Boerenzwaluw: Strijd tussen nestpartners en surplus man vastgelegd

27.05.2020

Strijd tussen man */G.W2 en opdringerige (ongeringde) man…(bij nest PIN05)

Sinds enkele jaren volgt Menork een tal broedvogels van de boerenzwaluw in een drietal schuren.
Doel van het onderzoek is om de individuele broedprestaties van de boerenzwaluw vast te leggen en daarbij ook na te gaan in hoeverre de vogels zijn gehecht aan dezelfde nesten en aan dezelfde partners.

Opstootjes
Bij dit type onderzoek wordt veelal gewerkt vanuit schuiltentjes om zodoende ongemerkt de broedvogels in hun doen en laten te kunnen volgen. Omdat de zwaluwen allemaal unieke pootringetjes dragen, kunnen deze van afstand worden herkend. Dat maakt ook dat de vogels allemaal een eigen (code-)naam hebben. Vaker werd geconstateerd dat er veel opstootjes zijn in een broedkolonie.

Surplus

Flinke opstoot tussen nestpartners nest PIN05 een opdringerige ongeringde man.. (27 mei 2020, 11.45 uur)

Kolonies bestaan meestal uit meer mannelijke vogels dan vrouwtje waardoor de zogenoemde ‘surplus’ mannen (zeg maar de reservetroepen..) soms behoorlijk opstandig kunnen worden. Uiteindelijk wil elk individu meedoen aan de reproductie.. Vandaag was het wat dat betreft raak op locatie 03 (aan het Lange Ein in Langezwaag). In het geitenhok met ondertussen vier actieve nesten doch vijf aanwezige broedparen brak een flinke rel uit tussen twee nestpartners en een surplus man. Dat laatste kan met vrij grote zekerheid worden aangenomen omdat de aanwezige broedparen afgelopen zondag nog werden gecontroleerd en geringd. De indringer is nu dan ook te herkennen aan zijn ongeringde status.

Rechtmatige eigenaar
Het nestpaar van nest PIN05 laat in elk geval goed blijken dat zij de ‘rechtmatige’ eigenaar zijn van het nest waarin zich vijf pas uitgekomen pulli bevinden. In hoeverre het paar in staat is om de ongeringde man blijvend van zich af te schudden, zal de komende dagen echter moeten blijken.  Het komt vaker voor dat een niet gepaarde man de boel dusdanig op stelten zet dat zelfs het kroost er aan moet geloven..