Boerenzwaluw jaarverslag 2016 gereed

26.11.2016

Vrouwtje bij nest 13 op locatie 13..met aan de rechterpoot herkenbare kleurringetjes..

Vrouwtje bij nest 13 op locatie 13..met aan de rechterpoot herkenbare kleurringetjes..

Afgelopen jaar werd er gericht onderzoek gedaan naar de individuele nestprestaties van boerenzwaluwen. Al sinds 2009 doet Menork onderzoek naar de zwaluwenstand in (op)stallen bij diverse boeren en hobbyboeren in zuidoost Fryslân. Werd de nadruk in voorafgaande jaren vooral gelegd op het vangen en zoveel mogelijk volgen van een flink aantal zwaluwen: in 2016 werd kwantiteit verruild voor meer kwaliteit.

14 locaties
Op 14 verschillende locaties was Menork actief. Allemaal opstallen waarin zich een aantal boerenzwaluwen had gevestigd en waar Menork welkom was om een tal dieren te vangen en te ringen. Achterliggende gedachte was om van jaar op jaar na te gaan hoeveel vogels op de verschillende plekken terug zouden komen en hoeveel jonge vogels er jaarlijks bijkwamen.

Individuele nestprestaties
Nadat er de afgelopen decennia al talloze zwaluwen werden geringd en er al relatief veel bekend is geworden over plaatstrouw en trek, komt nu de focus te liggen op de individuele nestprestaties:

  • Zijn zwaluwen echt paartrouwe vogeltjes die twee of zelfs drie keer braaf samen bij voorkeur hetzelfde nestje bij jo(u) in de schuur komen uitbroeden?

Vragen waarin Menork zich graag, samen met de verschillende staleigenaren, de komende jaren verder wil verdiepen. De boerenzwaluw fascineert velen vanwege de aanwezigheid in onze schuren, zijn indrukwekkende wijze van vliegen en vooral ook zijn aanwezigheid in de mooiste maanden van het jaar.

3 locaties
Het afgelopen jaar werden op drie locaties de actieve nesten letterlijk in beeld gebracht en werden broedvogels van afstand herkenbaar gemaakt. Zodoende werd een schat aan informatie verzameld over het gedrag van de boerenzwaluw tijdens de broedcylcus.

Jaarverslag 2016
Een eerste overzicht van de verzamelde gegevens is te vinden in het jaarverslag 2016 dat primair bestemd is voor de staleigenaren.
Een online versie is te downloaden en te lezen via: boerenzwaluw-jaarverslag-2016