Locatie 03 (G. Fekken, Lang’Ein 6 Langezwaag)

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten)

Leeftijd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terug 2021 Nieuw 2021 Totaal 2021
PULL 77 68 74 43 32 50 34 56 40 34 57 45 42 (10) 42
1KJ
NA1KJ 21 17 20 10 10** 13 12 16 14 10 16 13 6 5 11
totaal 98 85 96 53 42 63 48 72 54 44 73 58 6 47 53


Dag-rapportages 2021

Datum Controle weer Opmerkingen
13 april   koud voorjaarsweer Bericht G.J. Fekken: “De eerste zwaluw zat vanochtend in de het hok, heb je hem gezien?”
8 mei Willem Oebele broeierig vanuit zuiden na lange periode koude noodstroming zeker 8 broedvogels present. Een daarvan geïdentificeerd mbv live-camera
16 mei
(1500)
Willem Tamelijk fris weer/ west-stroming/regenbuien Aan drie nesten wordt gewerkt (veel veren). Nest PIN04 met vier eieren.
23 mei
1330
Willem Oebele Fris weer, regenbuien, westelijke stroming Nu vijf legsels. 
30 mei
1700
Willem Oebele Wiemer Zonnig droog en warm na periode van koud en nat weer Eerste nest aan het uitkomen. Vijf actieve nesten, mogelijk wordt nog aan één nest gewerkt.
04 juni
1500
Willem Zonnig (drukkend) warm Van nest 01 (PIN04) nestpartners foto (beide geïdentificeerd)
5 juni Willem Oebele Bewolkt en warm na ochtend met veel regen en onweer Eén nest van de vijf actieve nesten met pullen en vier nesten volop broedend
11 juni
05:30-06:15
Willem Oebele Mart Sander Mist daarna zonnig en warm Eerste vangsessie van de het geiten-hok overnachtende broedvogels. Totaal 9 broedvogels gevangen waarvan 6 (4xman, 2xvrouw) die ook in 2020 actief waren in dit hok. 
11 juni
12:30-13:45
Willem Zonnig, bewolkt warm Nestfoto’s nesten 02 (PIN01), 03(PIN06) en 05(PIN02). Van nest 02 (PIN01) blijkt vrouw nog niet geringd te zijn. Tevens nog een on-geringde man waargenomen. Nestpartners nest 03 en 05 geïdentificeerd als ook de man van nest 02.
12 juni Willem Oebele Tamelijk warm en half bewolkt, vrij krachtige NW-stroming 14:00. Nestcontroles. Uit 1 nesten (nest 01) 4 pulli geringd. Bij bliksemactie vrouw nest 01 gevangen en ge(kleur)ringd. Daarbij ook vrouw nest 04 geïdentificeerd. 
15 juni Willem Lichte bewolkt , warm 13:00-14:00. (Mislukte) poging on-geringde man te  vangen en nestfoto nest 4. Wederom alleen vrouw bij nest actief. 
17 juni  Willem Broeierig en zeer warm 11:00-13:00 Wederom geen mannelijke voederpartner actief bij nest 4 (2 uur gepost). Om 15:00 uur live camera geïnstalleerd
18 juni  Willem Broeierig, regenbui(tje), bewolkt Adhv live beelden duidelijk dat man O/m actief is bij twee nesten te weten nest PIN2 en PIN3. Aanvankelijk meer activiteit bij PIN2 (met paar dagen oudere pulli) nu dus ook bij PIN3 waar deze man overigens ook vorig jaar als broedvogel betrokken was.
19 juni  Willem Bewolkt, NW-4, 22gr Nestcontroles. Uit 4 nesten (nest 02-05) 16 pullen geringd. In de nesten 4 en 5 waar dezelfde man als voederpartner betrokken is totaal 3 onbevruchte eieren (eieren gecheckt) waarvan 2 in nest 2. In nest 1 nog 1 vliegklaar pullus aanwezig, 1 pullus uit dit nest dood in waterbak geiten. Nog 1 actief nest met eieren verder 5 nesten met pullen > 1 week
22 juni Willem Oebele half bewolkt, 21 gr DNA genomen van 16 (reeds op 19 juni) geringde pullen uit de nesten 2 tot en met 5. 
26 juni  Willem Oebele broeierig warm weer (onweer lokaal) 15:00-16:00 Nestencontrole; (mislukte) poging vangen ongeringde mannelijke nestpartner nest 6 (PIN 12). Vrouw geïdentificeerd.
29 juni Willem 89% luchtvocht, donker en warm 11:30-11:50 In korte bliksemactie nu ongeringde nestpartner man nest 6 (PIN12) gevangen en voorzien van (kleur)ringen. 
1 juli Willem Warm en bewolkt weer (22gr)
na periode met (lichte) regen
14:00-15:30 nestfoto’s nest 06/PIN12 bevestiging (gevangen en geringde) nestpartners
4 juli Willem Oebele Broeierig bewolkt, lokaal (onweers)buien 13:00-13:45 nestcontroles. Eén nieuw nest (nest 7/PIN5) vervolglegsel nest 01/PIN04. Vier nesten (2-5) nu leeg/uitgevlogen pulli. Nest 6(PIN12) 3 pulli geringd, 1 ei niet uitgekomen (uit nest verwijderd).
11 juli  Willem Randy Broeierig bewolkt 12:45-12:55 nestencontrole. Geen wijziging t.o.v 4-7: 1 nest met 5 eieren (nest 7/PIN5) en 1 nest met >2 grote pullen (nest 6/PIN12), rest leeg doch enkele opgemaakt met veren .
18 juli Willem Randy Warm en zonnig weer 12:15-12:30 nestencontrole. Nu 5 vervolg-legsels actief waarvan 1 (nest 7/PIN5) pas uitgekomen en 4 nesten met totaal 14 eieren. 
22 juli  Willem Warm zomerweer 14:00-15:00 Nestfoto nest PIN05 (paar afgelezen, zelfde nest 01/PIN04). Vrouw nestpartners nest 08 en 10 afgelezen met kijker (zelfde vrouw als eerste leg).
25 juli Willem Broeierig warm na regen 14:00-14:20 Nestencontrole. Tweede legronde: 1 nest met pulli van 1 week (geringd) en 4 nesten met 15 eieren.
1 august Willem Oebele Half bewolkt na periode met regen 13:35-13:50 Nestencontrole.  Nu 5 nesten met pulli waarvan 1 met pullen >1 week en 4 met pulli <1 week.
4 august Willem Droog half bewolkt 21 gr 14:00-15:30 Nestfoto’s nesten 8-11. Alleen man nest PIN02/nest10 niet actief met  voeren, verder alle nestpartners geïdentificeerd. Werderom een ongeringde man als indringer actief. Korte tijd op (leeg) nest PIN12 met veel herrie van de broedactieve mannen.. 
6 august Willem Buien rondom half bewolkt 20gr 11:45: live camera geïnstalleerd: al na korte tijd voederactiviteit van (wederom dubbele nestpartner -pin03) man O/* waargenomen. 
8 august Willem Oebele Wisselvallig bewolkt buien 19gr 12:15-1235 Nestcontrole. Uit 3 nesten (8, 10 en 11) 10 pulli geringd. Nu nog 1 nest met grote nagenoeg vliegklare pulli en 4 nesten met pulli van (ruim) een week oud.
12 august Willem Oebele Warm en zonnig weer 13:15-13:45 Van de pulli uit de nesten 8-11 DNA genomen. Uit nest 9 (PIN03) nog vier pulli geringd, de andere 10 pulli (nesten 8, 10 en 11) gecontroleerd.
15 august Willem Oebele Warm. lichte bewolkt, matige westenwind 12:35-12:45 Nestencontrole. Nog 4 nesten met grote pulli
21 august Willem Oebele Broeierig warm 14:45-15:00 Nesten(na)controle: alle nesten nu (nagenoeg) uitgevlogen pullen. Nog twee grote vliegklare pullen in twee nesten en geringe activiteit van zwaluwen in en rond het geitenhok. Eén dood pullus (ca 15dg) uit nest 9 (PIN03).
Laatste controleronde in 2021. 


Actuele nestentabel 2021
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker), 
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd; code IV:beide nestpartners ongeringd
vet bruin gedrukt is nest waarvan DNA wordt verzameld van de voederpartners en de pulli in dat nest.

Nnr PIN foto man vrouw Vindd Omst. Vervolg/opmerkingen
01 04  */lB R/* 16/5 4 ei 23/5:5ei; 30/5: aan het uitkomen: 1 ei, 4 pulli; 4/6: NF-1 5/6:>4 pulli; 12/6: 4 pulli geringd, 1 ei niet uitgekomen;19/6: 1 gr pullus in nest, 1 dood gevonden in waterbak geiten, 26/6: uitgevlogen/leeg
02 01 Pi/* */Pi 23/5 3 ei 30/5: 5 ei; 5/6:5ei, 11/6:NF-II;12/6: 4 kl pulli (ca 2 dgn), NF-I (vangactie);19/6: 5 pulli geringd; 26/6: grote pulli, 4/7: leeg/uitgevl.
03 06 */Y lB/* 23/5 2 ei 30/5: 4ei; 5/6: broedend;11/6:NF-I;12/6: >4 pulli (ca. 2dg), 19/6: 4 pulli geringd; 26/6: grote pulli; 4/7: leeg/uitgevlogen
04 03 O/* Pu/* 23/5 3 ei 30/5: 6ei; 5/6:4ei; 12/6: >4 pulli(0-1dg); 15/6:NF-I;17/6:NF-II;18/6:NF-I(live-cam); 19/6: 4 pulli geringd (1 ei niet uitg./onbevrucht); 26/6: 4 grote pulli; 1/7: 4 vliegklare pullen; 4/7: leeg/uitgevlogen
05 02 O/* */O.W1 23/5 5 ei 30/5: 5ei; 5/6:5ei;11/6:NF-I;12/6: >3 pulli(ca 4dg); 19/6: 3 pulli geringd, 2 ei niet uitg. (onbevrucht); 26/6: 3 grote pulli; 4/7: leeg/uitgevlogen
06 12  */O  lG/* 12/6 4 ei  19/6: 4ei; 26/6: 1ei/3pulli 1-2dg; 1/7: NF-I; 4/7: 3 pulli geringd(1 ei niet uitg.); 11/7: > 2 grote pulli; 18/7: leeg; 25/7-15/8:leeg
07 05  */lB  R/* 4/7 5 ei  11/7: 5ei; 18/7: (pas) uitgekomen: 4 pulli/1ei; 22/7:NF-I; 25/7: 5 pulli geringd; 1/8: 5 pulli: DNA genomen en opnieuw gewogen/gemeten; 8/8: grote pulli; 15/8: leeg
08 06  */Y  lB/* 18/7 2 ei  22/7:vr afgelezen (op nest); 25/7: 2ei; 1/8: 2 kl pulli (1-2 dg); 4/8: NF-I; 8/8: 2 pulli geringd; 12/8: van 2 pulli DNA; 15/8: 2 grote pulli; 21/8: leeg uitgevlogen
09 03  O/* Pu/*  18/7 4 ei  25/7: 5ei; 1/8: aan het uitkomen: 3 ei/2 pulli; 4/8: NF-I; 8/8: 4 pulli (ca 7dg); 12/8: 4 pulli geringd (en DNA); 15/8: grote pulli; 21/8: uitgevlogen/leeg (1 pullus ca. 15 dg dood gevonden door GF).
10 02  O/*  */O.W1 18/7 4 ei 22/7:vr afgelezen (op nest); 25/7: 4ei; 1/8: 4 kl pulli (1-2 dg); 4/8: NF-II; 6/8: NF-I; 8/8: 4 pulli geringd; 12/8: 4 pulli DNA; 15/8: grote pulli; 21/8: leeg uitgevlogen
11 01  Pi/* */Pi  18/7 4 ei 25/7:4ei; 1/8: kl pulli (1-2 dg); 4/8: NF-I; 8/8: 4 pulli geringd; 12/*; 4 pulli DNA; 15/8: grote pulli; 21/8: leeg uitgevlogen