Boerenzwaluw-2021

Op zondag 9 mei 2021 is er de eerste inventarisatie op de drie vaste onderzoekslocaties.
Door de aanhoudende kou vanwege een noordelijke stroming komen broedvogels later aan op de broed-plekken en is de start minimaal anderhalve week later dan de afgelopen jaren waarin het juist eerder warm weer werd.

Via deze site zijn de actuele resultaten van de inventarisaties op de drie locaties (dagelijks) te volgen.

Locatie 02 (S. van der Wal), Lang Ein 5 te Langezwaag

Locatie 03 (G.J. Fekken), Lang Ein 6 te Langezwaag

Locatie 13 (T. Algra), Bûtewei 55 te Hemrik