Broedpaar Boerenzwaluw verzorgt twee nesten met 9 pullen

02.08.2018

Paartje boerenzwaluw verzorgt pullen bij twee verschillende nesten (22 juli 2018 – Langezwaag)

Unieke waarneming in geitenstal Langezwaag:
Broedpaar Boerenzwaluw verzorgt twee nesten met 9 pullen

Individuele broedprestaties
Na een paar jaar te hebben geëxperimenteerd, is Menork vorig jaar begonnen aan het systematisch vastleggen van individuele broedprestaties bij de boerenzwaluw. Daartoe worden alle (gevangen) broedvogels voorzien van individuele kleurmerken waardoor het mogelijk wordt om vogels van afstand (bij de nesten) te herkennen. Bij alle nesten waarin pullen worden grootgebracht, worden kleine cameraatjes geplaatst of wordt van afstand m.b.v. telelenzen gefotografeerd. Doel hiervan is om steeds aan de weet te komen welke broedvogels betrokken zijn bij welke nesten. In het verlengde daarvan worden de broedresultaten per uniek nest (jaarlijks) geregistreerd.
Deze nieuwe aanpak leverde vorig jaar al meteen interessante informatie op over onder andere het aantal legsels dat broedparen kunnen grootbrengen in één seizoen.

Zelfde broedvogels
Maar wat nu is waargenomen, lijkt toch echt een unieke gebeurtenis te zijn. In de geitenstal van Van der Wal te Langezwaag werden onder meer bij twee nesten met pullen camera’s opgehangen. Het ene nest met vier pullen kwam op 19 juli uit, het andere met vijf pullen op 21 juli. Wie schetst dan ook onze verbazing toen bij een eerste analyse van de beelden bleek dat beide nesten door dezelfde broedvogels (man en vrouw) werden verzorgd..!
De nog kleine pullen werden per toerbeurt warm gehouden door hetzelfde vrouwtje terwijl de man de pullen van beide nesten om en om voerde.

Onderzoeksfeit
Aanvankelijk amper te geloven dat twee pas uitgekomen nesten door één en hetzelfde paar worden verzorgd. Maar de filmbeelden laten niks aan twijfel over en dus is het nu zoeken om een (mogelijke) verklaring. Werd het nest na uitkomst geannexeerd? Liggen er eitjes van hetzelfde mannetje en/of vrouwtje in beide nesten? Of is er uitval van een oudervogel waardoor het nest van de buren is betrokken? Het ene klinkt nog onwaarschijnlijker dan het ander maar het onderzoeksfeit dat beide nesten met pas uitgekomen pullen nu door eenzelfde paar broedvogels wordt verzorgd, ligt er!

DNA
De komende tijd zullen de nesten nauwlettend in de gaten worden gehouden.
Spannende factor daarbij is natuurlijk in hoeverre het broedpaar er in slaagt om beide nesten met daarin liefst negen (voortdurend bedelende) pullen groot te brengen.
Mogelijk dat er ook DNA wordt genomen van de jonge en oude vogels maar daarvoor zijn extra middelen en zelfs vergunningen nodig.
Wat in elk geval nu al vast staat, is dat de nieuwe aanpak waarbij er weliswaar aanmerkelijk minder vogels worden gevangen en geringd dan voorheen doch waarbij de individuele broedprestaties nu gedetailleerd in kaart worden gebracht, voor het onderzoek zijn vruchten afwerpt.
Over deze bijzondere waarneming zal naar verwachting eind dit jaar een separaat artikel voor de vakbladen verschijnen.