Locatie 02 (S van der Wal Lang’ Ein 5 Langezwaag)

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten)

Leeftijd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PULL 61 68 67 57 59 86 119 128 143 126 150 94 98  
1KJ 1  –
NA1KJ 15 17 24 20 18 22 33 39 40 38 50 32 30  
Totaal 76 85 91 82 77 108 152 167 183 165 200 127 128  


Dagrapportage 2022

Datum Controle Weer Opmerkingen
15-4     Bericht Van der Wal: Op 13 april 3 zwaluwen achter de boerderij in de lucht. Op 14 april 1 in de stal
24-4     Bericht Van der Wal: langzaam arriveren er meer, mijn inschatting is 8 zwaluwen
30-4     Bericht Van der Wal: eergisteren (28-4) meer zwaluwen aangekomen. Schat nu 14 
8-5 Willem Zonnig, 15 gr, Oost-3; lange periode van schrale droogte Zeker rond 16 boerenzwaluwen in en rond de stal aanwezig bij de controle. Ook volop activiteit in de stal. Vier vogels met kleurringen kunnen determineren aan de hand van foto’s waarvan 1 in de nieuwe stal. Mannetje nest PIN 06 ook weer present en in dat nest ook het eerste en tot nog toe enige legsel (2 ei). Een tal nesten is al geheel bedekt met witte veren. 
15-5 Willem Oebele Zonnig warm, oostenwind kr3 Meer activiteit van gestaag toenemend aantal broedvogels, In nieuwe stal drie paar actief waarvan 1 nu nest met (2) eieren en 2 met nagenoeg complete nesten. In vaste stal nu 5 nesten met eieren waar onder 1 zeslegsel. Nog een paar actief doch bij nest PIN 07 (waarvan man gedetermineerd uit voorafgaande jaren!) opstootjes met indringers (Med. SvdW)
22-5 Willem Zonnig en vrij warm Nu 8 actieve nesten met eieren waarvan 3 in de nieuwe stal. Weer twee broedvogels aan de hand van foto’s los in de stal gedetermineerd. In nieuwe stal slechts 1 geringde vogel, rest ongeringd. Betreft vrouw van nest PIN 19 in 2020 en 2021 en dit nest is nu ook weer bewoond. Daarbij een mannetje (mogelijk nu een paar) dat als pullus op deze locatie werd geringd en in 2021 in augustus voor het eerst werd aangetroffen, zodoende een kleurring kreeg toegevoegd doch vorig jaar niet tot broeden kwam. 

 

Actuele nestentabel 2022
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker), 
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide nestpartners ongeringd         *ns=nieuwe stal
vet bruin gedrukt is nest waarvan DNA wordt verzameld van de voederpartners en de pulli in dat nest.

Nnr PIN FOTO MAN VROUW Vinddat Omst. Vervolg/opmerkingen
01 06     8-5 2 ei 15/5:6ei;22/5:6ei
02 18     9-5 1 ei 15/5:4ei;22/5:4ei
03 27     12-5 1 ei 15/5:4ei;22/5:5ei
04 19     12-5 1 ei 15/5:4ei;22/5:6ei
05 03     13-5 1 ei 15/5:3ei;22/5ei
06 45(ns)       15-5 2 ei 23/5:5ei
07 38(ns)         22/5:5ei
08 41(ns)         22/5:4ei

 

Foto’s 2022

Vrouw */RW in nieuwe stal. Dit vrouwtje was ook in 2021 present in de nieuwe stal bij nest PIN41  — 8 mei 2022

Man N.W2/* behoorde in 2021 bij PIN06. In dit nest liggen nu (als enige) 2 eitjes.. — 8 mei 2022

Man-G.W2/*-in 2021 nest PIN 03 (nu ook weer bewoond 3 ei)        —- 15 mei 2022

Man-NY/* behoorde in 2021 bij nest PIN07 (waar nu opstootjes worden gemeld met andere indringende mannen…)       —– 15 mei 2022

Vrouw-GNM-NEST PIN 19 in 2020 en 2021 & Man – MWlB is pullus uit 2020 die vorig jaar present was eerst in augustus maar niet tot broeden kwam op locatie 02