‘Burgumer’ Stormmeeuw afkomstig uit Noordwest Rusland

09.09.2018

Stormmeeuwen worden de laatste jaren niet of nauwelijks nog geringd door Menork. Dit heeft alles te maken met de zachte winters waardoor meeuwen zich niet laten verleiden om “verdacht” lokaas te eten. De methode met slagnetten werkt dan niet en zodoende heeft Menork de laatste jaren vrijwel geen actie meer ondernomen om meeuwen (pogen) te vangen.

Kleedverschillen
Hoe anders was dat in de jaren 80 en 90 toen er jaarlijkse gemiddeld honderden meeuwen werden gevangen en na (biometrisch) onderzoek geringd weer werden losgelaten. Het vizier was vooral gericht op stormmeeuwen. Simpelweg omdat ze het meest werden gevangen maar vooral ook omdat er relatief grote kleedverschillen zijn dat mogelijk te maken heeft met populaties van herkomst. En  deze meeuwengroep laat ook een interessant trekpatroon zien. Voordeel van onderzoek bij meeuwen is dat ze relatief veel ge(kleur)ringd worden, ook in het buitenland en dat deze vogels een hoge leeftijd kunnen bereiken. Daardoor worden over langere tijd veel meldingen verkregen en dus ook een goed beeld van waar en waarheen de meeuwen zich verplaatsen.
Daarbij natuurlijk wel bedenkend dat delen van de wereld veel dunner bevolkt zijn dan hier en er dus ook veel minder kans is dat ze worden opgemerkt.

Stormmeeuwen foeragerend op lokaas

Ziek of gewond
Maar ook minder kans biedt kansen…  Zo ook een Stormmeeuw geringd door Menork in de winter van 2009/2010 bij de Fierljeppersskânsen in Burgum. Deze meeuw (man -na3kj) werd recent ‘ziek of gewond’ aangetroffen in Konevo al helemaal in het noordwesten van Rusland op bijna 2.200 kilometer hemelsbreed van Burgum. Een (broed)vogel dus van ver die zich winterdag mengt tussen de hier overwinterende populaties stormmeeuwen afkomstig uit (verre) delen van noord en oost Europa..

Meer informatie over project Stormmeeuw.