd voor meerdere vrouwtjes..); 19/7: 4ei; 26/7: a/h uitkomen (1 pull, 3 ei); 30/7:NF-I;2/8: 4 pulli geringd;9/8::grote pulli; 18/8: nagenoeg vliegklare pulli; 19/8: uitgevlogen
19 36 Y.N2/* SN/* 5/7 1 ei 12/7: 6 ei (incl. bijgelegd ei uit nest 18), 19/7: 6ei; 24/7: uitgekomen; 26/7: kl pulli; 30/7: NF-I; 2/8:5 pulli geringd; 5/8: >4 gr pulli; 15/8: uitgvl.
20 40 */O.W1 */GN 13/7 1 ei 19/7: 4ei; 26/7: 4ei; 30/7:uitgek.; 2/8: 4 kleine pulli; 5/8: NF-I; 9/8: 4 pulli geringd; 16/8: grote pulli; 20/8: uitgevlogen
21 30 G.W1/* NR/* 18/7 1 ei 19/7: 2ei; 26/7: 4ei; 2/8:4 ei; 5/8: a/h uitk (3 p/1ei); 9/8: kl pulli; 16/8: 4 pulli geringd; 23/8: grote pulli; 26/8: uitgevlogen; 30/8: leeg
22 19 GY/* GN/* 18/7 1 ei 19/7: 2ei; 26/7: 4ei; 2/8:4ei, 5/8: a/h uitk. (3 p/1ei); 9/8: kl pulli; 10/8: NF-I;16/8: 3 pulli geringd (1 ei niet uitgekomen); 23/8: 3 grote pulli; 26/8: uitgevlogen; 30/8: leeg.
23 43 SR/* */NlB 19/7 1 ei 26/7: 4ei; 2/8:4ei; 6/8: uitg; 9/8: kl pulli; 10/8: NF-III; 11/8: NF-I; 16/8: 4 pulli geringd; 23/8: gr. pulli; 28/8: uitgevlogen; 30/8: leeg
24 41 PuG/* SlB/* 20/7 1 ei 26/7: 4ei; 2/8: 4ei; 7/8:uitg.; 9/8: kl pulli; 11/8: NF-I; 16/8: 4 pulli geringd; 23/8: grote pulli; 28/8: 2 pullen uitgevlogen, 2 pullen dood gevonden (SvdW)
25 32 N.W2/* */BW 1/8 1 ei 2/8: 2ei; 5/8: 4ei; 9/8: 4 ei; 16/8: 4ei; 18/8: a.h. uitkomen (3 pulli/1 ei); 21/8: NF-I; 23/8: kl. pulli; 30/8: 4 pulli geringd; 6/9: 4 nagenoeg vliegklare pullen (op nestfoto); 9/9: 3 pullen uitgevlogen, 1 is dood gegaan (med. SvdW).

 

Insectenval geplaatst op 3 mei 2020 d.d. 3 mei 2020

Gekleurringde zwaluw in stal aanwezig op 10 mei 2020

Nestpartners nest 02, 17 mei 2020

Nestpartners nest 03, 17 mei 2020