Cetti’s zanger nu ook in Venebuurt bij Terwispel

15.09.2019

Cetti’s zanger. Ringvangst 15 september 2019, Venebuurt Terwispel

Eigenlijk was het wachten op de eerste vangst van de Cettis zanger in de Venebuurt.
De soort kent al decennia (heel) geleidelijk een noordwaartse uitbreiding van het broedgebied vanuit zuid Europa. Nadat de Cettis zanger zich in Nederland vooral vestigde in de Biesbosch en de noordelijke Delta (bron: SOVON), breidt de soort zich geleidelijk verder in noordelijke richting uit. Recent werd ook melding gemaakt van een broedgeval bij het Tjeukemeer.

Kwetsbaar
De noordwaartse verplaatsing heeft alles te maken met het steeds meer uitblijven van strenge winters. Want in tegenstelling tot heel veel andere zangvogelsoorten die leven van insecten, is de Cettis zanger geen lange afstandstrekker. Ze verplaatsen zich winterdag over slechts kleine afstanden waardoor de soort meer standvogel als trekvogel genoemd kan worden. Dat maakt deze nieuwe vogelsoort dus ook kwetsbaar voor onze omstreken want strenge winters zijn weliswaar steeds minder talrijk maar ook nog steeds niet uitgesloten.

  • Vrouwtje
    Nu de Cettis zanger dus ook noordelijker succesvol tot broeden komt en de jongen op zwerftocht moeten naar geschikt habitat, was het wachten dat het eerste exemplaar ook in de venebuurt zou opduiken. En dat gebeurde dus vandaag op een dag dat er amper sprake was van doortrekkende vogels uit het (hoge) noorden. Des te mooier dat we de Cetti’s zanger juist vandaag mochten begroeten in de Venebuurt bij Terwispel. Van de Cettis zanger werden enkele biometrische gegevens genomen op basis waarvan aangenomen kan worden dat het hier om een vrouwtje gaat. Op basis van een diepgaande studie  waarbij literatuur* m.b.t. speciale handkenmerken van onder andere het verenkleed is gebruikt, is het (te) onzeker geworden in hoeverre het daadwerkelijk om een juveniele vogel gaat.  Daarom is er nu voor gekozen om (vooralsnog) geen leeftijd te vermelden bij deze vangst. Kortom, ook met betrekking tot het (kunnen) onderscheiden van jonge en oude vogels is dit een interessante nieuwkomer!

*Reed and Bush Warblers, Peter Kennerley and David Pearson & Identification Guide to Birds in the Hand, Laurent Demongin