Locatie 13 (T. Algra, Bûtewei 55 Hemrik)

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten)

Leeftijd 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Terug 2020 Nieuw 2020 Totaal 2020
PULL 84 97 84 68 72 69 81 62 97

0

97 (25)

97

1KJ

0

0

0

NA1KJ 24 22 26 14 19 16 21 24 28

9

17*

26

totaal 108 119 110 82 91 85 102 86 125

9

114

123

*waaronder twee met vreemde ringen doch nieuw binnen dit project.

Dagrapportages 2020

Datum weer Opmerkingen
10-4 Warm zonnig Bericht Theunis: “De natuur gaat (ondanks Corona) wel door en op 7 april was s’morgens 1 zwaluw in de stal. Op 8 april was er geen maar daarentegen op 9 april wel weer 1. Helaas kon ik niet ontdekken of deze geringd was.”
25-4 Half bewolkt, noorden-wind, lange droge periode Zeker 6 zwaluwen rondvliegend. Aan enkele nesten wordt bouwactiviteit waargenomen w.o. de nesten PIN01 (al met veren bedekt) en PIN25. Eén ongeringde zwaluw in de stal waargenomen.
3-5 Tamelijk zonnig na dagen met regen Wat meer activiteit van zwaluwen in de stal bij aankomst. Zeker 10 vogels w.o. ook met kleurringen rondvliegend. Onder deze geringde vogels met zekerheid BY/*(een vrouwtje uit 2017/2018/2019) en een uitsluitend metalen ring aan rechter-poot.  Eerste twee nesten met legsel, te weten nest PIN01 en 25 met beide 4 eieren. Insectenval geplaatst.
10-5 Minder warm weer droog/Noordenwind Bij aankomst weer ca. 10 zwaluwen rondvliegend in de stal. Drie gedetermineerd met kleurringen. Vier nesten met eieren. Insectenpot malaiseval ververst.
17-5 Droog fris weer met NW-stroming Bij aankomst zeker 12 zwaluwen rondvliegend in stal w.o. ook diverse ongeringde. Drie nesten er bij waar onder 1 in de nok (PIN28). Opmerkelijk dat er stronesten worden gemaakt. Mogelijk door droogte en/of aanwezigheid strobalen in stal. Insectenpot malaiseval ververst.
19-5 Droog, half bewolkt en tamelijk warm weer (Willem en Oebele present) Bij aankomst blijken vrijwel alle aanwezige broedvogels binnen te zitten. Door de luiken direct te sluiten (er vliegt één vogel naar buiten, zeer wrs man van nest PIN25 met kleurring-combinatie die separaat is afgelezen..) worden alle aanwezige broedvogels gevangen dankzij één geplaatst net. Bij deze snelle actie worden 16 broedvogels (9 keer vrouw, en 7 keer man) gecontroleerd. Tien vogels blijken reeds geringd waarvan twee uitsluitend met metaal doch deze vogels zijn elders (vermoedelijk als pullus) door een andere ringer geringd. Acht eigen terugvangsten: betreft vier broedvogels die voor het eerst in 2019 werden gezien, drie voor het eerst in 2018 en één uit 2017.
Voorlopig terugkomst percentage broedvogels: 32%
21-5 Warm en zonnig Nestfoto’s 01 (PIN01) en 02 (PIN25). Van beide nesten de nestpartners geïdentificeerd.
Nest 01 twee partners die in 2018 en 2019 ook al present waren maar nu voor het eerst als nestpartners (van beide zijn de ex partners nu niet present). De partners van nest 02 zijn dezelfde als in 2019 ook in hetzelfde nest actief.
24-5 Tamelijk fris, winderig en regenachtig Controle nesten. Uit nest 01 (PIN01) drie pullen geringd. Nu 9 actieve nesten w.o. vier 6-legsels. Paar dat in bij-stal wilde beginnen blijkt nu nest gereed te hebben in de nieuwe open stal. Insectenpot malaise val ververst.
29-5 Zonnig erg droog/ noordenwind Nestfoto’s nest 03 (PIN02), nest 04 (PIN27) en nest 05 (PIN23) gemaakt. Van nest 04 beide partners en van de nesten 03 en 05 alleen het  vrouwtje geïdentificeerd
31-5 Half bewolkt, vrij veel (n-) wind, aanh. droog Update nestkaarten. Twee nesten erbij (nest 10-PIN3 en nest 11-PIN10). Uit nest 02 (PIN25) 5 pullen geringd. Insectenpot malaiseval ververst.
4-6 zwaar bewolkt, hele lichte regen, N-wind Nestfoto’s nesten 03 (PIN02) en 05(PIN23) en 06 (PIN18). Van nesten 5 en 6 beide nestpartners geïdentificeerd. Nest 6 zelfde paar als in 2019. Nest 03  zijn 2 van de 5 eieren op 31-5 uitgekomen. Vrouwtje nog steeds broedend ondanks 2 pullen van 3-4 dgn… Man niet present bij nest
6-6 h/z bewolkt, krachtige NW wind, af en toe regen Nestfoto’s nesten 03 (PIN02) en 07 (PIN28). Van nest 07 beide partners geïdentificeerd. Beide partners in 2019 present echter beide met andere partner die nu beiden niet present (lijken te) zijn. Saillant: vrouw Y.N2 broedde met tweede legsels in 2019 ook in nest PIN28! Ander grappig detail: beide nestpartners van dit jaar hadden een partner met exact dezelfde kleurring echter het vrouwtje van W.N2 droeg R.W2 om links en het mannetje van Y.N2 droeg R.W2 om rechts…. Nest 03 nog steeds vrouw alleen present: deels broedend op 3 eieren en deels voerend nu nog 1 pullus van ca. 6 dgn..
7-6 z/h bewolkt, regenbuien, ZW-wind, tamelijk koud weer Ras ronde 01: 06:00-07:30. In een snelle ronde worden 22 broedvogels gevangen geringd/gecontroleerd weer losgelaten. Er worden 6 nieuwe broedvogels gevangen (3xvrouw en 3xman) en nog één nieuwe terug-vangst uit 2019. Daarmee totaal 7 nieuwe broedvogels t.a.v. de eerdere vangactie (later op de dag) van 19 mei jl.
11:00-12:30: update nestkaarten, inmeten nieuwe nesten en vervangen insectenpot mailaiseval. Uit twee nesten (nest 03: 1 pullus en nest 04:5 pulli) worden totaal 6 pullen geringd. In nieuwe wagenstal nest met 4 eieren (en 1 nest met 1 ei dat is verlaten)
8-6 half bewolkt droog weer met NO-wind Nestfoto’s nesten 03 (GoPro), 08 en 09. Nest 08 vrouw geïdentificeerd. Nest 09-PIN26 beide nestpartners. Vrouw is nieuw (op 7-6 geringd), man (OlB/*) is oude bekende die in 2019 twee nesten er op na hield w.o. PIN26! Ex partner RlB/* van nest PIN18 ook terug in 2020 deze was samen partner met OlB/* bij PIN 18 bij eerste legsel. Bij 2e legsel in 2019 was hier de partner */B.W2 die nu samen opnieuw nestparters zijn bij PIN18. Vrouw nest 03 (PIN02) blijkt inderdaad alleenstaand te zijn. Veelal broedend op 3 niet uitgekomen eieren, 1 pullus (ca. 9 dgn) zo nu en dan voerend.
10-6 zwaar bewolkt, wind oost 17gr Observatie nest PIN02 en PIN06. PIN06 gepredeerd vrijwel zeker door surplus man. Tijd geobeserveerd en waargenomen dat man lBN/* betrokken is samen met */GN. lBN/* is de man van nest PIN01 waarvan de jongen ondertussen zijn uitgevlogen (partner bij dat nest was/is vrouw WG/* (die afgelopen zondag ook nog werd aangetroffen in de stal!). Daarnaast was er nog een ongeringde man korte tijd betrokken. Deze werd na korte tijd belaagd. Vraag is nu wat er precies aan de hand is: heeft oorspronkelijke man nest verlaten of is die dood? Of is lBN/* de oorspronkelijke man maar houdt die er twee nesten op na? En van waar de predatie en de ongeringde indringer: wat is diens rol? Bij de tweede rondes hopen we meer duidelijkheid te verkrijgen…   Opnieuw wordt vastgesteld dat bij nest PIN03 alleen een vrouw betrokken is dat af en toe broedt en zo nu en dan voert .. Wel zat man RS/* in de buurt van dit nest. Een tot zondag jl. nog ongeringde man…Echter geen directe betrokkenheid gesignaleerd!
11-6 zwaar bewolkt, lichte regen Uit nest PIN28 (nr 7) 6 pulli geringd.
14-6 Broeierig warm/onweersbuien maar (nog) niet in Lippenhuizen/Hemrik Update nestkaarten. Eén nieuwe nest, vermoedelijk 2e leg PIN01 (nestnr 14). Uit 3 nesten (nest 5, 6 en 9) worden 16 pullen geringd. Insectenpot malaiseval vervangen. Nest in wagenschuur nu met 5 eieren.
15-6 Broeierig/warm/bewolkt Nestfoto’s nest 11 (PIN10). Beide nestpartners geïdentificeerd.
17-6 Broeierig/warm/bewolkt (andermaal geen regen ) GoPro nest 10 (PIN03). Beide nestpartners geïdentificeerd.
21-6 Broeierig, zon later wolkenvelden, wind West Controle nesten. Uit twee nesten (PIN03 en 10) totaal 9 pullen geringd. In snelle actie broedvogel (vrouw) nest wagenschuur gevangen en voorzien van kleur-ringen. Insecten pot malaiseval vervangen.
24-6 Zomerweer, oostenwind Nest 12 (PIN14) gefotografeerd, beide nestpartners geïdentificeerd.
28-6 Veel (ZW)wind, regenbuien in ochtend en op 27/6, koeler Update nestkaarten. Uit nest 12 (PIN14) 5 pulli geringd. Vijf vervolglegsels actief en in twee nesten kleine pulli (< 1 week oud) en in twee nesten grote pulli (> 2 weken). Insectenpot malaiseval vervangen.
1-7 Rond 21 graden, bewolkt droog, westelijke stroming In snelle acties broedvogels van nesten in bijstal (nest 13, PIN21) en nieuwe wagenschuur (nest 18, PIN29) gevangen en voorzien van kleurringen.
5-7 Harde westenwind, regen in de ochtend en op zaterdag, 19gr. Controle nesten en inmeten nieuwe nesten. Uit 1 nest (nieuwe stal) 3 pullen geringd. Nest PIN21 (nr. 13) bijstal mislukt, jongen dood. Nu vier vervolg legsels en 3 nesten met (kleine ) pulli. Insectenpot malaiseval vervangen.
7-7 Droog bewolkt 19gr C Nestfoto’s en inventarisatie nesten 14, 15 en 16 (PIN01,06 en 25). ZELFDE nestpartner man bij nest PIN01 en 06. In eerste rond al geconstateerd dat man lBN/* betrokken was bij gepredeerd net PIN06 en voedselpartner was bij net PIN01. Nu voedselpartner bij nesten 01 en 06 met daarin beide pullen van ca. 5-6 dgn oud. Meer betrokken bij nest PIN01 (voorgaand jaar ook alleen PIN06 met andere partner). Vrouw PIN06 gedurende twee uur uitsluitend in stal jagend en voortdurend jongen voerend (man slechts 1 maal, vrouw zeker 10 keer). Bij alle drie de nesten dezelfde nestpartners als bij de eerste leg.
12-7 half bewolkt 21 gr C droog Controle nesten en vervangen insectenpot malaiseval. Uit twee nesten (14 en 15 / PIN 01 en 06) vijf pulli geringd. In 1 nest nog 2 pull (5 ei) en 1 nest nog 3 pull (5ei): bekend is dat mannetje bij beide nesten hoort.. (geen spoor van eieren of dode pulli).  Nu 10 actieve nesten waarvan 2 met nagenoeg vliegklare pullen, 5 met kleine pullen en 3 met eieren.
13-7 Licht bewolkt warm en zonnig weer Nestfoto’s nest 17 en 19 (PIN08 en 22). Nestpartners nest 19 beide geïdentificeerd. Nestpartners PIN08 ongeringd.
16-7 Lichte regen bewolkt, 16gr RAS ronde 02. In een snelle actie (06:00-07:00 uur) worden 25 zwaluwen gevangen en ontsnappen er zeker 5 vanuit het nest en/of een opening in de nok van de stal. Van de 25 gevangen vogels zijn er 8 vliegklare pullen. Eén van deze pullen blijkt ongeringd, vermoedelijk afkomstig vanuit een stal uit de omgeving. Van de 17 broedvogels zijn er 14 reeds ge(kleur)ringd. Drie nieuwe adulte vogels worden gekleur-ringd waarvan 2 man en 1 vrouw.
17-7 Warm 20gr, bewolkt Nestfoto PIN08 (nest 17): beide nestpartners nu geïdentificeerd (beide op 16-7 nieuw geringd);
19-7 Warm 21 gr., licht bew Inspectie nesten en ringen nestjongen. Uit drie nesten (nest 16, 17 en 19) worden 15 pulli geringd. Nu 7 nesten met eieren; 3 nesten met pullen van >1 week en 2 nesten met nagenoeg vliegklare pullen (> 2 weken); Insectenpot malaiseval vervangen.
26-7 19 gr, half bewolkt, stevige westwind Controle nesten. Nu 3 nesten met grote pullen (> 2 weken); 2 nesten met kleine (pas uitgekomen) pulli en 5 nesten met eieren (4 x 4 en 1 x 2 eieren). Insectenpot malaiseval vervangen.
30-7 warm met weinig (west)wind Nestfoto’s nest 20 (PIN11) en 22 (PIN20). Opmerkelijk fenomeen dat WEER vrouwtje NG/* een nest met slechts 1 uitgekomen pullus en 3 niet uitgekomen eieren verzorgt! Nu in een ander nest (PIN11 ipv PIN 02) maar dus weer zonder nestpartner en slechts één pullus.. Nest 22 (PIN20) betreft zoals reeds vermoed de tweede leg van paar nest 07 (PIN22) op anderhalve meter van dit gekozen bestaande nest hoog in de stal.
2-8 na 2 (zeer) warme dagen met hoge luchtvocht nu wat koeler weer, half bewolkt W-wind Controle nesten. Uit 2 nesten 6 pulli geringd. Insectenpot malaiseval vervangen. Nu 5 nesten met pulli waarvan 3 met pullen >1 week en 2 met pullen < 1 week. En nog 3 nesten met eieren (allen nog in juli begonnen).
3-8 Droog; Bewolkt, buien elders .. Nestfilm nesten 21 (PIN18) en 25 (PIN26). Van beide nesten de beide nestpartners geïdentificeerd. GoPro bij nest 20 (PIN11) ter bevestiging dat vrouwelijke nestpartner alleen dit nest (met 1 pullus) verzorgt..
5-8 Warm weer zuidwesten wind Nestfoto’s nest 23 (PIN03) en 24 (PIN23). Nest 23  pas uitgekomen, vrouw (NS/*) nog broedend.. Nest 24 nu andere vrouwelijke nestpartner dan bij eerste leg. Betreft vrouw */GPu van (mislukt) nest 13/PIN21 uit bijstal. Oorspronkelijke vrouwtje */lBS ook al niet meer present bij RAS-ronde 2..
7-8 Zeer warm, onbewolkt, oostelijke stroming GoPro bij nest 23 (PIN03). Nu beide nestpartners volop voerend en beide geïdentificeerd.
9-8 zeer warm, bewolkt Nestencontrole. Uit 3 nesten (21, 24 en 25) 11 pulli geringd. Nu 5 nesten met (17) grote pullen (> 1 week oud); 2 nesten met kleine pulli (< 1 week) en nog 2 nesten met eieren. Insectenpot malaiseval vervangen.
10-8 Zeer warm, zon, weinig wind Nestfoto nest 26 (PIN10) beide nestpartners geïdentificeerd.
16-8 Zeer Warm, broeierig geen buien in Hemrik eo Controle nesten. Uit 2 nesten totaal 5 pulli geringd. nu nog 6 nesten met grote pulli (> 1 week), 1 nest met kleine pulli en 1 nest (wagenschuur) met 3 eieren. Insectenpot malaiseval vervangen.
17-8 Bewolkt, broeierig warm 24gr Nestfoto’s nest 27 (PIN14) beide nestpartners geïdentificeerd.
23-8 Koeler weer. Stevige westenwind met buien. Nestcontroles. Uit nest 27 (PIN14) 2 pulli geringd. Nu nog 2nesten met (nagenoeg vliegklare) grote pulli, 1 nest met 2 pulli van ca. 1 week oud, en 1 nest met 3 eieren (in wagenschuur). Insectenpot malaiseval vervangen.
30-8 Wisselvallig, koeler Nestcontroles. Alleen in nest 27 (PIN14) nog 2 grote bijna vliegklare pullen, verder geen enkel actief nest meer in de stal. In de wagenschuur nog wel actief nest, vermoedelijk nu kleine pullen doch geen voederactiviteit waargenomen. Vier adulte zwaluwen (en nog een paar 1kj-vogels) rond de boederij vliegend waargenomen. Insectenpot malaiseval vervangen.
6-9 Zo nu en dan regen en zon. Westelijke stroming Nacontroles nesten. Geen nestactiviteit meer in de stal met enige uitzondering dater in nest 27 (PIN14) nog steeds 2 vliegklare pullen worden gevoerd door de adulte vogel(s). Mogelijk nog wel (niet waargenomen) bij nest 28 in de wagenschuur. Afgelopen week nog wel (af en toe) voederactiviteit waargenomen (T. Algra). Insectenval verwijderd.
7-9 Vrij zonnig weer, westwind Nacontrole nest wagenschuur. Nest blijkt gepredeerd te zijn door hoogstwaarschijnlijk een kerkuil. Er worden bloedspoelen met kleine veertoppen (ca. 9 dagen oud) onder het nest gevonden van de pul(len). Verder is duidelijk waarneembaar dat er een uil in de (nieuwe) wagenschuur is geweest vanwege strontplekken op de vloer.

Actuele nestentabel 2020
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker), 
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide partners ongeringd

Nnr PIN Foto man vrouw Vindd Omst. Vervolg/opmerkingen
01 01 lBN/*  WG/* 3/5 4 ei  10/5:4ei;17/5 (>)3 pulli van 1 dag oud;18/5:NF-I;24/5: 3 pulli ger.;31/5:3 grote pulli; 7/6:leeg (uitgevlogen)
02 25 W.N1/*  BY/* 3/5 4 ei  10/5:5ei;17/5: 6ei; 21/5:NF-I;24/5: pulli(ca. 4 dgn);31/5: 5 pulli geringd (geen zesde, geen ei gevonden); 7/6: grote pulli; 14/6:leeg/uitgevlogen
03 02 -(*)  NG/* 10/5 2 ei 17/5:5ei; 24/5:5ei;29/5:NF-II;31/5: a/h uitkomen;4-6:NF-II(vrouw br., 2 pulli ca. 3-4dgn en 3 eieren niet uitgekomen), 6-6:NF-II (1 pullus en 3 eieren); 7-6: 1 pull geringd (3 ei ); *op 8-6(GoPro) en 10-6 (lange observatie) andermaal vastgesteld dat vrouw alleen betrokken is bij dit nest (broedend op wrs onbevruchte eieren en 1 pull af en toe voerend). 14/6: 1 grote pullus + ei(eren); 21/6: 3 niet uitgekomen eieren (verder leeg/uitgevlogen)
04 27  GY/*  GPu/* 10/5 2 ei 17/5: 6ei;24/5:6ei; 29/5:NF-I;31/5:>5 pullen (paar dgn oud); 5 pulli geringd, 1 pullus vers/dood onder nest (duidelijk kleiner) . 14/6:grote pulli; 21/6: leeg
05 23 G.W2/*  */lBS 17/5 5 ei 24/5:5ei;29/5: NF-II(man verm. G.W2/*);31/5:5 ei (veel veren);4-6:pulli (ca.1dgn), NF-I; 7/6: 5 pulli (ca 6 dgn); 14/6: 5 pulli geringd; 21/6: 5 gr. pulli; 28/6: leeg
06 18 */B.W2  RlB/* 17/5 4 ei 24/5:6ei;31/5:6ei;4/6:pulli(ca 1dgn) NF-I, 7/6: 6 pulli (ca 4 dgn); 14/6: 6 pulli geringd; 21/6: 6 gr pulli; 28/6: leeg
07 28 W.N2/* Y.N2/* 17/5 3 ei 24/5:6ei;31/5:6ei;6/6:NF-I, 7/6: pulli ca. 3 dgn, 11/6: 6 pulli geringd; 21/6: vliegvlugge pulli; 28/6: leeg
08 06 lBN/*(*) */GN 24/5 4 ei 31/5:4ei; 7/6: ah uitkomen (3 pull,1ei); 8/6:NF-II, 10/6:NF-I ((*)man lBN samen met *GN voortdurend bij nest present en korte tijd ongeringde man aanwezig), 10/6: P – nest leeg, nog wel veren in nest verder alles weg..;17/6: leeg (nog wel wat veren)
09 26 OlB/* PiPu/* 24/5 5 ei 31/5:5ei; 7/6: pulli (ca. 2 dgn); 8/6:NF-I; 14/6: 5 pulli geringd; 21/6: gr. pulli; 28/6:leeg
10 03 GN/* NS/* 31/5 5 ei 7/6: 5ei; 14/6: 5 pulli (ca. 3-4dgn);17/6:NF-I; 21/6: 5 pulli geringd;28/6:>3 gr pulli; 5/7: leeg, 12-7 leeg
11 10 SN/* PuG/* 31/5 4 ei 7/6: 4ei; 14/6: pulli (ca. 3 dgn); 21/6:4 pulli gerind; 28/6: 4 grote pulli; 5/7: leeg, 12/7:leeg
12 14 PuPi/* SlB/* 7/6 5 ei 14/6: 5ei; 21/6: kl. pulli (1-2 dgn);24/6:NF-I; 28/6: 5 pulli geringd; 5/7: grote pulli, 12/7: grote vliegklare pulli; 19/7: leeg 
13 21 */GY */GPu 7/6 2 ei In bijstal) 14/6: 4ei; 21/6:4ei; 28/6: kleine pulli (3-4 dgn); 5/7: dood in nest en 1 onder nest (verhongerd < 5 dgn groei), 12/7: leeg
14 01 lBN/* WG/* 14/6 1 ei 21/6: 5ei; 28/6: 5ei; 5/7: kleine pulli (ca. 3-4dgn);7/7: NF-I; 12/7: 3 pulli geringd (geen ei of dode pulli); 19/7: 3 grote pulli; 26/7: vliegvlugge jongen
15 06 lBN/* */GN 21/6 5 ei 28/6: 5ei; 5/7: kleine pulli (ca. 3 dgn); 7/7: NF-I; 12/7: 2 pulli geringd (geen ei of dode pulli); 19/7: 2 grote pulli; 24/7: 2 grote pulli; 26/7: leeg
16 25 W.N1/* BY/* 21/6 4 ei 28/6: 5ei; 5/7: 6ei; 7/7:NF-I; 12/7: kleine pulli (4-5 dgn); 19/7: 6 pulli geringd; 26/7: grote pulli; 2/8: leeg
17 08 */PiN */NPi 21/6 1 ei 28/6: 4ei; 5/7: 4ei; 12/7: kleine pulli (ca. 2 dgn); 13/7:NF-IV;17/7: NF-I; 19/7: 4 pulli geringd; 26/7: grote pulli; 2/8: leeg (1 pullus dood onder nest al paar dagen dood)
18 29 */NG SR/* 7/6 4 ei In wagenschuur) 14/6: 5ei; 21/6: 5ei (vrouw nieuw gekleurringd); 28/6: kl pulli (ca. 5 dgn); 5/7: 3 pul geringd (2 dood); 12/7: >2 gr pulli (vliegklaar);19/7: uitgevlogen (leeg)
19 22 GY/* GPu/* 28/6 5 ei 5/7: 5ei; 12/7: kleine pulli (ca. 2-3 dgn); 13/7: NF-I; 19/7: 5 pulli geringd; 26/7: grote pulli; 2/8: leeg
20 11 – (!) NG/* 5/7 3 ei 12/7: 4 ei; 19/7: 4ei; 24/7: a/h uitkomen (1 pullus, 3 ei), 26/7: 1 pullus (2dgn) en 3 ei; 30/7: NF-II (!man –weer– niet betrokken en weer slechts 1 pullus en 3 niet uitgekomen eieren!); 2/8: 1 pullus geringd (bij verwijderen 2 van de niet uitgekomen eieren uit stro op grond gevallen: 1 bevat embryo andere niet); 3/8: NF (GoPro): alleen vrouw (NG/*) betrokken; 9/8: 1 grote pullus; 16/8: leeg
21 18 */B.W2 RlB/* 12/7 1 ei 19/7: 5ei ; 26/7: 4 ei; 2/8: 4 pulli (ca. 2-3 dgn); 3/8:NF-I; 9/8: 4 pulli geringd; 16/8: grote pulli
22 20 W.N2/* Y.N2/* 12/7 4 ei 19/7: 5 ei; 26/7: a/h uitkomen (2 pull, 2 ei); 30/7:NF-I; 2/8: 5 pulli geringd; 9/8: 5 grote pulli; 16/8: grote pulli
23 03 GN/* NS/* 19/7 3 ei 26/7: 4 ei; 2/8: 4ei; 5/8: pas uitgek (3p) vr br NF-II; 7/8: NF-I; 9/8: kleine pulli; 16/8: 4 pulli geringd; 23/8: 4 grote pulli zittend op balk voor het nest..; 30/8: leeg
24 23 G.W2/* */GPu 19/7 4 ei 26/7: 4 ei; 2/8: uitgekomen (3pull, 1 ei), 5/8: NF-I; 9/8: 3 pulli geringd, 1 ei niet uitg.; 16/8: 3 grote pulli; 23/8: leeg (1 ei achtergebleven)
25 26 OlB/* PiPu/* 19/7 4 ei 26/7: 4 ei; 2/8: kl pulli (ca. 2-3 dgn); 3/8:NF-I; 9/8: 4 pulli geringd; 16/8: grote pulli; 23/8: leeg
26 10 SN/* PuG/* 19/7 2 ei 26/7: 2 ei; 2/8: 2ei, 9/8: 2 kleine pulli; 10/8: NF-I;16/8: 1 pullus geringd (geen spoor van ander pullus); 23/8: 1 vliegklaar pullus; 30/8: leeg
27 14 PuPi/* SlB/* 2/8 4 ei 9/8: 4 ei; 16/8: kl. pulli; 17/8: NF-I; 23/8: 2 pulli geringd (ogen in matige conditie), geen spoor van dode pulli of ei; 30/8: 2 gr. pull; 7/9: 2 vliegklare pullen (worden nog gevoerd)
28 9/8 3 ei Nest hoog in wagenschuur-vervolglegsel nest 18 (PIN29); 16/8: 3ei; 23/8: broedend, 30/8: 1 van nest afvliegend adulte nestpartner waargenomen; 6-9: geen activiteit waargenomen (afgelopen dagen wel, med. T.Algra); 7/9: leeg: zeer wrs op 5-9 (op 4-9 nog activiteit waargenomen door T.A.) gepredeerd door een kerkuil (sporen van ca. 9 dagen oud pull onder nest aangetroffen).

Boerenzwaluwen bij aankomst 10 mei 2020 aanwezig in stal. Op de foto twee ex waarvan 1 ongeringd en 1 met oranjeLichtblauw/metaal.

Ongeringde boerenzwaluwen in stal op 17 mei 2020

Boerenzwaluw met witgroene kleurring present in de stal op 17 mei 2020

Nest 02, PIN 25, 21 mei beide nestpartners geïdentificeerd (zelfde paar als in 2019 op zelfde nest)

Nest 06 (PIN18), Man MBW2 en vrouw RlBM zelfde paar als in 2019 bij zelfde nest..