Certificeringsdag Eastermar voor zowel instructeurs als jonge (aspirant)ringers

04.09.2022

Periodiek worden er speciale certificeringsdagen ingelast voor de vrijwillige medewerkers van het Vogeltrekstation. Geen vrijblijvende aangelegenheid: de kwaliteit van het ringwerk wordt onder ander op deze manier gewaarborgd. Er zijn nauwelijks andere taken te bedenken waarbij het werk van vrijwilligers en professionele wetenschappers zo nauw met elkaar verweven ligt. Om zodoende gebruik te kunnen maken van elkaars diensten moeten de veldmensen naast een toelatingsexamen ook periodiek bijscholen via de zogenoemde Certificering. Het behaalde certificaat heeft vervolgens een beperkte geldigheidsduur met als gevolg dat er periodiek deelname moet plaatsvinden aan de scholingsdagen.

Grote plus
Voor verreweg de meeste vrijwilligers echter geen probleem. De bijeenkomsten worden gezien als een grote plus bij het leveren van deugdelijk veldwerk. Het determineren van bepaalde op elkaar gelijkende vogelsoorten kan soms al heel lastig zijn. Maar zeker ook het bepalen van leeftijden dat soms te zien is aan hele subtiele kleedkenmerken. Van ringers wordt verwacht dat van elke gevangen vogel aantekeningen worden gemaakt van onder andere kleedkenmerken, ruicores en vetgraden. Alleen dan kunnen er gedegen wetenschappelijke analyses worden gemaakt uit de landelijke databank die vooral wordt gevoed door de mensen uit het veld (de ringers).

Gemêleerd gezelschap
Jaarlijks organiseert de Vogelwerkgroep Eastermar, samen met het Vogeltrekstation een scholingsdag voor met name ringers uit het noorden des lands ook een scholingsdag. Dit jaar is dat op zaterdag 3 september.
Er wordt voor elke Certificeringsbijeenkomst een aantal deskundige technisch instructeurs door het Vogeltrekstation aangewezen die deze dag voor de begeleiding en beoordeling gaat zorgen.
De ochtend begint om 07:30 in het prachtige natuurgebied langs de Burgumermar in Eastermar. De reis door het coulissen landschap rond Eastermar zorgt al voor en sfeervolle start in de vroege ochtend.  Het gebied bestaat voornamelijk uit wilgenbos en rietzoom langs de oever van het meer.
Een mooie open plek in het gebied biedt de ruimte aan het gezelschap dat aan twee afzonderlijke werktafels wordt  gestationeerd met elk een eigen instructeur. Halverwege de ochtend wordt van instructeur gewisseld zodat beide instructeurs los van elkaar zich een goed oordeel kunnen vormen van wat de deelnemers te bieden hebben. Namens het Vogelringstation Menork is Willem deze dag present. Het gezelschap is verder gemêleerd: een aantal reguliere instructeurs dat zichzelf deze dag laat beoordelen maar ook jongere aspirant ringers. Dit alleen al zorgt voor de gewenste wisselwerking van mensen uit het veld met allen een stuk(je) eigen ervaring.

Goed resultaat
Het blijkt ook deze ochtend weer dat gesproken kan worden van een gemiddeld hoog niveau waarop ringers tegenwoordig hun werk willen doen. Steeds beter gedocumenteerde literatuur waarmee vogels, zelfs met de meest subtiele kleedkenmerken, op leeftijd kunnen worden gebracht, bevat voor de deelnemers vrijwel geen woord latijn. Fijn ook dat één van de ontwerpers van een recent uitgebracht fotowerk van kleedkenmerken deze ochtend in ons midden is als instructeur.
Al met al maakt het deze scholingsdag tot een zeer nuttig samenzijn waarbij bijvoorbeeld een ogenschijnlijke karekiet toch een bosrietzanger blijkt te zijn en het, na enige oefening, toch echt niet al te moeilijk is om gewoon van elke tjiftjaf de leeftijd te noteren!
Om ongeveer 12:00 uur kan de balans worden opgemaakt. Vogelwergroep Eastermar meldt dat er deze ochtend precies 100 vogels werden gevangen. De vertegenwoordiger van het Vogeltrekstation laat weten dat een ieder zijn beoordeling binnenkort thuis kan verwachten doch dat er over het geheel genomen kan worden gesproken van een goed resultaat.