CES-project 2022 Venebuurt voltooid: gemiddelde score broedvogels

07.08.2022

Ringershut Venebuurt

Op 6 augustus 2022 werd CES ronde 12 in de Venebuurt gedaan. Daarmee kwam een einde aan het onderzoek bij broedvogels in 2022. Vanaf 14 april werden getrouw de 12 rondes voltooid met een tussenruimte van gemiddeld 10 dagen. Elk jaar is het daarbij zoeken om de juiste ochtend waarbij enerzijds het weer goed is om vogels te kunnen vangen en anderzijds er voldoende personeel beschikbaar is om het aanbod van vogels vlot te kunnen verwerken.

Optelsom
Al vanaf 2010 is dat in de Venebuurt jaarlijks gelukt waardoor de totaalvangsten zich goed laten vergelijken. Overigens zeggen absolute aantallen nog niet direct alles, jaarlijks moet er een flinke correctie plaatsvinden waarbij vooral de weersinvloeden een belangrijke rol spelen. Niettemin komt een eerste optelsom vaak al aardig in de richting van de uitkomsten na een meer gedegen analyse.

Terug-vangsten
De cijfers van 2022 laten eigenlijk geen gekke dingen zien. De neerwaartse trend van het voorkomen van de fitis als broedvogel lijkt zich door te zetten: er werd geen enkele overjarige fitis meer van voorgaande jaren in het gebied aangetroffen. Daarentegen wel liefst 8 tjiftjafjes die vanuit voorgaande jaren terugkwamen in het gebied om  te broeden . Het gebied lijkt dus meer geschikt te gaan worden voor de tjiftjaf en minder voor de fitis. Opvallend is het hoge tal terug-vangsten van de tuinfluiter uit voorafgaande jaren: liefst 6 mannetjes werden dit jaar opnieuw als broedvogel aangetroffen waaronder zelfs twee die al in 2017 voor het eerst werden gevangen.
De kleine karekiet en bosrietzanger laten weliswaar gemiddelde scores zien maar relatief weinig terug-vangsten van (oudere) broedvogels uit voorafgaande jaren.  Wel vijf oudere mannetjes van de blauwborst die het gebied al meerdere jaren trouw zijn gebleven.