2e boek ‘Ringedingetjes’ Jaap de Vries (83) bevestigt grote passie vogel(ringen)

03.04.2022

Jaap de Vries signeert zijn boek voor Willem op 3-4-2022

Alles begon rond Jaap de Vries zou je kunnen zeggen. De oud notaris van Gytsjerk was halverwege de vorige eeuw één van de zeer weinige vogelaars in Nederland die beschikte over een vergunning om overal en alle vogels in Nederland te mogen ringen. Een hobby voor notabelen vanwege de hoge kosten maar ook omdat het speciale kennis vroeg die in het midden van de vorige eeuw niet overmaats aanwezig was bij vogelaars.

Levensvreugde
Vogels hebben Jaap de Vries zijn leven gedirigeerd en ook op de oude dag komt daar geen verandering in. Want Jaap mag dan nog amper uit zijn stoel kunnen komen, zijn betrokkenheid bij vogels en vogelringen blijft enorm. Door zijn zeer talrijke belevenissen met vogels voor familie en vrienden vast te leggen in meerdere boekwerken, behoudt Jaap dat stuk van zijn levensvreugde in tact. Want naast zijn fysieke beperkingen, moest Jaap het afgelopen jaar ook nog afscheid nemen van Truusje, die als medebewoonster van flat ‘De Stadsfenne’ in Sneek veel voor Jaap betekende.

Menork 
Rond Jaap de Vries ontstond in de jaren 80 de ringgroep Menork. Met in de beginjaren zeer talrijke ringvangsten van meeuwen op een vuilstortplaats, jonge weidevogels (vooral grutto, kievit en scholekster) in de (noord-)Friese weilanden en (zeker ook schaars voorkomende) zangvogels in de Makkumer zuidwaard langs het IJsselmeer.  In 1996 richtten Jaap de Vries en Willem Bil de huidige stichting Vogelringstation (VRS) Menork op.

Speciaal

Overhandiging van het boek Ringedingetjes deel 2 (auteur J.A. de Vries) aan Willem

De boekserie ‘Ringedingetjes’ van Jaap zijn hand, is niet verkrijgbaar in de boekhandel. Ze worden speciaal gedrukt voor de vele personen die om Jaap de Vries heen stonden en staan. Dat maakt het, naast de toch al interessante informatie over ringvondsten, extra speciaal om dit Vogelboek in de kast te hebben!
Ringedingetjes-deel 2 werd in oktober 2021 uitgebracht. Op 3 april 2022 overhandigt Jaap een exemplaar aan Willem Bil met daarbij zijn dank voor het rijke verleden samen en de vele vogelmeldingen die hij nog steeds via Menork op zijn adres ontvangt. Willem hoopt dat Jaap het nog lang vol mag houden en is blij dat de man van het eerste uur nog steeds zo hartstochtelijk betrokken is bij het ringwerk in Nederland.