Tuin Assen 2018

Beknopt overzicht ringproject Assen
Jaar 2018              (door Michiel Elderenbosch)

Datum Aantal Bijzonderheden (waarneming e.d.)
Assen-Roegoorn    
2 januari 2018 3 Beste wensen voor 2018!
26 januari 2018 5 Terugvangst pimpelmees: allereerste geringde vogel van dit project (6-3-2016).
2 februari 2018 10 Mooi rustig vangweer.
16 februari 2018 1 Korte vangsessie .
23 februari 2018 26 Een nieuw dagrecord! Invasie van 26 sijzen in de tuin.
10 maart 2018 29 Wederom een record. De Sijzen foerageren vooral in de essen in de omgeving en maken dus geregeld een uitstapje naar de tuin.
23 maart 2018 9 Laatste vangsessie op deze locatie. Op deze locatie zijn in totaal 222 vogels gevangen. Zie het overzicht hieronder. Een nieuw Ring-MUS project gaat binnenkort van start op een andere mooie(re) locatie!
Assen-Alkmesschen
5 april 2018 3 Eerste vangpoging op de nieuwe locatie, twee uurtjes.
13 april 2018 18 Eerste volledige vangsessie op de nieuwe locatie.
20 april 2018 15 3x huismus terug, erg warm.
4 mei-2018 3 Weinig activiteit wellicht door hoge temperatuur.
11 mei 2018 1 Slechts 1 terugvangst.
18 mei 2018 1
25 mei 2018 11 De eerste jonge huismussen zijn gevangen.
29 juni 2018 2
21 juli 2018 5
27 juli 2018 5
10 augustus 2018 12 Winterkoning als nieuwe projectsoort.
24 augustus 2018 8 Boomklever als nieuwe projectsoort & handsoort.
9 september 2018 4
14 september 2018 11 Groot aantal koolmezen aanwezig, allen afkomend op de zonnebloempitten.
28 september 2018 14 IJsvogel roepend ter plaatse, heen en weer vliegend boven sloot achter het huis nabij het net.
5 oktober 2018 11 Eerste vreemde terugmelding.
19 oktober 2018 24 Ekster ontsnapt uit net, meerdere merels en groepjes putters in de omgeving.
2 november 2018 4 Een korte sessie van ongeveer 2 uur. Nieuwe tuinsoort: Merel.
9 november 2018 27 Een mooie dag die wel begon met wat miezer maar leverde drie nieuwe tuinsoorten op: Staartmees, Goudhaan en Vink. Ook werden er tv opnames gedaan voor het programma ROEG van RTV Drenthe.

Video: Roeg TV:stadsvogels-geringd-om-effecten-van-beton-en-steen-te-meten

16 november 2018 35 Aantallen blijven toenemen. Keep als nieuwe tuinsoort.
14 december 2018 16 Huismussen weer terug in de tuin, volop kepen. Barmsijzen(+/-60) ter plaatse in de hoge berken dichtbij.
29 december 2018 2 Wegens te onstuimig weer een korte vangsessie


Nieuwe ringvangsten

Maand -> 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12
Dag   -> 2 26 2 16 23 10 23 5 13 20 4 18 25 29 21 27 10 24 9 14 28 5 19 2 9 16 14 29
Vogelsoort:
Boomklever 2 1
Gaai 1
Goudhaan 1
Groenling 1
Grote bonte specht 1 1
Heggenmus 1 1
Huismus 1 2 2 10 8 1 7 5 3 7 1 1 2
Keep 1
Koolmees 1 1 2 1 2 2 3 4 5 5 6 14 1 9 14 9
Merel 1 1
Pimpelmees 2 1 4 1 2 4 3 3 7 3 6 1 11 15 5 1
Ringmus 1
Roodborst 1 1 1 1
Sijs 1 26 25 7
Spreeuw 1
Staartmees 3
Tjiftjaf 1
Vink 1 2
Winterkoning 1
Zwartkop 1 1
Totaal 3 3 9 1 26 29 8 3 18 12 1 1 10 2 5 5 11 7 3 9 13 10 22 3 26 31 16 1


Eigen terugvangsten

Maand -> 1 2 3 3 4 5 5 5 8 8 8  9  9  9  10  11 11  11 12
Dag -> 26 2 10 23 20 4 11 25 3 10 24  9  14  28  19  2  9  16 29
Vogelsoort:
Pimpelmees 2 1 1  1  1 1  2 1
Sijs 2 1
Huismus 3 1 1 1 1 1  1
 Koolmees 1  1  1  1
Boomklever 1 1 1
 Totaal 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1  1  2  1  2  1 1  4 1


Vreemde terugvangsten

Maand -> 10
Dag -> 5
Vogelsoort:
 Koolmees 1
 Totaal 1


Foto’s ringvangsten

Sijs,man-na2kj, Assen 16 februari 2018

Vink, man-na2kj, tuin Assen, 10 maart 2018

 

 

Boomklever, man-na1kj, tuin Assen, 24 augustus 2018

Zwartkop, vrouw-na1kj, tuin Assen, 14 september 2018

Koolmees, man-na1kj, tuin Assen, 19 oktober 2018

Goudhaan, vrouw-1kj, tuin Assen, 9 november 2018

Staartmees, volgroeid, tuin Assen, 9 november 2018

Keep, man-na1kj, tuin Assen, 16 november 2018

Overzicht-Roegoorn-2016-18