tuin Broeksterwoude 2017

Beknopt overzicht ringproject Broeksterwâld Jaar 2017                 (door Harry de Boer)

Voorjaar + nazomer 2017                     

Datum Aantal Bijzonderheden (waarneming e.d.)
06 jan. 21 Flinke groepen putters in toppen van elzen. Temperatuur hele dag onder nul.
16 jan. 21 Spectaculaire jacht van vr. sperwer op koperwiek, die uiteindelijk overleeft. Houtsnip in slootkant.
21 jan. 18 Waterral loopt vlak langs kamerraam. Vink met Stockholm-ring.
23 jan. 11 ’s Middags een slagnet geïnstalleerd t.b.v. meeuwen en toen ook enkele mistnetten geplaatst.
28 jan. 09 Grote groepen putters in toppen van de elzen.
19 feb. 28 Groepjes sijzen en koperwieken in elzen. Sperwer slaat vink.
07 mrt. 14 Witgatje en houtsnip bij sloot. Nestelende merel.
16 mrt. 09 Nestelende holenduiven in nestkast achterhuis. Slechts even gevangen met beperkte netopstelling.
24 mrt. 14 Broedende merel op 5 eieren. Groene specht luidruchtig aanwezig. Zwarte Roodstaart terug van 14 april 2016.
30 mrt. 22 Groepje van 8 Vlaamse gaaien. Eerste fitis (uit 2015).
31 mrt. 09 Tijdens tuinwerkzaamheden nog even enkele netten geplaatst. Jong haasje verscholen onder bladeren van rabarberplant in tuin.

 

14 aug. 18 Lepelaar vliegt over van N naar Z. en jonge Havik doet (vergeefse) poging één van mijn kippen te pakken.
21 aug. 25 Diverse (vlaamse)gaaien hebben het op mijn appels en pruimen gemunt.
26 aug. 36 Groepje van ong. 20 kramsvogels in elzenbomen. 3 van de 5, op 18-08-2016 geringde koolmezen, vandaag terug gevangen.
31 aug. 26

Lente in de tuin te Broeksterwoude…

Na de langdurige regen tot 10 u. de netten geplaatst, want de vogeltjes werden toen aardig actief.

05 sep. 28 Zo nu en dan heel lichte motregen.
07 sep. 15 Geluidsinstallatie even uitgeprobeerd. Weinig vogelactiviteit waargenomen.
10 sep. 34 Meeste zwartkoppen en koolmezen licht van gewicht. Eén tuinfluiter en twee zwartkoppen met vetscores.
12 sep. 34 Vanwege (zware) buien voortijdig moeten stoppen. Een zwartkop met gekruiste snavel was wel goed op gewicht.
15 sep. 27 Na de laatste bui van vanochtend nog tijdje kunnen vangen. Echter weinig beweging en geen trek waargenomen.
19 sep. 42 Een zwartkop in volledige hp/ap/kop/lich.-rui. Ook een koolmees nog in hp-rui. Nog een late grauwe vliegenvanger.

 Nieuwe ringvangsten

Maand -> 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
Dag -> 06 16 21 23 28 19 07 16 24 30 31 14 21 26 31 05 07 10 12 15 19
Vogelsoort:
Boomklever 1
Boomkruiper 1 1 1 1
Bosrietzanger 1
Ekster 1
Fitis 1
Goudvink 1
Goudv. Noordse 1
Grauwe vl.vanger 1
Groene specht 1
Groenling 2 2
Grote B. specht 1 3 1
Heggemus 1 1 1 3 2 4 2 4
Houtduif 1
Keep 1 1 1 1 1
Kokmeeuw 1
Koolmees 1 2 1 1 4 1 2 3 4 2 8 4 5 5
Koperwiek 6 3 1 1
Matkop 1
Merel 1 2 1 1 5 3 2 2 1
Pimpelmees 1 3 1 1 2 1 1 2 5 4 1 5 4 1 6 9
Putter 6 3
Roodborst 2 1 3 3 2 1 2 1 1
Sijs 1
Sperwer 1
Staartmees 1 2 1
Tjiftjaf 1 2 3 4 1 1 2 3 6 1 4 4 1 2
Tuinfluiter 1 2 1 2 1
Vink 2 1 3 1 3 1 2 2 1
Vlaamse gaai 1
Vuurgoudhaan 1
Winterkoning 1 1 3 1 2 2
Zanglijster 1 1 2 1 1 1
Zwartkop 1 4 1 6 5 9 7 9 4 10
 
Totaal 13 16 8 9 5 15 5 5 10 15 8 11 20 25 21 20 14 28 26 22 35

 

Eigen terugvangsten

Maand -> 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
Dag -> 06 16 21 23 28 19 07 16 24 30 31 14 21 26 31 05 07 10 12 15 19
Vogelsoort:
Boomkruiper 1 1 1
Fitis 1
Goudhaantje 1 1 1
Gr. B. Specht 1 1 1 1
Heggemus 1 1 1 1
Keep 1
Koolmees 1 1 1 1 2 1 2 2 6 2 4 2 3 4
Matkop 1 1
Merel 3 1 2 1 2 1
Pimpelmees 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 4 1
Roodborst 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2
Sijs 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 1 1
Tuinfluiter 1
IJsvogel 1
Vink 1 1
Winterkoning 1 1 2 2 2
Zanglijster 1 1
Zw. roodstaart 1 1
Zwartkop 1 2 2
 Totaal 8 5 7 2 4 12 9 4 4 7 1 7 5 11 5 8 1 6 7 5 7

 

Vreemde terugvangsten

Maand -> 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
Dag -> 06 16 21 23 28 19 07 16 24 30 31 14 21 26 31 05 07 10 12 15 19
Vogelsoort:
Koolmees 1
Pimpelmees 1 1 1
Vink 1
 Totaal 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

 

CES project (april – augustus) 2017

Periode Landelijke interval Gekozen datum
CES-1 13 april t/m 23 april 14 april
CES-2 22 april t/m 03 mei 25 april 
CES-3 02 mei t/m 13 mei  4 mei
CES-4 12 mei t/m 23 mei  15 mei
CES-5 22 mei t/ 02 juni  23 mei
CES-6 31 mei t/m 12 juni  2 juni
CES-7 11 juni t/m 22 juni 14 juni 
CES-8 20 juni t/m 02 juli  26 juni
CES-9 01 juli t/m 12 juli  6 juli
CES-10 11 juli t/m 23 juli  13 juli
CES-11 21 juli t/m 02 augustus 26 juli
CES-12 01 aug. t/m 13 augustus  7 augustus
CES2017 Totaaloverzicht totaaloverzicht-2017 

CES 2007-2017: overzicht 10 jaar: Labadiskebos-CES-2007-2016

Najaar 2017     

21 sep. 48 Groene specht in tuin aanwezig. Tjiftjaf, eerder als lokale broedvogel geringd, nu terug met nog late hp-rui.
23 sep. 55 Havik slaat houtduif in tuin.
25 sep. 38 Mistige dag met veel zwartkoppen.
27 sep. 59 Kleine karekiet niet in het riet, maar in de tuin. Nog meer zwartkoppen.
30 sep. 56 Winterkoning met nog ruiende handpennen. Groepjes mezen vallen in, vooral na afloop vangsessie en tijdens regen.
03 okt. 61 Zichtbare trek van lijsterachtigen. Voor 3e jaar op rij een bladkoning begin oktober.
06 okt 40 Veel koperwieken en vinken rondvliegend. Vanwege de soms nog harde wind, slechts enkele netten (in de luwte) geplaatst. Opnieuw een bladkoning. Gaaien verstopten eikels op diverse plekken op ons erf.
08 okt. 52 Derde bladkoning! Veel ganzen in de lucht. Diverse groepjes koperwieken en zanglijsters.
10 okt. 48 Niet veel beweging in de lucht. Pimpelmees van NZ Bergumermeer.
12 okt. 37 Vanwege de stevige wind, pas vanaf 10 uur met enkele netten kunnen vangen.
13 okt 34 Koolmees alhier geringd in okt 2011, na 6 jaar voor het eerst teruggevangen. Pimpel van Eastermar. Teveel wind.
15 okt. 76 Opnieuw pimpelmees (andere) van Eastermar. Veel mezen in tuin.
17 okt. 64 Flinke groepen spreeuwen en koperwieken trekken langs.
19 okt. 50 Lang mistig/nevel. Vink met Stavanger-ring.
21 okt. 25 Tot 9:30u kunnen vangen, daarna regen(buien). Veel blad in de netten.
24 okt. 46 Druilerige dag met zo nu en dan motregen. Veel koperwieken, merels en zanglijsters foerageren op meidoornbessen.
27 okt. 87 Groene specht en flinke groep kramsvogels. Trek van vinken en lijsterachtigen. 100-den spreeuwen op de grond op het erf.
31 okt. 29 Alleen lijsterachtigen iets in beweging. Watersnip bij de sloot.
02 nov. 47 Koolmees van Surhuizum. Grote groepen vinken/kepen in toppen van elzen. Kleine aanvoer pimpelmezen.
04 nov. 48 Houtsnip bij sloot. Groepjes kramsvogels.
07 nov. 45 Houtsnip vlak bij achterdeur. Fazanthaan vliegt met veel kabaal rakelings over net.
11 nov. 62 Groene specht vlakbij voordeur. Houtsnip bij sloot. Grote groepen vinken/kepen. Veel merels op de grond.
16 nov. 54 2 houtsnippen en 1 paartje nijlganzen op het erf.
21 nov. 45 Vanochtend meestentijds droog en rustig weer. Daarna onophoudelijke regen en dus gestopt. Groepen (barm-)sijsjes, vinken, kepen en putters. Merels en koperwieken op appels. Sinds bijna 2 jaar weer eens een ringmus.
25 nov. 52 Sperwer steeds hinderlijk aanwezig. 3 Houtsnippen en 2 fazanten op erf. Laag overvliegende ooievaar.
30 nov. 27 ’s Middags, na natte sneeuwbuien, nog even (beperkt) gevangen. Sperwer jaagt op spreeuwen.
05 dec. 20 Sperwer steeds jagend op spreeuwen koperwieken.
17 dec. 47 2 kepen terug van resp. 16/11 en 30/11 2017. Beide gegroeid met resp. 2,0 en 1,8 gram. Keep met Stockholm-ring.
23 dec. 94 Vanwege stevige wind beperkte netopstelling. Veel beweging bij o.a. vinken en sijzen. Barmsijs van Kamperhoek.
29 dec. 29 Grondvorst en geknal in de dorpen hier omheen. Laatste vangpoging van 2017.

 

Nieuwe ringvangsten

Maand -> 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
Dag -> 21 23 25 27 30 03 06 08 10 12 13 15 17 19 21 24 27 31 02 04 07 11 16 21 25 30 05 17 23 29
Vogelsoort:
Barmsijs gr. 1 3 1 1 1 4 1 41
Barmsijs kl. 2 1 1 1 6
Barmsijs spec. 6
Bladkoning 1 1 1
Boomklever 1
Boomkruiper 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Gekr.roodstaart 1
Goudhaantje 3 1 3 1 1 1
Goudvink 1 1 1 2
Groenling 1 3
Gr. B. specht 1 1 1 1 1 1
Heggemus 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Houtsnip 1
IJsvogel 1
Keep 2 3 3 2 1 5 2 1 3 1 2 7 4 3
Kl.karekiet 1
Koolmees 18 14 3 10 18 14 12 15 13 13 20 26 17 14 3 3 11 2 4 4 9 3 2 2 4 2 2 3
Koperwiek 2 1 1 3 1 1 1 3 7 16 5 3 4 4 4 4 8 5 2 2 6 2 5
Kramsvogel 1
Merel 1 1 3 5 2 1 2 3 4 6 9 3 2 7 17 18 15 17 5 3 3 2 1
Pimpelmees 8 10 4 8 11 13 6 12 8 11 5 37 27 22 5 12 7 3 13 10 11 2 3 3 4 2 2 3
Putter 2 2 1 2
Ringmus 1
Roodborst 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1
Sijs 3 1 1 2 1
Spreeuw 1 1 1 2 1 3 2 1
Staartmees 6 2 2
Tjiftjaf 6 1 1 7 3 6 2 1 2 1 1 1 1
Vink 1 1 1 1 1 5 4 2 3 1 3 1 4 8 11 2 12 9 12 3 6 6 5 2 6 14 6
Vuurgoudhaan 1 1 3 2 2 2 1
Winterkoning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Zanglijster 2 1 1 2 1 1 3 5 3 1 2 2 1 1
Zwartkop 5 10 18 19 9 4 1 2 1 2 2 1 2
 
Totaal 42 43 34 56 50 49 36 46 36 31 29 72 53 43 24 40 75 23 44 40 42 55 43 37 45 23 17 34 84 23

 

Eigen terugvangsten

Maand -> 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
Dag -> 21 23 25 27 30 03 06 08 10 12 13 15 17 19 21 24 27 31 02 04 07 11 16 21 25 30 05 17 23 29
Vogelsoort:
Boomkruiper 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
Goudhaantje 1 1
Goudvink 2
Gr. B. specht 1 1
Heggemus 1 1
Keep 2
Koolmees 3 6 3 1 2 7 4 1 1 1 2 1 6 3 3 5 3 1 2 1 2 5 2 2 2 2 2
Merel 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1
Pimpelmees 1 3 1 1 1 1 4 1 2 3 2 1 3 2 1 2 1 4 2 5 2 2
Roodborst 1 2 2 1 1 1 1
Staartmees 1 2 2 2 1 4 1
Tjiftjaf 1 1 1 1 1
Vink 1 1 2 1
Vlaamse gaai 1 1
Winterkoning 1
Zanglijster 1
Zwartkop 1 1
 Totaal 6 11 4 3 6 11 4 6 11 6 4 4 11 5 1 6 12 5 2 8 3 7 11 7 7 4 3 12 9 6


Vreemde terugvangsten

Maand -> 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12
Dag -> 23 03 10 13 15 19 31 02 21 17 23
Vogelsoort:
Barmsijs gr. 1
Keep 1
Koolmees 1
Pimpelmees 1 1 1 1 1 1 1 1
Vink 1
 Totaal 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Foto’s van ringvangsten

Noordse Goudvink, tuin Broeksterwoude, 6 januari 2017

Tjiftjaf, tuin Broeksterwoude, 6 januari 2017

Groene Specht, 23 januari 2017

Zwarte roodstaart (man-3kj..terugvangst van 2006 toen -2kj)

Sperwer, vrouw-1kj,14 augustus 2017

Matkop-1kj, 26 augustus 2017

Grote Bonte Specht, 1kj-                26 augustus 2017

Gekraagde Roodstaart, tuin Broeksterwoude 27 september 2017

Kleine karekiet, tuin Broeksterwoude, 27 september 2017

 

Bladkoning, 3 oktober 2017, tuin Broeksterwoude

IJsvogel, 11 november 2017, tuin Broeksterwoude

 

Kepen, mannetjes-1kj, tuin Broeksterwoude, 11 november 2017

Grote Barmsijs, links:-1kj, rechts:vrouw-na1kj, 16 november 2017

Grote Barmsijs, man-na1kj, tuin Broeksterwoude, 16 november 2017

Houtsnip, tuin Broeksterwoude, 25 november 2017

 

Overzicht per maand:

Januari September
Februari Oktober
Maart November
Augustus (na CES periode) December