Locatie 02 (S van der Wal Lang’ Ein 5 Langezwaag)

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten)

Leeftijd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terug
2021
Nieuw 2021 Totaal 2021
PULL 61 68 67 57 59 86 119 128 143 126 150 94 3 98(24) 98
1KJ 1  –
NA1KJ 15 17 24 20 18 22 33 39 40 38 50 32 12* 15 30
Totaal 76 85 91 82 77 108 152 167 183 165 200 127 15 113 128

*w.o. 1 die niet is gevangen doch afgelezen als (zelfde) broedvogel in nieuwe stal

Dagrapportage 2021

Datum Controle Weer Opmerkingen
9 april   Koud voorjaarsweer Bericht Sietse: “vanmorgen twee zwaluwen in de stal”
23 april   Koud voorjaarsweer Bericht Sietse”” Ik schat in dat er 6 tot 8 zwaluwen in de stal bivakkeren”
9 mei  Willem Oebele Broeierig/regenbuit na lange periode noordelijke stroming Zeker 16 broedvogels present. Daarvan 5 (3 man, 2 vr) geïdentificeerd. Eerste 2 nesten nagenoeg compleet met veren.
16 mei
1400
Willem Regenbuien, tamelijk koud voorjaarsweer/westelijke stroming Aan zeker 8 nesten wordt actief gewerkt. Drie nesten zijn er met eieren. Opmerkelijk veel toepassing van stro. Veel veren in de nesten met eieren en opvallend veel paardenharen toegepast bij nest 03 (PIN20)
23 mei 1230 Willem Oebele Regenbuien, tamelijk fris westelijke stroming Nu zes nesten met een legsel. In nest 01 (PIN07) op 17 mei 7 eieren. Op 18 mei een ei eruit gehaald door Sietse en bijgelegd in nest 03 (PIN20). Aan nog zeker vier nesten wordt gewerkt. In nieuwe stal nog geen legsel, wel zeker één actief paar.
30 mei Willem Oebele Wiemer Zonnig, droog en warm weer na lange periode van koud nat weer Eerste nest (PIN05, nest 2) aan het uitkomen. Elf actieve nesten met een legsel en nog zeker een paar die nog starten met de eileg. Waarvan in de nieuwe stal één nest met vier eieren en nog actief paar. 
4 juni Willem Zonnig en (drukkend)warm Van de nest(partners) 01, 02 en 03 foto’s gemaakt. Alleen nest 03 (PIN20) een ongeringde man. 
5 juni
1530
Willem Oebele Bewolkt warm na ochtend met veel regen en onweer Controle nesten. Nu 14 actieve nesten waarvan 2 in de nieuwe stal. 
11 juni
06:15-08:00
Willem Oebele Sander Mart Mist daarna zonnig en warm Vangronde 1 van de in de (vaste) stal overnachtende zwaluwen. Totaal 23 broedvogels gevangen waarvan er 13 reeds geringd waren. Van deze geringde vogels waren er 2 (2xman) in 2020 als pullus geringd op deze locatie waarvan 1 in de nieuwe stal. Andermaal bevestiging dat 1kj vogels potentiële broedplek inventariseren in geboortejaar: op 7 jun 20 geringd en op 15 jul 20 reeds als 1kj vogel terug. Van de 23 gevangen broedvogels waren 11 broedvogels terug van voorgaande jaren waarvan 6 x vrouw en 5 x man.  
11 juni  Willem Zonnig later bewolkt warm 11:15-12:15: Nestfoto nest 03/Pin20. Man nu ook (moeizaam..) gedetermineerd met vandaag nieuw aangelegde ringencombi.
12 juni Willem Oebele Tamelijk warm en half bewolkt / NW stroming Uit 3 nesten (nest 1-3) 18 pullen geringd. In vaste stal 12 actieve nesten, in nieuwe stal 2 actieve nesten
15 juni Willem Licht bewolkt warm 09:00- 11:00: Gerichte vangactie in nieuwe stal (waarin twee actieve nesten). Daarbij drie broedvogels (2 vrouw, 1 man) gevangen. Geen vierde (man) waargenomen. Alle drie broedvogels waren on-geringd. 14:00 – 16:00 Nestfoto’s gemaakt van de nesten 4, 5, 7 en 8. Van deze acht nestpartners zeven geïdentificeerd. Bij nest 4 geen voederactiviteit van vrouw.
Van nest 12, PIN 25 beide nestpartners geïdentificeerd m.b.v. verrekijker vanuit de schuiltent. On-geringde man in het midden van de vaste stal enige tijd present..
17 juni Willem Zeer warm / broeierig 10:30 – 11:00 / 15:00 GoPro bij nest 04 PIN27 (vrouw nu ook geïdentificeerd) en Live camera bij nest 11 PIN40 in nieuwe stal (beide nestpartners geïdentificeerd). Live camera 15:00 uur verwijderd.
19 juni Willem Bewolkt, NW4, 22gr 14:00-14:30: Nestencontrole. Totaal 3 nesten (1-3) met grote pulli, 3 nesten met pulli van ca. 7 dgn en 4 nesten met kleine pulli <3dgn en 2 nesten met eieren. Twee nesten met eieren (in cluster met actieve nesten) t.w. nest 6(PIN10) en nest 9(PIN06) zijn verlaten. 
22 juni Willem Oebele Half bewolkt, 21 gr.C 15:15-16:00.  Uit 4 nesten (nest 04,05,07,08) 18 pulli geringd. Twee nieuw actieve nesten (15 en 16) ingemeten. Nest 10 (PIN03) GoPro film: beide nestpartners geïdentificeerd
26 juni  Willem Oebele Broeierig warm 12:45:14:30 Uit twee nesten (nest 10 en 11) 9 pullen geringd. (Mislukte) poging (ongeringde) partner(s) nest 13 (PIN 41) nieuw geitenhok te vangen. 
28 juni Willem  Broeierig warm bewolkt 14:00 uur live camera geïnstalleerd thv nest 13 (PIN41) nieuwe stal. Beide nestpartners geïdentificeerd, man blijkt zelfde te zijn als in 2020 (2e ronde) bij zelfde nest. Vrouw werd op 15 juni (nieuw) geringd. 
29 juni Willem Zw bew;  89% luchtv. Live camera verwijderd nest 13 (PIN41). Nestfoto nest 14, PIN43 (beide nestpartners geïdentificeerd)
4 juli  Willem Oebele Warm broeierig hier en daar regen/onweersbui Nestencontrole. Uit 3 nesten (nest 12, 13 en 14) 11 pullen geringd. Eén nieuw nest met 2 eieren (herstart nest 01/PIN07)
11 juli Willem Randy Warm broeierig half tot zwaar bewolkt Nestencontrole. Tweede leg-ronde met grote spreiding los waarvan eerst twee nesten (15 en 16) al uitgekomen op 6 juli en  3 nesten (17-19) met eieren. Uit eerste leg nog 3 nesten (12, 13 en 14) met grote nagenoeg vliegklare pullen.
12 juli  Willem Broeierig warm bewolkt Nestfoto nest 15 (PIN32) en 16(PIN18). Beide nesten zijn een vervolg op mislukte legsels. Nestpartners duiken nu voor het eerst op als voedselpartners bij nesten met pulli.
18 juli  Willem Randy Warm zonnig weer  Nestencontrole adhv boekhouding SvdW. Uit nest 15(PIN32) 2 pulli geringd en dna monsters genomen. Nest 6(PIN18) mislukt: alleen vrouw actief bij nest. Nu 6 vervolg-legsels met totaal 21 eieren.  
25 juli Willem Warm, broeierig na regen Nestencontrole. Nest 15 (vervolglegsel na mislukte poging) nu 2 grote pulli. Tweede legronde: 3 nesten met (pas) uitgekomen eieren: pulli< 4 dagen en 7 nesten met 28 eieren.
28 juli Willem Half bewolkt, 22 gr, ZW4 Nestfoto’s nest 17(PIN07), 18(PIN20) en 19 (PIN05). Nest 17 en 18 beide nestpartners geïdentificeerd. Nest 19 vrouw gekleurringd/geïdentificeerd en man ongeringd.
1 august Willem Oebele Na regen half bewolkt 20gr Nestcontroles. Uit drie nesten (17, 18 en 19) 12 pulli geringd. Nu 4 nesten met pulli waarvan 3 > 1week oud en 1 <1 week en nog 8 nesten met (totaal 33 eieren. 
2 august Willem Oebele Sander Tamelijk fris weer, droog half bewolkt Vangronde-2 broedvogels. In een snelle actie (06:15-06:30) worden 22 broedvogels gevangen waarvan 12 x man en 10 x vrouw. Drie broedvogels vanuit ronde-1 zijn uitgevallen: 1 x man (nest 02/pin5-waar idd ongeringde man nu nest 19 is getraceerd) en 2 x vrouw (nest 16/pin18 en van nest 10/pin03). Twee nieuwe mannen ge(kleur)ringd waarvan 1 die als pullus reeds werd geringd in 2020 op locatie 03. 
4 august Willem Droog weer in wisselvallige periode Nestfoto’s nesten 19 (PIN05) en 20 (PIN19). Bij nest 19 nu volgens verwachting de (maandag) nieuw geringde man present. Bij nest 20 alleen activiteit van man, betreft broedvogel(s) van eerdere PIN27 (nest 4)
6 august Willem Buien rondom half bewolkt 20gr 11:55-12:35: Nestfoto’s nest 20/PIN19: opnieuw alleen voederactiviteit van mannelijke nestpartner waargenomen. 
8 august Willem Oebele Wisselvallig, winderig en bewolkt, 19 gr 11:40-12:10 Nestencontrole. Uit nest 20(PIN19) 4 pulli geringd. Totaal nu 3 nesten met grote pulli (>14 dagen), 1 nest met pulli >7 dagen en 5 nesten met (pas) uitgekomen pulli < 1 week. Verder nog 3 nesten met eieren. 
11 august Willem Warm droog en (vrij) zonnig 10:00-11:45 Nestfoto’s nesten 21, 22, 23, 24 en 27. Nest 20 voorzien van GoPro. Van alle 6 nesten de nestpartners geïdentificeerd. 
12 august Willem Oebele Warm droog en zonnig 13:55-14:10 Van nest 20 (PIN19) nog DNA afgenomen van de vier in dit nest aanwezige pulli
15 august Willem Oebele Warm licht bewolkt, matige westenwind 12:10- 12:35 Nestencontrole. Uit de nesten 21, 22 en 23 totaal 12 pulli geringd. Nu nog 4 nesten met pulli > 1 week,  3 nesten met pulli < 1 week en 1 nest met 4 eieren. Nest met 4 eieren in nieuwe stal komen naar alle waarschijnlijkheid niet meer uit.  
16 august Willem Bewolkt kleine buitjes krachtige westenwind 10:45-11:30 Nestfoto’s nest 26 (PIN22): beide nestpartners geïdentificeerd. Controle nest nest 28 PIN41 (nieuwe stal): eieren uitgekomen: 4 pulli <1dg.
21 august Willem Oebele Broeierig weer 13:45-14:30 Nestencontrole. In/bij drie nesten (22, 24 en 27) de (12) pullen dood. Nu nog 1 nest met kleine pulli (ca 4 dg) in nieuwe stal en nest met 4 eieren.  In/bij de nesten 21 en 23 nog grote (nagenoeg) vliegklare pullen present.  
25 august Willem Frisse mistige ochtend doch mooi hogedrukweer 06:30-07:45 Vangactie aanwezige broedvogels in nieuwe stal. Man nest 28 (PIN41) nieuw ge(kleur)-ringd. Nestpaar van nieuw nest 30 (PIN45) blijkt zelfde paar van nest 25 (PIN40) te zijn: naar alle waarschijnlijkheid leeggehaald (op U balk) door aanwezige huismussen en daarom nieuw “mus-besten-dig” nest gemaakt in uiterste hoek . Nu dus alle vier broedvogels aan de 2 aanwezige nesten gekoppeld.
27 august Willem Tamelijk fris weer N-wind met af en toe buitjes 11:00-11:45 Nestfoto’s nest 29 PIN06. Beide nestpartners geïdentificeerd.
29 august Willem Oebele Druilerig doch 16 gr N-wind 12:00-12:20 Nestencontrole (adhv veldboek Sietse). Uit 1 nest (nest 28, PIN41) 4 pulli geringd. Nu nog 1 nest met 3 eieren, 1 nest met 3 pulli (ca. 7 dg) en 1 nest met pulli < 2 wk. Nog enkele vliegklare pullen in en rond nesten aanwezig (met de vermoedelijke ouderlijke nestpartners- nest 23 en 26).
 5 september Willem Oebele  Warm en zonnig weer Nestenupdate SvdW. Uit nest 29, 3 pulli geringd (en dna genomen). Nog  3 actieve nesten waarvan 2 met pulli > 14 dagen en 1 met kleine pulli (ca 3 dg). 
11 september Willem Oebele  Warm donker weer met lichte regen na week van meest warm zonnig weer. Laatste controle. Nog 2 actieve nesten. Uit nest 30 (PIN45) in nieuwe stal 1 pullus geringd, 1 pull uit dit nest spoorloos en 1 ei niet uitgekomen/verwijderd. Nog 1 nest (nest  29/PIN6) in boerderijstal actief met daarin 3 grote pullen.


Actuele nestentabel 2021
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker), 
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide nestpartners ongeringd         *ns=nieuwe stal
vet bruin gedrukt is nest waarvan DNA wordt verzameld van de voederpartners en de pulli in dat nest.

Nnr PIN FOTO MAN VROUW Vinddat Omst. Vervolg/opmerkingen
01 07 NY/* */G.W1 11/5 1 ei 16/5: 6 ei; 17/5: 7 ei, 19/5: 6 ei (1 ei weggehaald door Sietse); 23/5: 6 ei, 30/5: 6ei; 4/6: NF-I; 5-6: 6 pulli; 12/6:6 pulli geringd; 19/6:5 grote pulli;21/6:uitgevlogen
02 05 */lBN NR/* 12/5 1 ei 16/5: 5ei; 23/5: 6ei; 30/5: aan het uitkomen (>3 pulli); 4/6:NF-I; 5/6: > 5 pulli; 12/6: 6 pulli geringd; 19/6: grote pulli; 22/6: uitgevlogen
03 20 */NPi */GN 14/5 1 ei 16/5: 3ei;, 18/5: 5ei, *19/5: 1 ei bijgelegd vanuit nest 01 (PIN07) door Sietse, 23/5: 6ei *; 30/5: 6ei; 4/6:NF-III; 5/6: 6 pulli; 11/6:NF-I; 12/6: 6 pulli geringd; 19/6: grote pulli; 22/6: uitgevlogen
04 27 Y.N2 GN/* 22-5 1ei 23/5:2ei; 30/5: 6ei; 5/6: 6ei; 12/6:a/h uitk:1 ei,>4 pulli; 15/6:NF-II; 17/6:GoPro-NF-I; 19/6: pulli ca. 7dgn; 22/6: 5 pulli  geringd (en DNA), 1 ei niet uitgek.; 2/7: uitgevlogen; 4/7: leeg/uitgevlogen -ei uit nest verwijderd
05 42 */RS */YG 23-5 1ei 30/5: 5 ei; 5/6: 5ei; 12/6:a/h uitk 1ei >4 pulli; 15/6:NF-I; 19/6:pulli ca. 7 dgn; 22/6: 4 pulli geringd; 3/7: uitgevlogen; 4/7: leeg/uitgevlogen
06 10 23-5 1ei 30/5:4ei; 5/6:4ei; 12/6:4 ei verlaten (veel veren in nest)
07 11 */RO */NS 25-5 1ei 30/5: 4ei; 5/6:4ei; 12/6:4 pulli (0-1 dgn); 15/6:NF-I; 19/6: pulli ca. 7 dgn; 22/6: 4 pulli geringd; 3/7: uitgevlogen; 4/7: leeg/uitgevlogen
08 22 */SN YG/* 27-5 1ei 30/5: 4ei;5/6: 5ei; 12/6:5ei; 15/6:NF-I; 19/6: kleine pulli (ca 4dgn); 22/6: 5 pulli geringd, 4/7: vliegklare pulli; 6/7: uitgevlogen; 
09 06 28-5 1ei 30/5: 2ei; 5/6:5ei; 12/6:5ei; 17/6: nest verlaten (med. S.vdWal); 19/6: nest met 5 eieren verlaten;
10 03 G.W2/* SN/* 28-5 1ei 30/5: 3ei;5/6:5ei; 12/6:5ei; 19/6: >4 pulli (ca. 3-4dg); 22/6: NF-I; 26/6: 4 pulli geringd, 1 ei niet uitgekomen (uit nest verwijderd); 4/7: grote pulli; 5/7: uitgevlogen.
11 40 WR/m WlB/m 30-5 4ei 5/6:5ei12/6:5ei; 17/6:NF-I; 19/6: >4 kl pulli (ca. 5 dg); 22/6: kl pulli (ca. 7 dg); 26/6: 5 pulli geringd; 4/7: grote pulli ; 6/7: uitgevlogen
12 25 */PuPi */SR 2-6 1ei 5/6:4ei;12/6:5ei;15/6:verrekijker-kleurcodes van beide nestpartners afgelezen; 19/6: 5ei; 20/6: uitgekomen; 4/7: 5 pulli geringd; 11/7: grote pulli; 12/7: uitgevlogen
13 41 PuG/* */RW 3-6 1ei 5/6:3ei; 12/6:4ei; 19/6:4ei; 22/6: a/h uitkomen 1 ei/3pulli; 26/6: (mislukte) vangpoging; 28/6: NF(live cam)- I; 4/7: 3 pulli geringd (geen ei/dood pullus gevonden); 13/7: grote pulli; 17/7: uitgevlogen
14 43 */PuG */PiN 3-6 1 ei 12/6:4 ei; 19/6: a/h uitkomen: 3ei/1pull; 29/6: NF-I; 4/7: 3 pulli geringd (1 dood pul onder nest van ca. 11 dg); 11/7: grote pulli; 14/7: uitgevlogen
15 32 N.W2/* */SlB 19-6 1 ei 22/6: 3ei; 26/6: 3ei; 4/7: 3ei; 6/7: 2 ei uitgekomen, 1 ei niet uit; 12/7: NF-I; 18/7: 2 pulli geringd; 25/7: 2 grote pulli; 1/8: leeg
16 18 */NG 20-6 1 ei 22/6: 3ei; 26/6: 3 ei; 4/7:3ei; 6/7: uitgekomen; 12/7:NF-II; 13/7:NF-II (alleen vrouw betrokken), 15/7:NF-II(live): alleen vrouw (belaagt door man(nen), geen voederactiviteit, conditie pulli erg slecht; 16/7: 3 pulli dood, 1 onder nest; 2 pulli verwijderd nest leeg; 25/7+1/8: leeg
17 07 NY/* */G.W1 4-7 2 ei 11/7: 5ei; 18/7: 5ei; 21/7: uitgek.; 25/7: pulli ca. 4dg; 28/7: NF-I, 1/8: 4 pulli geringd; 8/8: gr pulli; 15/8: leeg
18  20 */NPi */GN 6-7 1 ei 11/7: 5ei; 18/7: 5ei; 25/7: kl pulli (ca 1-2dg); 28/7: NF-I; 1/8: 5 pulli geringd; 8/8: 5 gr pulli; 15/8: leeg (vliegklare pullen in nabijheid)
19 05 RW/* NR/* 7-7 1 ei 11/7: 5ei; 18/7: 5ei; 25/7: ah uitk: 3p/2ei; 28/7: NF-III; 1/8: 3 pulli geringd (2 eieren onbevrucht uit nest verwijderd); 4-8: NF-I; 8/8: 3 gr. pulli; 15/8: leeg
20 19 Y.N2 GN/* 13-7 1 ei 18/7: 4ei; 25/7: 4ei; 1/8: kl pulli (1-2dg); 4/8+6/8: NF-II, 8/8: 4 pulli geringd; 11/8: GoPro NF-I; 12/8: DNA 4 pulli genomen; 15/8: gr pulli; 22/8: leeg/uitgevlogen
21 30 */RO */NS 17-7 1 ei  25/7: 4ei; 1/8: 4ei; 8/8: 4 kl pulli (ca. 4dg); 11/8: NF-I; 15/8: 4 pulli geringd; 21/8: grote pulli, 29/8: leeg/uitgevlogen
22 01 */RS */YG 18-7 1 ei  25/7: 4ei; 1/8: 4ei; 8/8: >3 kl pulli (ca. 4dg); 11/8: NF-I;15/8: 4 pulli geringd; 21/8: alle 4 pullen dood (2 in nest, 1 onder nest en 1 in grup op 2 m afstand).
23 03 G.W2/* SN/*  21-7 1 ei  25/7: 4ei; 1/8: 4ei; 8/8: kl  pulli (ca. 2dg); 11/8: NF-I; 15/8: 4 pulli geringd; 21/8: grote pulli; 29/8: uitgevlogen
24 25 */PuPi */SR  21-7 1 ei  25/7: 5ei; 1/8: 5ei; 8/8: ah uitk: kl pulli, 1ei; 11/8: NF-I; 15/8: 5 kl. pulli; 21/8: 4 dode pulli (8-10 dg) in nest (verwijderd); 
25 40 WR/m WlB/m  21-7 1 ei  25/7: 4ei; 1/8: 5ei; 8/8: leeg P (geen spoor van pullen of ei)
26 22 */SN YG/* 25-7 3 ei 1/8: 5ei; 8/8: 4ei; 10/8: uitgekomen (med SvdW); 15/8: 4 kl pulli; 16/8: NF-I; 21/8: 4 pulli geringd; 29/8: grote pulli; 1/9: uitgevlogen
27 44 */PuG */PiN 30-7 4 ei 1/8: 4ei; 8/8: 2ei, 2pull ah uitk.; 11/8: NF-I; 15/8: 4 kl. pulli; 21/8: 4 pullen (8-9 dg) dood in nest (dna genomen);  
28 41 lBW/* */RW 30-7 2 ei 1/8: 4ei; 8/8: 4ei; 15/8: 4ei; 16/8: pas uitg.: 4 kl pulli; 21/8: 4 kleine pulli ; 23/8: NF-III; 25/8:R-vangactie-man ge(kleur)ringd; 29/8: 4 pulli geringd; 10/9: uitgevlogen
29 06 N.W2/* */SlB  5-8 1 ei  8/8: 4ei; 15/8: 4 ei; 21/8: 4ei (waaronder 1 opvallend
wit eitje-foto rechts); 22/8: uitgekomen (med. SvdW)
27/8: >2 pulli (ca. 4dg)/NF-I; 3 pulli (ca 6-7 dg); 5/9: 3 pulli geringd; 11/9: grote pulli
30 45 WR/* WlB/* 16-8 1 ei 25/8: 3ei (R2-vangactie-nestpaar aan nest gekoppeld); 29/8: 3 ei; 5/9: 2 pulli (ca 4dg) en 1 ei (niet uitg); 11/9: 1 pullus geringd (andere pull spoorloos en 1 ei niet uitgekomen verwijderd)