Oeverzwaluw-2016

  • NIJ BEETS Kunstwand

Zaterdag 9 juli 2016 (05.00 – 08.00)

ringgroep

75 van de 88 nestgaten bewoond
De kunstwand voor Oeverzwaluwen, die dit jaar in samenwerking met Van der Wiel en Menork is neergezet aan de oever van het zandwinmeer te Nij Beets, heeft tot het gewenste resultaat geleid: nagenoeg alle nestgaten zijn bezet en de reproductie lijkt uitstekend. De wand was al vanaf eind april in het vizier bij de Oeverzwaluw. Vandaag wordt een inspectie gedaan en wordt er een aantal vogels gevangen ten behoeve van ringonderzoek. Er blijken 75 van de 88 potentiële nestgaten bewoond te zijn. Er worden in een korte actie 154 oeverzwaluwen gevangen en geringd weer losgelaten. Twee daarvan droegen overigens al een (Nederlandse) ring.

Tweede broedsel
Van de 154 gevangen vogels was de helft, te weten 78, juveniel waarvan slechts twee individuen met de slagpennen nog substantieel in groei. Van de adulte vogels was 45 vrouw (vooral in de eifase) en 31 man. Kennelijk dus sprake van de start van een tweede broedsel maar nog steeds volop in aanwezigheid van vliegklare juveniele vogels uit de eerste leg.

Parasieten
Opvallend is dat slechts bij één juveniele vogel 1 teek op de kop werd aangetroffen, verder geen enkele vogel met (zichtbare) teken of luisvliegen. Vermoedelijk heeft het verse nieuwe zand in de nieuwe kunstwand positieve invloed op de aanwezigheid van parasieten.

 

netten2

 

 

Totaal gevangen oeverzwaluwen Nij Beets kunstwand 2016

Adult (na1kj)
Gevangen op: man vrouw onb. Juveniel

(1kj)

totaal
9 juli 2016 31 45 78 154
154

Terugvangsten

Centrale Ringserie Ringdatum Ringplaats Leeftijd  Gegevens bij terugvangst

Nij Beets (kunstwand)

ARNHEM AX.212– 02-07-2013 Earnewâld

Panhuyspoel

-1kj Man-na1kj, 09-07-2016
ARNHEM BE.476– 07-08-2015 Rinsumageest

Eeltjemeer

(kunstwand)

-1kj Vrouw-na1kj, 09-07-2016

 


 

  • STEENENDAM (onder Burdaard) zandopslag (door Harry de Boer)

Dinsdag 19 juli een eerste vangpoging gedaan bij de zandopslag op Steenendam. Vorig jaar hebben we daar niet gevangen omdat de nesten onverantwoord hoog en broos in het laatst overgebleven zand zaten. Afgelopen herfst en winter is de zandvoorraad weer behoorlijk aangevuld met nieuw zand uit het (steeds groter wordende) Eeltjemeer. En uiteraard is er door de beheerder weer goed rekening gehouden met nieuwe nestgelegenheid van de oeverzwaluwen. Ruim 400 paartjes hebben hun nestgangen over een lengte van zo’n 150 meter gegraven. Dat betekent dat ze behoorlijk ver uit elkaar zitten, waardoor er maar weinig gaten worden “afgedekt” door 1 mistnet.
Zeer waarschijnlijk door deze overvloed aan nestgelegenheid, is de kunstwand aan het Eeltjemeer dit jaar onbewoond. De zwaluwen broeden het liefst allemaal bij elkaar.

Oeverzwaluw, gevangen in mistnet..

Oeverzwaluw, gevangen in mistnet..

Omdat er nauwelijks tot geen wind te bespeuren viel in Damwâld, was de verwachting redelijk hoog gespannen. Maar helaas, zoals wel eerder gememoreerd, op Steenendam waait het altijd! En ook nog behoorlijk en pal op de netten, die hoog opgesteld moesten worden. Slechts enkele netten konden worden geplaatst. Uiteindelijk werd deze vangsessie een teleurstelling. Slechts 13 zwaluwtjes vlogen in de wapperende netten. Allemaal adulte exemplaren.
Wel was er nog genoeg te zien aan vogels die over en in het gebied aanwezig waren, zoals een slechtvalk, torenvalk, buizerd, bruine kiekendief. Ook enkele kieviten, holenduiven, witte kwikstaarten en diverse meeuwensoorten waren er te bewonderen. Wellicht binnenkort nog een tweede vangpoging.

Datum: 19 juli 2016
Vangtijden: 18:45 – 20:30 uur
Aanwezig: Harry de Boer en Siepie Hoekstra (v.a. 19:30 u.)

Gevangen vogels:

na 1 kj 1 kj
soort tot. nw. e.t. v.t. onb man vr. onb.
Oeverzwaluw 13 12 1 0 5 8 0

Eigen terugvangsten:

ringserie m/v. leeftijd ringdatum gecontroleerd
BC2771x v >1 kj 26-07-2014 190716

NB: leeftijd = leeftijd op ringdatum