Blauwe Reiger uit Finland dood in weiland bij Mill (NB)

27.03.2016

Zilverreigers en blauwe reigers rustend in oevers Zandwinput te Nij Beets

Zilverreigers en blauwe reigers rustend in oevers Zandwinput te Nij Beets

Dagelijks komen er meldingen van geringde vogels bij Menork binnen. Elke melding wordt door Menork geverifieerd en daar waar nodig worden aanvullende gegevens bij de vinder opgevraagd. Vaak vergezeld van foto’s zodat de meldgegevens meer compleet het archief in gaan.

Halverwege januari kwam de melding van een dood gevonden Blauwe Reiger ergens in een weiland bij Mill in Noord Brabant (toon op kaart).  De vinder wist daarbij te melden dat, het al door roofdieren aangevreten verse kadaver, voorzien was van een pootring met het opschrift Museum Zool Helsinki en een uniek codenummer. De gegevens zijn vervolgens door Menork verwerkt. Via de Nederlandse Ringcentrale zijn daarna de gegevens naar de Finse Ringcentrale gestuurd.

Vandaag, eerste paasdag, komen de gegevens digitaal binnen: de reiger werd al in juni 1999 als nestjong geringd op één van de talrijke eilandjes ten zuidwesten van Helsinki (toon op kaart ).  De afstand tot de vindplaats bedraagt 1.454 kilometer en de reiger zou dit jaar zijn of haar 17de verjaardag vieren. Meldingen van hier overwinterende Blauwe reigers uit noordoost Europa zijn er wel meer maar de meeste vogels komen uit Zweden, Denemarken en Duitsland. Bovendien was deze vogel al mooi op leeftijd.