CES projecten Venebuurt en tuin Broeksterwoude van start

20.04.2019

Draaihals, Venebuurt Terwispel, 20 april 2019

Nadat op 15 april al de aftrap werd gedaan in de tuin te Broeksterwoude ging ook het CES project in de Venebuurt vandaag van start. De eerste periode (van 12 in totaal, landelijk parallel lopend tot in augustus) loopt van 13 april tot en met 23 april, binnen dit tijdsblok moe(s)t dus een datum worden gekozen.

Late aftrap
Een relatief late aftrap (binnen het tijdsblok) in een relatief vroeg voorjaar met droog en aangenaam voorjaarsweer, heeft er in de Venebuurt toe geleid dat er al veel zomervogels werden (terug)gevangen maar tegelijk ook dat er sprake was van veel (waargenomen) doortrek.Topper daarbij was de waarneming van liefst 30 langstrekkende beflijsters. Verder was er een groot aantal rietgorzen present, stellig daar onder ook doortrekkende vogels.

Buitengewone verschijning
Opmerkelijk veel dansmuggen waren actief vooral op plekken in de luwte waar de temperatuur al snel opliep tot boven de 15 graden. Tussen de gevangen doortrekkers ook een draaihals: hoe dan ook een buitengewone verschijning.. Opvallende CES- (terug-)vangsten zijn die van een Gekraagde Roodstaart in de tuin te Broeksterwoude en een Braamsluiper in de Venebuurt.

Meer actuele informatie over de CES projecten: