Locatie 02 (S van der Wal Lang’ Ein 5 Langezwaag)

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten)                                                                       2022

Leeftijd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nieuw Terug  Totaal
PULL 61 68 67 57 59 86 119 128 143 126 150 94 98  120(27) 3*   120
1KJ 1  –
NA1KJ 15 17 24 20 18 22 33 39 40 38 50 32 30  21 11  35
Totaal 76 85 91 82 77 108 152 167 183 165 200 127 128  141  14  155

*2 pulli van locatie 03 en 1 zeer laat pullus (op 11-9-21, 8 dagen oud!) van dezelfde locatie (2b)

Dagrapportage 2022

Datum Controle Weer Opmerkingen
15-4     Bericht Van der Wal: Op 13 april 3 zwaluwen achter de boerderij in de lucht. Op 14 april 1 in de stal
24-4     Bericht Van der Wal: langzaam arriveren er meer, mijn inschatting is 8 zwaluwen
30-4     Bericht Van der Wal: eergisteren (28-4) meer zwaluwen aangekomen. Schat nu 14 
8-5 Willem Zonnig, 15 gr, Oost-3; lange periode van schrale droogte Zeker rond 16 boerenzwaluwen in en rond de stal aanwezig bij de controle. Ook volop activiteit in de stal. Vier vogels met kleurringen kunnen determineren aan de hand van foto’s waarvan 1 in de nieuwe stal. Mannetje nest PIN 06 ook weer present en in dat nest ook het eerste en tot nog toe enige legsel (2 ei). Een tal nesten is al geheel bedekt met witte veren. 
15-5 Willem Oebele Zonnig warm, oostenwind kr3 Meer activiteit van gestaag toenemend aantal broedvogels, In nieuwe stal drie paar actief waarvan 1 nu nest met (2) eieren en 2 met nagenoeg complete nesten. In vaste stal nu 5 nesten met eieren waar onder 1 zeslegsel. Nog een paar actief doch bij nest PIN 07 (waarvan man gedetermineerd uit voorafgaande jaren!) opstootjes met indringers (Med. SvdW)
22-5 Willem Zonnig en vrij warm Nu 8 actieve nesten met eieren waarvan 3 in de nieuwe stal. Weer twee broedvogels aan de hand van foto’s los in de stal gedetermineerd. In nieuwe stal slechts 1 geringde vogel, rest ongeringd. Betreft vrouw van nest PIN 19 in 2020 en 2021 en dit nest is nu ook weer bewoond. Daarbij een mannetje (mogelijk nu een paar) dat als pullus op deze locatie werd geringd en in 2021 in augustus voor het eerst werd aangetroffen, zodoende een kleurring kreeg toegevoegd doch vorig jaar niet tot broeden kwam. 
28-5 Willem Stevige NW-wind, fris Fotosessie nesten 01 t/m 05. Van de nesten 01 en 02 alle vier de nestpartner geïdentificeerd. Nest 03 alleen mogelijk de vrouw: draagt rechts blauwe metaal, vorig jaar was vrouw GN/* hier actief.. Nest 04 alleen het vrouwtje waargenomen: draagt */SR en bij nest 05 draagt alleen de man ringen: G.W2/* en is de vrouw ongeringd. Update nestkaarten via veldboek SvdW;
29-5 Willem Oebele Koude NW wind, half-zwaar bewolkt Controle nesten. Nu 13 actieve nesten waarvan 2 met kleine pullen, 1 aan het uitkomen en 9 met totaal 38 eieren en vermoedelijk 1 nest met (nu nog) 3 eieren dat is verlaten/verstoord (nieuwe stal, nest 08/PIN41).
6-6 Willem Oebele Koud weer met regen na week van warmte en enkele regenbuien op zo en wo Nestencontrole. Uit 3 nesten (nest 1-3) 15 pullen geringd. In 3 nesten (nest 4, 5 en 6) 16 kleine pullen (<1 wk). In 7 nesten (nest 7,9-11,13-16) totaal 32 eieren.
7-6 Willem Oebele Fris met veel wind en afgelopen dag ook regen RAS-vangronde 01 (06:20-08:00) in de vaste stal. In een snelle actie worden alle (18) in de stal aanwezige broedvogels gevangen en geringd weer losgelaten. Er worden 9 man en 9 vrouw gevangen waarvan 9 broedvogels terug uit voorafgaande jaren (5 man, 1 uit 2018, 2 2019 en 2 2021;5 vrouw, 2 2020 en 2 2021) en twee pullen (beide man) van locatie 03 uit 2021.
8-6 Willem ZW4-half/zwaar bewolkt, nadering regen middag 11:30-12:15. Nesten 3-5 nest-voedering gefotografeerd. M.u.v. man nest 04 de (vijf) nestpartners gedetermineerd.
10-6 Willem Tamelijk donker weer 11:00-12:00: nestfotografie nest 04/PIN19. Nu ook de andere nestpartner geïdentificeerd.
11-6 Willem Oebele ZW3 lichte bewolkt 17gr 06:15-07:30: in een snelle vangactie worden de 16 in de nieuwe stal aanwezige (overnachtende) boerenzwaluwen gevangen en geringd weer losgelaten. Onder deze 16 (potentiële) broedvogels 2 van vorig jaar (vrouw nest PIN41 beide leggen 2021 en man PIN40 (1e leg) en PIN45(2e leg) in 2021) en heel bijzonder een pullus uit 2021 dat pas in september uit het ei kwam en als enige overgebleven pullus werd geringd (toen 8 dagen) op 11 september 2021 uit nest PIN45 en desondanks dus nu samen met zijn ‘vader’ is teruggekeerd naar deze zelfde stal.  Verder 13 nieuwe broedvogels, totaal 9 x man en 7 x vrouw.
11-6 Willem Warm weer licht bewolkt 13:15-1515 inventarisatie en nestfoto’s nieuwe stal nest 06/PIN45 en nest 07/PIN38. Pitstop bij nest 07 (ook geen bedelende jongen) en veel bonje met de buurman bij nest PIN06. Alle vier de nestpartners geïdentificeerd. Nest PIN45 zelfde man als in 2021. 
12-6 Willem Oebele Warm weer licht bewolkt ZW4 11:30-12:20: nestencontrole. Uit drie nesten (4, 5 en 6) worden totaal 16 pullen geringd. Nu 6 nesten (1-6) met (31) pulli > 1 week en 3 nesten (7, 9 en 10) met 14 pulli <1week en nog 5 nesten met 20 eieren en 1 nest met 2 verlaten eitjes (nieuwe stal) 
15-6 Willem Warm licht bewolkt 19gr 10:00-11:15: nestfoto’s nesten 09 (PIN25) en 10 (PIN07). Van beide nesten de vier nestpartners geïdentificeerd. Het mannetje van nest 07 is nu voor het vijfde jaar (vanaf 2018) vaste bewoner van dit nest (met jaarlijks een andere vrouw).
18-6     Mededeling via Vogeltrekstation dat boerenzwaluw vrouw */GN dood is aangetroffen bij de overburen (Lang Ein4). Dit is het vrouwtje van nest 01/PIN06 waarin zich grote pulli (nagenoeg vliegklare) bevinden..
19-6 Willem Half bewolkt, temp 17 gr, na warme (zater)dag. Nestencontrole. Uit 3 nesten (nest 7,9 en 10) 14 pulli geringd. Twee nieuwe nesten in nieuwe stal: nest 18 (PIN39) met 5 eieren en in nest PIN41 (oud nest 8 dat leeggeroofd werd) liggen nu weer 2 eitjes. Nesten 1-2 leeg uitgevlogen. In de nesten 3-6 grote nagenoeg vliegklare pulli, nest 7, 9 en 10 pullen >1 week, nest 11, 13-15 met kleine pullen (<1 week) nest 17-19 met totaal; 12 eieren.
20-6 Willem Half bewolkt NW3/16gr Nestfoto’s nesten 11 (PIN30) en 13 (PIN28). Alle vier nestpartners geïdentificeerd.
22-6 Willem Zonnig en warm Nestfoto’s nesten 14 (PIN3) en 15 (PIN46) nieuwe stal. Drie van de vier nestpartners geïdentificeerd. 
26-6 Willem Bewolkt, warm weer Nestencontrole, update nestkaarten. Uit 4 nesten (nest 11,13-15) 16 pullen geringd. Nu nog 3 nesten (nieuwe stal) met 15 eieren. In vaste stal al volop nestactiviteit m.b.t. de tweede leg (med. S.vdW).
28-6 Willem Half bewolkt, 20 gr.  Nestfoto’s nest 15/PIN46: opnieuw geen activiteit van een mannelijke nestpartner bij dit nest. Gedurende zeker anderhalf uur voortdurende activiteit vrouw. Mogelijk is man dezelfde als nest 14 (PIN37). DNA afgenomen van pullen (5) nest 14 en pullen (3) nest 15. Er volgt nog een derde fotosessie om vast te stellen dat dit (onvolledige) nest wellicht polygamie betreft.
3-7 Willem Oebele Johan Half bewolkt, NW stroming 20 gr Update nestkaarten/nestencontrole/inmeten nieuwe nesten. Nu in drie nesten nagenoeg vliegklare pulli. In 1 nest 5 pulli (ca 5 dg) en 1 nest aan het uitkomen (3 pulli/2ei). Een vervolg-legsel van 5 eieren ten gevolge van vernield nest en 4 nesten als (vermoedelijke) start tweede leg. In deze vier nesten (allen vaste stal) totaal 12 eieren.
4-7 Willem Licht bewolkt, NW stroming Nestfoto’s nesten 15 (PIN46) en 17 (PIN47) in de nieuwe stal. Veel strijdlust gesignaleerd rond de nesten PIN37, 45, 40, 46 en 39, 47 (achterste gedeelte stal). Nu wel activiteit van mannelijke nestpartner bij nest 15 i.t.t. twee voorafgaande inventarisaties. Van beide nesten de vier nestpartners geïdentificeerd.
8-7 Willem Half bewolkt, 18gr,NW2 Nestfoto’s nesten 18 (PIN39) en 19 (PIN41). Van nest 18 beide nestpartners geïdeintificeerd. Van nest 19 de vrouwelijke nestpartner (zelfde als in 2021 bij dit nest) maar de man is ongeringd (en dat terwijl hier in de nieuwe stal al minimaal 2 surplus mannen met ringen actief zijn..)
10-7 Willem Johan Oebele Zwaar bewolkt, spat regen NW2/3 Nestencontrole.Uit 1 nest (nest17/PIN47) 5 pulli geringd. Nu 5 nesten in tweede leg stadium met eieren. Nog 3 nesten met pullen: 1 nest met 5 pulli >1 week, 2 nesten met pulli < 1 week (alle drie in de nieuwe stal). 
11-7 Willem Zwaar bewolkt, 18gr Bliksemactie voor mannelijke nestpartner PIN41. Betreffende man niet gevangen, wel nieuw on-geringd vrouwtje als bijvangst met broedvlek (nu geringd met R.N1/*). Nest PIN47 (nest 17) blijkt te zijn bezweken. Er liggen vier nog levende pulli op de grond en nog 1 in nest. Nest gerepareerd met stro en hooi m.b.v. brede zwarte tape, alle pulli teruggeplaatst.
12-7 Willem Licht bewolkt, warm weer In nieuwe stal aanwezige vogels gevangen. Daarbij één nieuwe ongeringde man. Onder de vangsten ook twee surplus mannen terug en een nieuwe (vreemde) 1kj vogel. Ook een 1kj uit vaste stal (nest 01/PIN06) terug. Nest 47 opnieuw bezweken  (tape niet houdbaar), nog 1 levend jong teruggevonden. Mbv ducttape nest opnieuw gerenoveerd. 
17-7 Willem Onbewolkt warm weer Nestkaartupdate. Uit twee nesten (nieuwe stal nest 18 en 19) 10 pulli geringd. Nu zeven nesten met eieren in tweede leg waarvan één in de nieuwe stal. Nest 17 (PIN 47) definitief mislukt alle 5 pulli dood door ingestort nest. Eén nest (21 PIN03) aan het uitkomen.  GoPro bij nest PIN41: gedurende drie uur alleen activiteit van vrouw (pulli voortdurend bedelend).
22-7 Willem Zwaar bewolkt, 17gr (na regendag) Inspectie nest 19 PIN41. Geen nestactiviteit vrouw en man gedurende twee uur. Nest 24/PIN48 gepredeerd (1 kapot ei, 2 verlaten ei)
24-7 Willem Johan Licht bewolkt warm broeierig weer, NW3-4 Nestencontrole. Uit 1 nest (nest 21/PIN03) 3 pulli geringd.  Nu 2 nesten met bijna vliegklare pulli, 4 nesten met pulli < 1 week en 7 nesten (waarvan 3 in nieuwe stal) met (26) eieren.
27-7 Willem Johan Rustig half bewolkt weer Vangstronde-2 vaste stal. In totaal 18 broedvogels gevangen met opmerkelijk geen enkele on-geringde en daarnaast ook geen enkel vlieg-klaar jong. Verder opmerkelijk dat het om 7 vrouwtjes gaat en om 11 mannen. Daar onder ook man N.W2 de nu “vrijgezelle” man van nest 01 (PIN6) waarvan het vrouwtje dood werd gevonden bij de overburen.
27-7 Willem  Warm weer, half bewolkt Nestfoto’s nesten 20-23. Van de nesten 20 en 22 de vier nestpartners geïdentificeerd. Van de nesten 21 en 23 alleen de man. Nest 20-21 mogelijk zelfde man (of vrouw..??) 
30-7 Willem Warm weer, half bewolkt Nestfoto’s (s’ochtends) en nestfilms (des middags) van de nesten 20, 21 en 23. Mysterie opgelost en alle vier partners geïdentificeerd (verwarring blijkt af en toe buurten te zijn van buurmannen en buurvrouwen vanwege geringe afstand nesten)
31-7 Willem  Regenachtig warm weer Nestencontrole. Uit 3 nesten (20, 22 en 23) 14 pulli geringd. Nu nog 2 nesten met pulli > 2 weken, 3 nesten met pulli > 1 week en totaal nog 7 nesten met (28) eieren waarvan 3 in de nieuwe stal. 
7-8 Willem Johan Warm zonnig weer na re-latief koude nacht; NWwind  Nestencontrole. Nog 1 nest met 5 eieren, overige nesten tweede leg allemaal uit of aan het uitkomen. Nu zes nesten met kleine pulli (< 1 week). In nog twee nesten (vaste stal) zitten grote (vliegklare) pullen. 
8-8 Willem Warm doch bewolkt weer Nestfoto’s nesten 25, 26 en 27. Van de nesten 25 en 27 beide (zelfde als bij 1e leg, nest 27/PIN29 echter afkomstig van PIN07) nestpartners geïdentificeerd. Bij nest 26 (PIN30) alleen activiteit van (dezelfde als bij 1e leg) vrouwtje.
 9-8 Willem  Warm zonnig weer  Nestfoto’s nesten 28, 29 en 31. GoPro nest 26. Van de nesten 28 en 31 beide nestpartners geïdentificeerd. Van de nesten 26 (opnieuw) en 29 alleen activiteit vrouwelijke nestpartner.  In nest 28 bleek vliegklaar pull uit nest 20 te zitten die (niet systematisch) werd gevoerd door beide nestpartners.
12-8 Willem Warm zonnig Oost-Wind Nestfoto’s/GoPro nesten 26 (GoPro), 29 en 30. Van de nesten 26 en 29 nu ook de mannen geïdentificeerd. Van nest 30 alleen het (nog broedende) vrouwtje.
14-8 Willem Oebele Warm zonnig weer Nestencontrole. Uit 4 nesten in de vaste stal (25-28) 16 pullen geringd. In de vaste stal nu geen nesten met eieren meer doch nog 4 nesten met 16 pulli > 1 week. In de nieuwe vrijstaande stal nu nog 2 nesten met (9) eieren waarvan mogelijk 1 (met 5 ei) niet meer uitkomt (broedduur ca. 18 dg) en 2 nesten met pulli van ca. 1 week oud. 
21-8 Willem Oebele Warm en vrij zonnig aanhoudend droog Nestencontrole. Uit 2 nesten (nieuwe stal: 29 en 31) 7 pullen geringd. Nu nog 4 nesten met 16 grote pullen > 14 dagen (vaste stal), 2 nesten met pullen rond de 14 dagen (nieuwe stal) en 1 nest met 4 eieren (nieuwe stal).
28-8 Svdw Bewolkt 19gr C Noord-3/4 Droog App update SvdW: nog 1 nest (32) met pulli 4 dg. Pulli nesten 25-28 >23 augustus uitgevlogen. Nest 29 grote pulli in nest (aanname), nest 31 in tact met nieuw op 26-8 aangebrachte ductape (grote nagenoeg vlieg-klare pulli). 
31-8 Willem Vrij warm onbewolkt NO4  Fotosessie nest 32 (PIN39) beide nestpartners geïdentificeerd, betreft zelfde paar als nest 18 (zelfde PIN).
4-9 Willem Oebele Warm weer, onb. OZO2-3 Laatste controle nesten. Nog 1 paar met 4 pullen (ca. 10 dagen) in het nest (geringd). In de nieuwe stal zeker 12 boerenzwaluwen present . 
15-9 Sietse   Pulli nest 32 uitgevlogen (app)

 

Actuele nestentabel 2022
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker), 
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide nestpartners ongeringd         *ns=nieuwe stal
vet groen gedrukt is nest waarvan DNA wordt verzameld van de voederpartners en de pulli in dat nest.

Nnr PIN FOTO MAN VROUW Vinddat Omst. Vervolg/opmerkingen
01 06  N.W2/* */GN  8-5 2 ei 15/5:6ei;22/5:6ei;24-5: uitgekomen;28-5:NF-I;29-5:pulli (ca. 5 dg);6-6:6 pulli geringd;12-6: 6 grote pulli;15-6: uitgevlogen; 19-6: leeg
02 18  */RO SN/*  9-5 1 ei 15/5:4ei;22/5:4ei;26-5:uitgekomen;28-5:NF-I;29-5:4 kl pulli (ca 3 dg);6-6:4 pulli geringd; 12-6: 4 grote pulli; 16-6: uitgevlogen;19-6: leeg
03 27  */WlB GN/*  12-5 1 ei 15/5:4ei;22/5:5ei:28-5:NFIII(?);29-5:a/h uitk.:4ei/1p;6-6:5 pulli geringd;8-6:NF-I;12-6: 5 grote pulli; 19-6 grote pulli; 21-6: uitgevlogen
04 19  –  */SR  WlB/* 12-5 1 ei 15/5:4ei;22/5:6ei;28-5:NF-II;29-5:6ei;6-6:6 kleine pulli (6-7d);8-6:NF-II;10-6:NF-I*; 12-6: 6 pulli geringd;19-6:grote pulli; 21-6: uitgevlogen
05 03  G.W2/*  WlB/* 13-5 1 ei 15/5:3ei;22/5ei;28-5:NF-III;29-5:5ei;6-6:5 pulli (ca 5-6 d);8-6:NF-I;12-6: 5 pulli  geringd; 19-6:grote pulli; 21-6: uitgevlogen
06 45(ns)  WR/* */GPu  15-5 2 ei 23/5:5ei;29-5:broedend;2-6:uitgekomen;11-6:NF-I;12-6: 5 pulli  geringd; 19-6:grote pulli; 22-6: uitgevlogen
07 38(ns)  */R.Y1 PiPu/*   17-5 1 ei  22/5:5ei;29-5:5ei;6-6:5ei;11-6:NF-I;12-6: kleine pulli (ca 5d);19-6:4 pulli geringd (geen spoor van ei of dood pullus);26-6: grote pulli
08 41(ns)  – –   17/5 1 ei  22/5:4ei;29-5:3ei..V??;6-6:leeg P
09 25  NS/* W.N1/*  23/5 1 ei  29-5:5ei;6-6:5ei;11-6:uitgek.;15-6:NF-I;19-6:5 pulli geringd;26-6: grote pulli (meerdere malen jong uit/onder nest en door Sietse teruggezet: lijkt toch goed te gaan…); 2-7: uitgevlogen;
10 07  NY/* SW/*  24/5 1 ei  29-5:5ei;6-6:5ei;12-6:1ei,4p(1d);15-6:NF-I;19-6:5 pulli geringd;26-6: grote pulli; 3-7: leeg/uitgevlogen
11 30  */BlG */NS  26/5 1 ei  29-5:4ei;6-6:5ei;12-6:5ei;19-6:>4 kl pulli (3-4d); 20-6:NF-I;26-6: 5 pulli geringd;3-7: leeg/uitgevlogen (nest op plank waardoor pulli vermoedelijk eerder uit nest kruipen..)
12 10  – –  26/5 1 ei 27/5: ei kapot onder nest (nest was niet opgemaakt);19-6: groot pullus uit ander nest….
13 28  */OR */OlB  29/5 1 ei  6-6:3ei;12-6:3ei;19-6:3 kl. pulli (2d); 20-6:NF-I;26-6: 3 pulli geringd; 3-7: 3 grote pulli; 8-7: uitgevlogen, 10-7 leeg (uitgevlogen) 
14 37  Y.B1/* */NR  29/5 2 ei  6-6:5ei;12-6:5ei;19-6:>4 kl pulli (ca 2d);22-6:NF-I;26-6: 5 pulli geringd; 3-7: grote pulli; 10-7: uitgevlogen (leeg);
15 46  R.Y1/*  GPu/* 31/5 1 ei 6-6:3ei;12-6:3ei;19-6: 3 kl pulli (1-2d);22-6:NF-II—*;26-6: 3 pulli geringd;28-6;NF-II;—*geen activiteit waargenomen van mannelijke nestpartner; 3-7: grote pulli; 4-7:NF-I; 8-7: uitgevlogen; 10-7: leeg (uitgevlogen)
16 40       6/6 1 ei  12-6:2 ei(koud en verlaten), 19-6: 1 ei V; 26-6: verlaten ei verwijderd, nest leeg
17 47  RWB/* PiN/*  8/6 1 ei 12-6:4 ei; 19-6:5ei; 26-6:5ei; 3-7: 5 pulli (ca 5 dg); 4-7:NF-I; 10-7: 5 pulli geringd;11-7: nest bezweken, 4 pullen levend op de grond (11:45 uur), nest gerepareerd met stro en hooi en brede zwarte tape en jongen allen teruggeplaatst; 12-7: nest opnieuw bezweken  (tape niet houdbaar), nog 1 levend jong teruggevonden. Mbv ducttape nest opnieuw gerenoveerd. 17-7: nest definitief verloren, alle jongen dood.  
18 39  Y.N1/* B.Y1/*    19-6:5ei; 26-6:5 ei; 3-7: 3 pulli/2ei; 8-7: NF-I; 10-7: 5 pulli (6-7 dg); 17-7: 5 pulli geringd; 24-7: grote pulli; 31-7: leeg
19 41  */G.N1 */RW  19/6 2 ei  26-6:5ei; 3-7: 5 ei; 8-7: NF-III;6-7: uitgekomen; 10-7: kleine pulli (ca. 4 dg); 17-7: 5 pulli geringd;17-7:GoPro:NF-II; 24-7: 5 grote pulli; 31-7: > 3 vliegklare pulli present in nest; 7-8: leeg
20 19  –  */SR   WlB/* 30/6 1 ei 3-7: 4 ei; 10-7: 5 ei; 17-7: 5ei; 24-7:>4 kl pulli (ca 4 dg); 27-7: NF-I*;30-7:NF-I(GoPro); 31-7: 5 pulli geringd; 7-8: grote pulli; 14-8: leeg/uitgevlogen; 
21 03  G.W2/*  WlB/* 30/6 1 ei 3-7: 3 ei; 10-7: 3 ei; 17-7: 3 kl pulli (vandaag uitgekomen); 24-7: 3 pulli geringd (waarvan 1 zwak ex met groeiachterstand); 30-7: NF-I (foto en GoPro); 31-7: 2 grote pulli (3e zwakke jong weg/dood); 7-8: leeg (uitgevlogen);
22 05  */RO SN/*  1/7 1 ei  10/7: 4ei (1 wit ei); 17-7: broedend; 24-7: >3 kl pulli; 27-7: NF-I; 31-7: 4 pulli geringd; 7-8: leeg (des ochtend nog 1 in nest -SvdW- lijkt verder ook goed/uitgevlogen (bij ringen vorige week al 13 dagen oud).
23 36  */WlB  GN/* 2/7 1 ei 3/7: 2 ei; 10/7: 5ei; 17-7: broedend; 24-7: 5 kl pulli (ca. 5 dg); 27-7:NF-II;30-7:NF-I (ook GoPro); 31-7: 5 pulli geringd; 7-8: grote pulli; 14-8: leeg/uitgevlogen
24 48  –  – 6/7 1 ei 10/7: 5ei;17-7: broedend; 22-7: P (1 ei kapot, 2 verlaten)
25 25  NS/* W.N1/*  16/7 1 ei 17/7:2ei; 24-7: 4ei; 31-7: 4 ei; 7-8: 4 pulli (ca 4 dg); 8-8: NF-I; 14-8: 4 pulli geringd; 21-8: 4 grote pulli; 23-8: uitgevlogen (SvdW)
26 30  */BlG */NS  17/7 1 ei  24-7: 4ei; 31-7:4ei; 7-8: 4 pulli (ca. 3-4 dg); 8-8 & 9-8: NF-II:12-8:NF-I (GoPro); 14-8: 4 pulli geringd; 21-8: 4 grote pulli; 24-8: uitgevlogen (SvdW)
27 29  NY/* SW/*  17/7 1 ei  24-7: 4ei; 31-7:4ei;7-8: 4 pulli (ca. 3-4 dg);8-8:NF-I; 14-8: 4 pulli geringd; 21-8: 4 grote pulli; 26-8: uitgevlogen (SvdW)
28 27  */OR */OlB   19/7 1 ei  24-7: 4ei; 31-7:4ei; 7-8: kleine pulli (ca. 1-2 dg); 9-8: NF-I; 14-8: 4 pulli geringd; 21-8: 4 grote pulli; 28-8: uitgevlogen (SvdW)
29 49  R.Y1/* GPu/*   22/7 1 ei  24-7: 3ei; 31-7:3ei;`7-8: ah uitk: 1p/2ei; 9-8:NF-II; 12-8:NF-I; 14-8: 3 pulli (ca 7 dg); 21-8: 3 pulli geringd; 29-8: pulli uitgevlogen (SvdW)
30 50    */NR  22/7 1 ei  24-7: 3ei; 31-7:5ei; 7-8: 5ei; 12-8: NF-II; 14-8: 5 ei (V??); 21-8: nest verlaten, 5 eitjes (zonder embryo) verwijderd
31 38  */R.Y1 PiPu/*   21/7 1 ei  24-7: 4ei; 31-7:4ei; 7-8: ah uitk: 3p/1ei; 9-8:NF-I; 14-8: 4 pulli (ca. 7 dg); 21-8: 4 pulli geringd, uitgedroogd nest met duc-tape verstevigd; 28-8: grote pulli (nest in tact en opnieuw met ducttape verstevigd op 26-8); 30-8: pulli uitgevlogen (SvdW)
32 39  Y.N1/* B.Y1/*  11/8 4 ei 14-8:4ei; 21-8: 4ei; 25-8: aan het uitkomen (SvdW); 28-8: kleine pulli (SvdW); 31-8:NF-I; 4-9:4 pulli (ca. 10dg) geringd;  15-9: uitgevlogen (SvdW).

 

Foto’s 2022

Vrouw */RW in nieuwe stal. Dit vrouwtje was ook in 2021 present in de nieuwe stal bij nest PIN41  — 8 mei 2022

Man N.W2/* behoorde in 2021 bij PIN06. In dit nest liggen nu (als enige) 2 eitjes.. — 8 mei 2022

Man-G.W2/*-in 2021 nest PIN 03 (nu ook weer bewoond 3 ei)        —- 15 mei 2022

Man-NY/* behoorde in 2021 bij nest PIN07 (waar nu opstootjes worden gemeld met andere indringende mannen…)       —– 15 mei 2022

Vrouw-GNM-NEST PIN 19 in 2020 en 2021 & Man – MWlB is pullus uit 2020 die vorig jaar present was eerst in augustus maar niet tot broeden kwam op locatie 02

28 mei: man N.W2/* bij het eerst uitgekomen nest 01/PIN06

11 juni: Vrouw met code */GPu nest 06/PIN45 in nieuwe stal

28 juni:Nest14-PIN46-Vrouw: Gpu/* alleen actief (geen mannelijke nestpartner betrokken)

22 juni 2022: man R.Y1/* en vrouw GPu/* bij nest 15/PIN46

11 juli: Nest17 PIN47 bezweken pulli op grond: nest gerenoveerd met stro hooi en zwarte tape en daarna pulli teruggezet

9 aug: Indringer in nest 28 (vliegklaar pull uit nest 20) wordt gevoederd door beide nestpartners..