Locatie 03 (Lang’Ein 6 Langezwaag)

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten)                                                                                             2022

Leeftijd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Terug Nieuw  Totaal
PULL 77 68 74 43 32 50 34 56 40 34 57 45 42    37(8)  37
1KJ
NA1KJ 21 17 20 10 10 13 12 16 14 10 16 13 11  4  5  9
totaal 98 85 96 53 42 63 48 72 54 44 73 58 53  4 41 46


Dag-rapportages 2022

Datum Controle weer Opmerkingen
24-4 Bericht Fekken: nog slechts 1 zwaluw present.
30-4 Bericht Fekken: er zijn nu vier zwaluwen. Gaat niet snel maar er komen dus meer..
8-5 Willem Zonnig, 15gr C (aanhoudende droogte) Er vliegen enkele zwaluwen rond. In 1 nest (PIN01) zit 1 eitje en er is een nest in aanbouw.
15-5 Willem Oebele Zonnig, warm, oostenwind Hoewel tijdens onze aanwezigheid weinig activiteit nu wel vier actieve nesten met eieren waaronder een zeslegsel
22-5 Willem Zonnig en warm (regen op 19 en 20 mei) Nu veel meer activiteit doch nog steeds 4 actieve nesten met eieren. Van drie nesten oudervogels gedetermineerd waarvan 1 (nest PIN01/nest01) beide partners dezelfde als uit 2021 en van nest PIN04 en PIN06 resp. man en vrouw dezelfde als uit 2021 doch nu ongeringde partners. 
29-5 Willem Oebele Koude NW wind, half/zwaar bewokkt Controle en inmeten nesten. Nog steeds 4 actieve nesten waarvan 2 met kleine pullen, 1 aan het uitkomen en 1 met 4 ei
6-6 Willem Oebele Koud weer met regen na week van warmte en enkele buien op woensdag en zondag Controle nesten. Uit 3 van de 4 nesten totaal 15 pulli (> 1 week) geringd. In 1 nest 4 kleine pulli (<1 week).  
7-6 Willem Oebele Koud weer met veel wind (afgelopen dag ook veel regen) RAS vangronde 01. In een snelle actie worden alle acht in het geitenhok aanwezige broedvogels gevangen en geringd weer losgelaten. Onder deze acht broedvogels bevinden zich vier die vorig jaar ook present waren (2x man, 2x vrouw).
8-6 Willem ZW4-half bewolkt, 17gr vanmiddag regen 10:00-11:30: Nestfoto’s nesten 2-4. Alle zes broedvogels gedetermineerd.
12-6 Willem Oebele ZW4-licht bewolkt, warm weer 12:20-12:50: Nestencontrole. Nu in alle vier aanwezige nesten pullen> 1 week. Uit 1 nest (nest 3/PIN06) 3 pulli geringd.
19-6 Willem Half bewolkt, NW2,18 gr (na warme dag) Nestencontrole. Nog twee nesten met grote (nagenoeg) vliegklare pullen en twee nesten waarvan de pullen zijn uitgevlogen.
26-6 Willem Bewolkt en warm weer Nestencontrole. Alle nesten leeg (uitgevlogen). In nest PIN05 (nest 5) 1 eitje: nest nog niet opgemaakt, geen veren
3-7 Willem Oebele Johan Half bewolkt, NW stroming, 21 gr Nestencontrole. Alle vier broedparen zijn afgelopen week gestart met vervolglegsel. Ei in nest 5(PIN5) dat in niet opgemaakt nest lag, is verdwenen: vervolglegsel in nest PIN04.. Nu 4 nesten met totaal 17 eieren.
10-7 Willem Johan Oebele Zwaar bewolkt, regenspatten, NW-2/3 Nestencontrole. Alle vier de broedparen hebben compleet nieuw legsel (totaal 19 eieren);
17-7 Willem Onbewolkt warm weer Nestencontrole. Drie van de vier legsels pas uitgekomen en één nog broedend
22-7 Willem Zwaar bewolkt, 17gr (na regendag) Nestfoto’s alle vier nesten. Vrouwelijke partner nest 09((PIN04) lijkt nieuw (1 ongeringde vogel op lijn waargenomen) en alleen de geringde man bij dit nest present. Overige 3 nesten zelfde nestpartners al bij eerste leg.
24-7 Willem Johan Licht bewolkt warm broeierig NW3-4 Nestcontroles. Uit 3 nesten (nest 6, 7 en 9) 14 pulli geringd. Nu 3 nesten met 14 pulli > 1 week en 1 nest met 5 kl pulli (ca. 4-5 dg).
27-7 Willem Johan
*Willem
Warm weer half bewolkt Vangstronde in vroege ochtend mislukt. Zwaluwen op 1 na buiten (zeer waarschijnlijk te vroeg in de avond hok afgesloten). Overdag* echter als nog gelukt mbv rolgordijn. Op enig moment alle zwaluwen binnen en gevangen. Daaronder ook het vrouwtje van nest 9 (PIN4) en 1 surplus man (ongeringd , van ringen voorzien en DNA genomen vanwege verstoring nest  05 en her-leg nest 09).
31-7 Willem Regenachtig doch warm weer Nestencontrole. Uit 1 nest (nest 8) 5 pulli geringd. Nu alle vier nesten met grote pulli > 12 dagen.
7-8 Willem Johan Warm zonnig na relatief koude nacht Nestencontrole. In nog 1 nest (nest 8/PIN06) nog grote pulli, pullen uit andere drie nesten uitgevlogen. Afgelopen week 1 pullus dood in hok gevonden (Fekken) deze blijkt uit nest 7 (PIN3) afkomstig te zijn. Opmerkelijk dat het om het grootste pull gaat dat op 24 juli in dit nest werd geringd.
14-8 Willem Oebele Warm zonnig weer Nesten(na-)controle. Alle vier nesten na succesvolle twee leg-ronden nu leeg/uitgevlogen. 
28-8 G Fekken Bewolkt droog 19gr Noordenwind-3/4 App update GF: Er zitten nog zwaluwen in de stal, vermoedelijk alleen om te overnachten..


Actuele nestentabel 2022
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker), 
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd; code IV:beide nestpartners ongeringd
vet groen gedrukt is nest waarvan DNA wordt verzameld van de voederpartners en de pulli in dat nest.

Nnr PIN foto man vrouw Vindd Omst. Vervolg/opmerkingen
 01 01   Pi/* */Pi  8-5  1 ei  15-5:5ei;22-5:5ei;29-5:5 pulli(ca 4dg);6-6:5 pulli geringd;12-6:gr pulli; 19-6: vliegklare pullen in de buurt van het nest
02 03  lBN/* lGPu/*  15-5 5 ei 22-5:5ei;29-5:kleine pulli (1 dg); 6-6:5 pulli geringd;8-6:NF-I;12-6:gr pulli, 19-6:5 grote pulli op punt van uitvliegen; 26-6: leeg
03 06  */RG lB/*  15-5 2 ei 22-5:5ei;29-5:4ei;3-6:4 pulli (ca. 4 dg);8-6:NF-I;12-6: 3 pulli geringd (geen spoor van vierde pull in of bij het nest); 3 grote pulli op punt van uitvliegen.
04 04  */lB W.N1/* 15-5 6 ei 22-5:6ei;29/5:a/h uitk:2ei,4p;6-6: 1 ei niet uitgekomen, 5 pulli (>1 wk) geringd;8-6:NF-I; 12-6:grote pulli; 19-6: leeg/uitgevlogen
05 05  –  – 26-6 1 ei  3-7: leeg (P)
06 01  Pi/* */Pi  3/7 5 ei 10-7:5 ei;17-7: 5 kleine pulli (ca 3dg); 22-7: NF-I; 24-7: 5 pulli geringd; 31-7: grote pulli; 7-8: leeg (uitgevlogen);
07 03  lBN/* lGPu/*  3/7 5 ei 10-7:5ei;17-7:>3 kl pulli (1-2dg); 22-7:NF-I; 24-7: 5 pulli geringd; 31-7: grote pulli; 7-8: leeg (uitgevlogen: 1 pull uit dit nest dood gevonden door Fekken afgelopen week).
08 06  */RG lB/*  3/7 3 ei 10-7:5ei;17-7:5ei; 22-7:beide nestpartners mbv verrekijker afgelezen; 24-7: 5 kl pulli (ca. 4-5 dg); 31-7: 5 pulli geringd; 7-8: grote pulli; 14-8: leeg/uitgevlogen
09 04  */lB  W.N1 3/7 4 ei 10-7:4ei;17-7:>2 kl pulli (ogen in slechte conditie..);NF-III; 24-7: 4 pulli geringd; 31-7: grote pulli; 7-8: leeg (uitgevlogen)

Foto’s 2022

22 mei 2022: Man-nest01PIN01-Pi/* ook in 2021 present bij dit nest met zelfde partner

22 mei 2022: vrouw-*/Pi nest 01/PIN01 ook in 2021 bij dit nest met dezelfde partner actief

22 mei 2022: vrouw lB/* ook in 2021 bij ditzelfde nest actief. Partner nu ongeringd