Tuin Assen 2017

Beknopt overzicht ringproject Assen Jaar 2017              (door Michiel Elderenbosch)

Datum Aantal Bijzonderheden (waarneming e.d.)
8 januari 2017 15
5 februari 2017 5
5 maart 2017 2
12 maart 2017 2
29 augustus 2017 1
26 september 2017 1 De grote beuk in de achtertuin is flink gesnoeid wat mogelijk invloed gaat hebben.
6 oktober 2017 15 Mooi weer maar met felle buien af en toe
13 oktober 2017 10 Mooi rustig vangweer, veel activiteit in de tuin
20 oktober 2017 7 Onstuimig weer met af en toe buien
3 november 2017 6 Kuifmees als nieuwe tuinsoort
4 november 2017 2 Korte vangronde als aanvulling op 3 november
9 november 2017 4 Veel wind, weinig activiteit
18 november 2017 2 Wegens heftige regen vangronde vroegtijdig afgebroken, wel veel groenlingen in de tuin
1 december 2017 8 Vink als nieuwe ringsoort voor dit project
15 december 2017 10 Groenling als nieuwe ringsoort (voor dit project), groep van 7 staartmezen in de tuin waarvan er 2 zijn gevangen
19 december 2017 2 Wegens te ‘vies’ weer eerder gestopt
22 december 2017 5 Erg mistig, weinig activiteit

Nieuwe ringvangsten

Maand ->  1  2  3  3  8  9  10 10  10  11 11 11 11 12 12 12 12
Dag   ->  8  5  5  12  29  26  6  13  20  3  4 9 18 1 15 19 22
Vogelsoort:
Heggenmus
Huismus  12  2  1  2  1  8  4  2  3 2 3 3 1
Koolmees  1  1  1  2  3  3  1  2 2 1 2 1 2
Pimpelmees  2  1  4  2 1 2 2 1 2
Roodborst  1  1  1  1
Sijs
Staartmees 2
Winterkoning
Spreeuw  2
Merel  1
Kuifmees 1
Vink 1
Groenling 2 1
 
Totaal 15 5 2 2 1 1 15 10 7 6 2 4 2 8 10 2 5

 

Eigen terugvangsten

Maand ->  1  2  10  10  11  11  11  11  12  12  12  12
Dag    ->  8  5  13  20  3  4  9  18  1  15  19 22
Vogelsoort:
 Pimpelmees  1  –  –  –  –  –  –  –  –  –
 Huismus  1  –  –  –  –  –  –  –  –
Roodborst  1  –  –  –  –  –  –  –  –  –
 Totaal  1  1  1  –  –  –  –  –  –  –  –

 

Foto’s

Huismus vrouw N1 (met kleurringen BNY*), tuin Assen, 6 oktober 2017

Koolmees vrouw 1kj, tuin Assen, 6 oktober 2017

Roodborst 1kj, tuin Assen, 6 oktober 2017

Spreeuw, man-1kj, tuin Assen, 20 oktober 2017

Kuifmees, tuin Assen, 3 november 2017

Vink, tuin Assen, 1 december 2017

Groenling, man-1kj, tuin Assen, 15 december 2017