Huiszwaluw

Kunstnesten aan de gevel van een recent bijgebouwde geitenstal (locatie 2B Langezwaag)

Ingaande 2024 is er een elftal speciale nestkasten voor de Huiszwaluw bevestigd aan de zuidgevel van een in 2019 gerealiseerde stal (locatie 2b) te Langezwaag.
De nestkasten worden wekelijks geïnspecteerd en de pullen (tussen 1 en weken oud) geringd.
Doel is om, net als bij de Boerenzwaluw, het broedsucces te volgen en wellicht op termijn ook de koppeling te leggen met individuele broedprestaties van de broedvogels.

 

 

In de navolgende tabel worden de uitkomsten van de wekelijkse inspecties bijgehouden

NEST 01  juni 09 juni 16 juni
1 3ei 5ei 5 ei
2 W W
3 1ei L
4 4ei 4p(1dg) > 3 pulli
5 N N
6 2ei B 4 ei
7 1ei 1 ei V?
8 G G
9 N N
10 G
11 N N

Verklaring Codes:
1ei/2ei: etc. aantal eieren in nest

1p/2p etc. aantal pullen in nest
B=vogel broedend op nest (aantal eieren of pullen onbekend)
G- geen nestmateriaal in nest (leeg)
W-Weinig nestmateriaal in nest (mogelijk slaapnest-geen echt begin van nestbouw)
N=Nest in aanbouw: veel nestmateriaal (met name stro) in nestkom
L=leeg, eieren of pullen weg (vermoedelijke predatie)