CES-projecten van start

20.04.2018

Netcontroles tijdens CES ronde 1 in de Venebuurt (18 april 2018)

Elk jaar op precies 13 april starten de CES projecten. Binnen Nederland (maar ook in tal van andere landen) worden er op tientallen plekken volgens vaste standaards vogels gevangen. Voor Menork betekent dat in het moerasgebied De Venebuurt en in de tuin van Harry de Boer te Broeksterwoude er eens per 10 dagen tot de eerste week van augustus moet worden gehandeld. Dat gebeurt in de vroege ochtend met een vaste netopstelling. In de Broekstertuin gingen de netten op zaterdag 14 april voor het eerst op en in het moerasgebied De Venebuurt ten noorden van Terwispel op woensdag 18 april. In de Venebuurt werden al direct drie rietzangers en vijf fitissen gevangen. Vogels die (net) teruggekomen zijn uit het overwinteringsgebied in tropisch Afrika. Bij de fitis werden twee vogels gevangen die in voorafgaande jaren ook al actief waren in de Venebuurt en waarvan we dus nu al weten dat ze nog in leven zijn: eén van de doelstellingen van een CES project. Ook werden liefst zes blauwborsten gevangen waar onder ook twee die al in 2017 werden aangetroffen. Maar deze vogels maken een wat kortere reis om te overwinteren. De meeste blauwborsten blijven hangen in de zuid Europa (zuid Spanje) zo is uit ringonderzoek gebleken.
Actuele CES resultaten zijn de te volgen via: