Locatie 03 (Lang’Ein 6 Langezwaag)

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten)

Leeftijd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PULL 77 68 74 43 32 50 34 56 40 34 57 45 42  
1KJ
NA1KJ 21 17 20 10 10** 13 12 16 14 10 16 13 11  
totaal 98 85 96 53 42 63 48 72 54 44 73 58 53  


Dag-rapportages 2022

Datum Controle weer Opmerkingen
24-4 Bericht Fekken: nog slechts 1 zwaluw present.
30-4 Bericht Fekken: er zijn nu vier zwaluwen. Gaat niet snel maar er komen dus meer..
8-5 Willem Zonnig, 15gr C (aanhoudende droogte) Er vliegen enkele zwaluwen rond. In 1 nest (PIN01) zit 1 eitje en er is een nest in aanbouw.
15-5 Willem Oebele Zonnig, warm, oostenwind Hoewel tijdens onze aanwezigheid weinig activiteit nu wel vier actieve nesten met eieren waaronder een zeslegsel
22-5 Willem Zonnig en warm (regen op 19 en 20 mei) Nu veel meer activiteit doch nog steeds 4 actieve nesten met eieren. Van drie nesten oudervogels gedetermineerd waarvan 1 (nest PIN01/nest01) beide partners dezelfde als uit 2021 en van nest PIN04 en PIN06 resp. man en vrouw dezelfde als uit 2021 doch nu ongeringde partners. 


Actuele nestentabel 2022
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker), 
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd; code IV:beide nestpartners ongeringd
vet bruin gedrukt is nest waarvan DNA wordt verzameld van de voederpartners en de pulli in dat nest.

Nnr PIN foto man vrouw Vindd Omst. Vervolg/opmerkingen
 01 01   Pi/* */Pi  8-5  1 ei   15-5:5ei;22-5:5ei
02 03     15-5 2 ei  22-5:5ei
03 06  ong lB/*  15-5 5 ei  22-5:5ei
04 04  */lB ong  15-5 6 ei  22-5:6ei

Foto’s 2022

22 mei 2022: Man-nest01PIN01-Pi/* ook in 2021 present bij dit nest met zelfde partner

22 mei 2022: vrouw-*/Pi nest 01/PIN01 ook in 2021 bij dit nest met dezelfde partner actief

22 mei 2022: vrouw lB/* ook in 2021 bij ditzelfde nest actief. Partner nu ongeringd