CES-project Venebuurt – dagrapportages 2022

  • toelichting dag-rapportages
  • klik op gekozen datum voor dag-rapportage betreffende datum (PDF)
Periode Tijdsblok Gekozen datum
1 13 april – 23 april 16 april
2 22 april – 03 mei 27 april
3 02 mei – 13 mei 6 mei
4 12 mei – 23 mei 15 mei
5 22 mei – 02 juni
6 31 mei – 12 juni
7 11 juni – 22 juni
8 20 juni – 02 juli
9 01 juli – 12 juli
10 11 juli – 23 juli
11 21 juli – 02 august
12 01 august – 13 august