Locatie 02 (S van der Wal Lang’ Ein 5 Langezwaag)

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten)

Leeftijd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terug
2021
Nieuw 2021 Totaal 2021
PULL 61 68 67 57 59 86 119 128 143 126 150 94 2 18(3) 18
1KJ 1  –
NA1KJ 15 17 24 20 18 22 33 39 40 38 50 32 11 13 26
Totaal 76 85 91 82 77 108 152 167 183 165 200 127 13 31 44


Dagrapportage 2021

Datum Controle Weer Opmerkingen
9 april   Koud voorjaarsweer Bericht Sietse: “vanmorgen twee zwaluwen in de stal”
23 april   Koud voorjaarsweer Bericht Sietse”” Ik schat in dat er 6 tot 8 zwaluwen in de stal bivakkeren”
9 mei  Willem Oebele Broeierig/regenbuit na lange periode noordelijke stroming Zeker 16 broedvogels present. Daarvan 5 (3 man, 2 vr) geïdentificeerd. Eerste 2 nesten nagenoeg compleet met veren.
16 mei
1400
Willem Regenbuien, tamelijk koud voorjaarsweer/westelijke stroming Aan zeker 8 nesten wordt actief gewerkt. Drie nesten zijn er met eieren. Opmerkelijk veel toepassing van stro. Veel veren in de nesten met eieren en opvallend veel paardenharen toegepast bij nest 03 (PIN20)
23 mei 1230 Willem Oebele Regenbuien, tamelijk fris westelijke stroming Nu zes nesten met een legsel. In nest 01 (PIN07) op 17 mei 7 eieren. Op 18 mei een ei eruit gehaald door Sietse en bijgelegd in nest 03 (PIN20). Aan nog zeker vier nesten wordt gewerkt. In nieuwe stal nog geen legsel, wel zeker één actief paar.
30 mei Willem Oebele Wiemer Zonnig, droog en warm weer na lange periode van koud nat weer Eerste nest (PIN05, nest 2) aan het uitkomen. Elf actieve nesten met een legsel en nog zeker een paar die nog starten met de eileg. Waarvan in de nieuwe stal één nest met vier eieren en nog actief paar. 
4 juni Willem Zonnig en (drukkend)warm Van de nest(partners) 01, 02 en 03 foto’s gemaakt. Alleen nest 03 (PIN20) een ongeringde man. 
5 juni
1530
Willem Oebele Bewolkt warm na ochtend met veel regen en onweer Controle nesten. Nu 14 actieve nesten waarvan 2 in de nieuwe stal. 
11 juni
06:15-08:00
Willem Oebele Sander Mart Mist daarna zonnig en warm Vangronde 1 van de in de (vaste) stal overnachtende zwaluwen. Totaal 23 broedvogels gevangen waarvan er 13 reeds geringd waren. Van deze geringde vogels waren er 2 (2xman) in 2020 als pullus geringd op deze locatie waarvan 1 in de nieuwe stal. Andermaal bevestiging dat 1kj vogels potentiële broedplek inventariseren in geboortejaar: op 7 jun 20 geringd en op 15 jul 20 reeds als 1kj vogel terug.
Van de 23 gevangen broedvogels waren 11 broedvogels terug van voorgaande jaren waarvan 6 x vrouw en 5 x man.  
11 juni  Willem Zonnig later bewolkt warm 11:15-12:15: Nestfoto nest 03/Pin20. Man nu ook (moeizaam..) gedetermineerd met vandaag nieuw aangelegde ringencombi.
12 juni Willem Oebele Tamelijk warm en half bewolkt / NW stroming Uit 3 nesten (nest 1-3) 18 pullen geringd. In vaste stal 12 actieve nesten, in nieuwe stal 2 actieve nesten
15 juni Willem Licht bewolkt warm 09:00- 11:00: Gerichte vangactie in nieuwe stal (waarin twee actieve nesten). Daarbij drie broedvogels (2 vrouw, 1 man) gevangen. Geen vierde (man) waargenomen. Alle drie broedvogels waren on-geringd. 14:00 – 16:00 Nestfoto’s gemaakt van de nesten 4, 5, 7 en 8. Van deze acht nestpartners zeven geïdentificeerd. Bij nest 4 geen voederactiviteit van vrouw.
Van nest 12, PIN 25 beide nestpartners geïdentificeerd m.b.v. verrekijker vanuit de schuiltent. On-geringde man in het midden van de vaste stal enige tijd present..
17 juni Willem Zeer warm / broeierig 10:30 – 11:00 / 15:00 GoPro bij nest 04 PIN27 (vrouw nu ook geïdentificeerd) en Live camera bij nest 11 PIN40 in nieuwe stal (beide nestpartners geïdentificeerd). Live camera 15:00 uur verwijderd.
19 juni Willem Bewolkt, NW4, 22gr 14:00-14:30: Nestencontrole. Totaal 3 nesten (1-3) met grote pulli, 3 nesten met pulli van ca. 7 dgn en 4 nesten met kleine pulli <3dgn en 2 nesten met eieren. Twee nesten met eieren (in cluster met actieve nesten) t.w. nest 6(PIN10) en nest 9(PIN06) zijn verlaten. 


Actuele nestentabel 2021
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker), 
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide nestpartners ongeringd         *ns=nieuwe stal
vet bruin gedrukt is nest waarvan DNA wordt verzameld van de voederpartners en de pulli in dat nest.

Nnr PIN FOTO MAN VROUW Vinddat Omst. Vervolg/opmerkingen
01 07 NY/* */G.W1 11/5 1 ei 16/5: 6 ei; 17/5: 7 ei, 19/5: 6 ei (1 ei weggehaald door Sietse); 23/5: 6 ei, 30/5: 6ei; 4/6: NF-I; 5-6: 6 pulli; 12/6:6 pulli geringd; 19/6:5 grote pulli
02 05 */lBN NR/* 12/5 1 ei 16/5: 5ei; 23/5: 6ei; 30/5: aan het uitkomen (>3 pulli); 4/6:NF-I; 5/6: > 5 pulli; 12/6: 6 pulli geringd; 19/6: grote pulli
03 20 */NPi */GN 14/5 1 ei 16/5: 3ei;, 18/5: 5ei, *19/5: 1 ei bijgelegd vanuit nest 01 (PIN07) door Sietse, 23/5: 6ei *; 30/5: 6ei; 4/6:NF-III; 5/6: 6 pulli; 11/6:NF-I; 12/6: 6 pulli geringd; 19/6: grote pulli
04 27 Y.N2 GN/* 22-5 1ei 23/5:2ei; 30/5: 6ei; 5/6: 6ei; 12/6:a/h uitk:1 ei,>4 pulli; 15/6:NF-II; 17/6:GoPro-NF-I; 19/6: pulli ca. 7dgn;
05 42 */RS */YG 23-5 1ei 30/5: 5 ei; 5/6: 5ei; 12/6:a/h uitk 1ei >4 pulli; 15/6:NF-I; 19/6:pulli ca. 7 dgn;
06 10 23-5 1ei 30/5:4ei; 5/6:4ei; 12/6:4 ei verlaten (veel veren in nest)
07 11 */RO */NS 25-5 1ei 30/5: 4ei; 5/6:4ei; 12/6:4 pulli (0-1 dgn); 15/6:NF-I; 19/6: pulli ca. 7 dgn;
08 22 */SN YG/* 27-5 1ei 30/5: 4ei;5/6: 5ei; 12/6:5ei; 15/6:NF-I; 19/6: kleine pulli (ca 4dgn)
09 06 28-5 1ei 30/5: 2ei; 5/6:5ei; 12/6:5ei; 17/6: nest verlaten (med. S.vdWal); 19/6: nest met 5 eieren verlaten;
10 03 28-5 1ei 30/5: 3ei;5/6:5ei; 12/6:5ei; 19/6: >4 pulli (ca. 3-4dg)
11 40 WR/m WlB/m 30-5 4ei 5/6:5ei12/6:5ei; 17/6:NF-I; 19/6: >4 kl pulli (ca. 5-6dg)
12 25 */PuPi */SR 2-6 1ei 5/6:4ei;12/6:5ei;15/6:verrekijker-afgelezen; 19/6: 5ei
13 41 3-6 1ei 5/6:3ei; 12/6:4ei; 19/6:4ei
14 43   3-6 1 ei 12/6:4 ei; 19/6: a/h uitkomen: 3ei/1pull