CES projecten van start

16.04.2015

rietzangerAfgelopen maandag 13 april is het landelijke gecoördineerde CES project van start gegaan.
Menork ging op maandag meteen van start in de tuin van Harry de Boer te Broeksterwoude.
Twee dagen later opende de Venebuurt.
Daar werd een eerste rietzanger gevangen (foto links) en diverse fitissen die dus weer terug zijn uit tropisch Afrika.
Tussen de vangsten ook een aantal met ringen van voorgaande jaren, één de van de belangrijkste doelstellingen van het project.
Dankzij eigen terugvangsten kunnen namelijk berekeningen worden gemaakt van de jaarlijkse overleving.
Het CES project schrijft voor dat er eens per 10 dagen moet worden gevangen in de periode 13 april tot 13 augustus.
De opzet omvat een aantal verplichte standaards, waar onder een vast nestopstelling en vaste tijden.
Naast het meten van de jaarlijkse overleving worden ook gegevens verkregen over reproductie (aantal jongen per soort).
De gegevens gaan onder meer naar CBS en Sovon.