Licht op natuur

Projectomschrijving

Binnen Nederland zijn er maar weinig plekken waar het s’ nachts helemaal donker wordt: overal is wel een vorm van verlichting aanwezig. Over de invloed van deze verlichting op planten en dieren is echter maar weinig bekend. Dit was voor verschillende instanties reden om samen te werken aan een uitgebreid onderzoeksproject waarbij gekeken wordt naar het effect van kunstlicht op natuur. Dit onderzoek is inmiddels enkele jaren aan de gang, en vindt onder andere plaats op experimenteel verlichte locaties in natuurterreinen verspreid. Op deze locaties wordt zeer nauwkeurig gekeken hoe planten en dieren op dit licht reageren. VRS Menork is in het kader van het LichtOpNatuur -project betrokken bij het vangen van broedvogels.

foto1Projectgebied

Het onderzoek vindt plaats op het Hijkerveld in Drenthe. Dit is 1 van de acht locaties binnen Nederland waar voor het LichtOpNatuur-Project soortgelijk onderzoek plaatsvindt. Het terrein bestaat uit een dennenbos grenzend aan een uitgestrekt heideveld. Op de overgang van bos naar heide bevindt zich een struweel van Jeneverbessen. Haaks op de bosrand zijn vier verschillende clusters met lantaarnpalen geplaatst: een cluster met wit, groen en rood licht en een controlecluster met alleen lantaarnpalen (zonder licht).

Methode

Voor het meten van de effecten van het licht op de broedvogels vindt jaarlijks een vast aantal vangsessies plaats. Hierbij worden (ook volgens een vaste opstelling) mistnetten nabij de lantaarnpalen geplaatst. De gevangen vogels worden standaard doorgemeten en van een aluminium ring voorzien. Aanvullend worden gegevens verzameld voor extern onderzoek. Zo werden in 2014 veertjes van Koolmezen verzameld voor DNA-onderzoek.

Jaaroverzicht 

Nieuwsberichten:

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van LichtOpNatuur.

IMG_9642

De Kuifmees is een typische broedvogel van het Grove-dennenbos op het Hijkerveld, 14 mei 2014.