Nieuws

Jaarrapport 2023 Venebuurt gereed

Jaarrapport 2023 Venebuurt gereed

Nadat op 16 november 2023 voor het laatst veldonderzoek plaatsvond in het proefgebied “De Venebuurt” ten noorden van het dorp [lees meer...]
Hoge overleving broedvogels, magere reproductie:verslag2023 Boerenzwaluw gereed

Hoge overleving broedvogels, magere reproductie:verslag2023 Boerenzwaluw gereed

Eén van de onderzoeksprojecten van Vogelringstation Menork is gedragsstudie aan de boerenzwaluw. Op een drietal vaste locaties in zuidoost Fryslân [lees meer...]

VRS Menork

Stichting Vogelringstation (VRS) Menork doet dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers onderzoek naar in het wild levende vogels.

Vogels worden hiertoe met behulp van netten in bepaalde onderzoeksgebieden gevangen, biometrisch onderzocht, voorzien van een uniek genummerd aluminium ringetje van het Vogeltrekstation Arnhem (NIOO te Heteren) en onmiddellijk daarna weer losgelaten.
Dankzij (landelijk) gestandaardiseerd onderzoek wordt inzicht verkregen in trekgedrag, broedplaatskeuze, overleving en productie van vogelpopulaties.