Betonwand voor Oeverzwaluwen bij zandwinput Nij Beets

27.03.2016

Oeverzwaluwand-NijBeets-27032016Afgelopen week is er een speciale kunstwand voor Oeverzwaluwen bij de zandwinput in Nij Beets verrezen. Dankzij een uitstekende samenwerking tussen Van der Wiel Infra@ Milieu (de exploitant van de zandwinput) en Vogelringstation Menork, is er maatwerk geleverd voor de Oeverzwaluw. De oeverzwaluw is tegenwoordig steeds meer afhankelijk van kunstwand constructies.
Decennia geleden broedde de soort in min of meer natuurlijk steile rivieroevers, de afgelopen decennia zijn de “moddersweltsjes” voornamelijk te vinden in zandwingebieden.
Dit soort commerciële terreinen zijn echter altijd in beweging en juist omdat de zwaluwen graag in verse zandbanken zitten, gaat dat ook nog wel es mis of is er even geen plek.

Permanente plek
Reden voor Van der Wiel om deze bijzondere vogelsoort de helpende hand te bieden. Samen met Menork werden plannen gemaakt om aan de zuidwest kant van de (deels voormalige) zandwinput een permanente plek te maken. Jaren geleden werd er al modder gestort maar de zwaluwen namen daarmee geen genoegen. Oeverzwaluwen prevaleren een (open gelegen) steile bank met schoon, bij voorkeur lemig zand waarin ze de nesten kunnen maken.

Crisisjaren
Uiteindelijk bleef het eerst wel bij een bult modder en dus geen broedende zwaluwen op deze plek. Afgelopen winter ging Menork opnieuw bij Van der Wiel aan de bel trekken. De crisisjaren in de bouw en infrastructuur leken voorbij en dus verantwoord om “vriendelijk doch dringend” te vragen of deze plek nu werkelijk geschikt kon worden gemaakt voor de oeverzwaluw. Temeer omdat de zwaluwen afgelopen jaren nauwelijks tot geen gelegenheid kregen om in de verse zandwinning te broeden. En Nij Beets kan niet zonder Oeverzwaluwen rond de put in Oud Beets!
Daar staat het gebied al vele tientallen jaren om bekend.

8elementenSamen maken we er werk van
Er was een luisterend oor en de bereidwilligheid om een flinke investering te doen was aanwezig. Sterker nog, er werd toegezegd dat er in principe voor 1 april een nieuwe wand zal staan.
Een buitengewoon gul gebaar van onze hoofdsponsor om het zand uit de put bij Nij Beets niet alleen aan te wenden voor commerciële doeleinden maar zo af en toe ook voor maatschappelijke en ecologische!
De slogan vanwege Van der Wiel “samen maken we er werk van” kreeg afgelopen week vorm toen men meedeelde dat de zwaluwenwand nu daadwerkelijk zou worden geplaatst.

Betonelementen
Acht heuse betonelementen stonden afgelopen maandagochtend al klaar langs de weg om ter plekke geplaatst te worden. Echter niet voordat de plek vrij zou worden gemaakt van begroeiing want de zwaluwen prevaleren een vrije in- en uitvliegroute en liefst direct aan het water. Dat laatste is tegenwoordig nodig ook want vanwege het sterk toegenomen aantal Steenmarters biedt water langs de muur bescherming.ierdswellenwand-NijBeets-sanput

gatenboorploegGatenboorploeg
Wanneer we op dinsdag opnieuw komen kijken, is net de ‘gatenboorploeg’ van start gegaan. Gelukkig dat we mooi op tijd zijn om vervolgens de gaten op de betonwanden te tekenen zodat men gestructureerd verder kan. Het boren van de gaten is ook een klus van ruim een dag. Die dag komen we ook in gesprek met de hoofduitvoerder. Na de vondst van twee vossenholen in de modderbult, wordt in overleg besloten om een gaasnet tussen de potentiële nestholen en het overige zand te plaatsen. Ook worden nog een paar belendende bomen verwijderd.

82 (Nest)gaten
De dagen daarna komt er, ondanks de nodige tegenslag (zo blijkt de wand op enig moment niet opgewassen tegen het wassende water..) een schitterende wand bestaande uit acht separate betonelementen in een prachtig aangelegde monding van het zandwinmeer te staan. De betonelementen zijn voorzien van totaal 82 (nest)gaten waarachter de vogels hun holen kunnen graven. Een fantastische aanwinst voor de oeverzwaluw die hopelijk over enkele weken deze plek feilloos weet te vinden! Menork zal dat de komende jaren stellig in de peiling houden en onder andere Van der Wiel op de hoogte houden van de ontwikkelingen.