Locatie 13 (Bûtewei 55 Hemrik)

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten)                                                                              2023

Leeftijd 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nieuw Terug Totaal
PULL 84 97 84 68 72 69 81 62 97 97 139 90 20 (4) 2 5
1KJ 1 1 1
NA1KJ 24 22 26 14 19 16 21 24 28 26 34 29 4 12 18
totaal 108 119 110 82 91 85 102 86 125 123 175 119 24 14 38

*waaronder één met niet eigen metalen ring.

Dagrapportages 2023

Datum Controle weer Opmerkingen
17-4 Bericht Theun en Marije: De zwaluwen zijn er weer ze zijn vrijdag (14 april) gezien , en het zijn er drie . Het begin is er wie volgt .
30-4 Willem, Johan Zonnig,  NNO-wind, 14 gr (na tamelijk koele periode) Minimaal 12 zwaluwen rondvliegend en deels in de stal present. Vijf broedvogels geïdentificeerd, te weten vrouw WlB/* (uit 2022), man PuY/* (uit 2022-wagenschuur), man Pu/* (uit 2022), vrouw NC/* (uit 2020), man */Cpu (uit 2021).
7-5 Willem, Oebele Licht bewolkt vrij warm weer na zaterdag met bui Meerdere zwaluwen gearriveerd. Aan meerdere nesten wordt gewerkt.. Al drie nesten met eieren. Nest PIN06 met zeker 10 paardenharen. Vermoedelijke Nestpartner NC/* op 30-4 in de buurt van nest gefotografeerd met paardenhaar in snavel. 
14-5 Willem. Oebele Licht bewolkt, warm weer, NNO wind Veel activiteit in de bestaande stal. Geen actieve broedparen in bijstal en wagenschuur. Nu 9 nesten met eieren waarvan 3 keer een zeslegsel.
21-5 Willem, Oebele Licht bewolkt, warm weer, hoge luchtvocht, NNO-4, 18 gr. Nog 10 nesten met een legsel waarvan 1 pas uitgekomen (nest 2/PIN17, 5 pulli) en 1 gepredeerd (nest 9/PIN35).
25-5 Willem  bewolkt, droog N-wind, temp 14gr  Nestfilm nest 02(PIN17) en 03(PIN22) . Van nest 02 beide nestpartners geïdentificeerd. Man betreft broedvogel uit wagenschuur 2022 en vrouw betreft zelfde vrouwtje uit voorgaande jaren bij dit nest.  Van nest 03 alleen vrouw bij nest doch op enig moment tijdens vlucht vergezelde van ongeringde vogel (partner?). Vrouwtje betreft ook hetzelfde vrouwtje bij dit nest uit 2022.
28-5 Willem, Oebele onbewolkt, droog NO-wind, temp 15gr Nestencontrole. Zoals reeds waargenomen tijdens invetarisatie 25-5 onrust thv de nesten 8 (PIN20) en 9 (PIN35). Nest 08 met 6 eieren nu ook overhoop gehaald: leeg. Verlaten ei uit nest 09 (PIN35) meegenomen tbv DNA.  Uit nest 2 (PIN17) 5 pulli (8dg) geringd. In de nesten 1 , 3 , 4 , 6 en 7 nu pullen van 1-2 dgn. Geen nieuwe nesten meer erbij daardoor nu 8 actieve nesten waarvan 6 met pullen en 2 met eieren.  
31-5 Willem, Johan, Oebele Onbewolkt, droog NO-wind, temp 10gr In een snelle actie worden de in de stal overnachtende broedvogels gevangen en geringd weer losgelaten. In totaal worden er 18 broedvogels gevangen waarvan 9 x man en 9 x vrouw.  Er worden 14 vogels uit voorafgaande jaren terug gevangen waar onder 2 pullen uit 2022 afkomstig uit hetzelfde nest (nest PIN20), beide mannetjes. Bij nadere analyse van de gegevens van gesignaleerde broedvogels blijkt dat het vrouwtje van nest 03 (PIN22) niet is terug gevangen maar wel present is. Zeer waarschijnlijk is deze op het nest blijven zitten tijdens de operatie. In totaal derhalve 12 +1 broedvogels van 29 in 2022 aanwezige broedvogels terug is circa 45 procent.
31-5 Willem, Johan Licht-/onbewolkt, temp 18gr.  nestkoppeling nesten 1, 3, 4, 6 en 7. Van de nesten 1, 4 en 6 werden beide nestpartners geïdentificeerd. Geen vaste paren uit 2022 wel individuele broedvogels uit 2022 bij zelfde nest als in 2022 (nest 3-vrouw,nest 6-man, nest 7-vrouw). Ongeringde man gespot in de stal.
1-6 Willem Zwaar bewolkt (af en toe hele lichte motregen), donker en relatief koud weer (12 grC) Vanaf 10:00 tot 11:45 vrijwel geen activiteit van (potentiële) broedvogels in de gehele stal. Enkele nesten w.o. PIN22 worden niet eens bezocht en bij andere nesten met pulli is slechts een vrouwtje passief betrokken. Vrijwel alle zwaluwen lijken collectief te zijn vertrokken voor het bemachtigen van insecten op daarvoor geschikte (beschutte, relatief warme) plekken  .. Alleen het paar van nest 05 (PIN18) is wel enige tijd actief waardoor beide nestpartners geïdentificeerd kunnen worden.
4-6 Willem, Oebele Onbewolkt, warm, 19gr,  NO3-4 Nesten 2 (PIN17) en 3 (PIN22) gepredeerd: vermoedelijk door steenmarter (geen spoor van pulli, geen vernielde nesten). Uit de nesten 1, 4 en 7 totaal 15 pullen geringd. Twee nieuwe nesten met resp. 1 en 5 eieren. In de kleine bijstal activiteit bij twee nesten (nog geen legsel).
5-6 Willem, Johan Onbewolkt, warm, 18gr, NO3 Nestfoto;s nesten 07 (PIN25) en 12 (PIN19). Van beide nesten beide nestpartners geïdentificeerd. Cameravallen uitgehangen in verband met nader predatieonderzoek. 


Actuele nestentabel 2023
NF=Nestfoto: code I: beide nestpartners geïdentificeerd, code II: één van beide nestpartners geïdentificeerd (andere partner onzeker), 
code III: één van beide nestpartners geïdentificeerd andere is on-geringd, code IV: beide partners ongeringd;

Nnr PIN Foto man vrouw Vindd Omst. Vervolg/opmerkingen
 01  06 */Pu  WlB/*   7-5 2ei   14-5:6ei; 21-5:6ei; 28-5: pulli (1-2 dg); 31-5:NF-I; 4-6:6 pulli geringd
02 17  puY/* SlB/*  7-5 5ei  14-5:5ei; 21-5:5 pulli (1dg), 25-5:NF-I; 28-5: 5 pulli geringd, 4-6: P, nest leeg geen spoor van pulli en ook geen vernield nest. 
03 22 ong.?  N/*  7-5 1ei  14-5:6ei; 21-5:6ei; 25-5:NF-II;  28-5: 6 pulli (1-2 dgn); 31-5:NF-II;1-6: NF-II;
4-6: P, nest leeg geen spoor van pulli en ook geen vernield nest. 
04 23  NPi/* NC/*  14-5 5ei  21-5:5ei; 28-5: ah uitkomen: 4 p/1ei; 31-5:NF-I; 4-6: 5 pulli gering (nog geen dna)
05 18  */CPu PuG/*  14-5 3ei  21-5:5ei; 28-5:5ei; 1-6: NF-I; 4-6: 5 pulli (ca. 4dgn); 
06 10 Pu/*  O/*  14-5 6ei  21-5:6ei; 28-5:5pulli/1ei; 31-5:NF-I; 4-6: 6 pulli (6-7 dgn); 
07 25  */PiPu */N  14-5 4ei  21-5:4ei; 28-5:4 kl pulli (1dg); 31-5:NF-II; 1-6:NF-II; 4-6: 4 pulli geringd; 5-6:NF-I;
08 20  – –  14-5 4ei  21-5:6ei; 28-5:P leeg! 
09 35  –  – 14-5 5ei 21-5:P nest overhoop gehaald, eischaal op nestrand en nog twee eieren in het nest ; 28-5: nog 1 ei in nest: meegenomen tbv DNA
10 32    */YPu 21-5 4 ei  28-5:5ei; 1-6: NF-II; 4-6: 5ei;
11 04     4-6 1 ei  
12 19  */RW B.Y1/*  4-6 5 ei  5-6:NF-I;

 

Foto’s 2023

Vrouw NC/* met paardenhaar in de snavel in de stal present op 30 april

Ongeringde boerenzwaluw present in stal op 7 mei

Nest 09 /PIN35 overhoop gehaald (mogelijk door buurman…, nest vlakbij nest 08/PIN20) met eischaal op de nestrand en nog 2 )van de 5′ eieren in het nest…, 21 mei 2023