Jaaroverzicht 2021

Beknopt overzicht ringproject tuin Broeksterwâld
Jaar 2021                (door Harry de Boer)

Oktober tot en met december

Datum Aantal Bijzonderheden (waarneming e.d.)
 02 okt. 25 Na buiige en winderige dagen, nu rustige droge ochtend i.t.t. de weersvoorspelling.
 06 okt. 47 Tijdens koffiedrinken klaarde het op en zwakte de wind af. Snel wat netten geplaatst. Aalscholver vist illegaal in onze vijver.
 08 okt. 35 Lange tijd mistig en netten vol water. Na 10:30 u. opklaringen en waren pas vogels in beweging.
 10 okt. 34 Eerst vorst aan de grond en licht mistig. Later nog veel vlinders, o.a. gehakkelde aurelia en kolibrievlinder.
 13 okt. 43 Trek van lijsterachtigen. Eerste herfstvangst van goudhaan, keep, koperwiek en sijs. Grote zilverreiger op erf.
 16 okt. 31 De vangsten kwamen pas erg laat een beetje op gang. Houtsnip op erf.
 18 okt. 43 Alle vogels na 9.00u gevangen. Geen koperwieken en zanglijsters te bekennen.
 23 okt. 45 Na dagen van veel regen en wind, nu ineens heel rustig en mooi weer. Pimpelmees van Sumar.
 24 okt. 35 Veel trek van ganzen en aalscholvers. 2 Houtsnippen op erf.
 26 okt. 50 Heel veel merels in tuin, maar weinig in de netten. Eind van de ochtend al teveel wind.
 28 okt. 64 Begin middag ging wind iets liggen en nog enkele netten geplaatst. Ineens pimpelmezen.
 29 okt. 97 Ondanks stevige wind veel vogels, vooral pimpelmezen. En veel blad.
 31 okt. 50 Tot 11.00u kunnen vangen met beperkte netopstelling vanwege wind en bladeren.
 03 nov. 44 Zeker 5 houtsnippen aanwezig, waarvan 2 in net. Groep pimpelmezen foeragerend op zaad van tuinbloemen.
 05 nov. 50 Veel merels en koperwieken, maar havik en sperwer een tijdje hinderlijk aanwezig.
 08 nov. 44 Enkele lichte buitjes deerden niet.
 09 nov. 24 Al snel dichttrekkende bewolking met zo nu en dan lichte regen en aantrekkende wind. Maar snel gestopt.
 10 nov. 52 Zwaar bewolkt maar droog. Alleen pimpels en merels in beweging. 3 vreemde NL-ringen en één Belg.
 11 nov. 85 Na de motregen enkele netten geplaatst. Volop pimpelmezen waarvan 1 terug uit Sumar en 1 van Castricum. Koolmees terug uit Lippenhuizen. Grote groep spreeuwen (ong. 500) “graast” op erf.
 13 nov. 49 Eerst mist, later nog even de zon erbij en weinig wind. Veel overtrekkende ganzen van oost naar west.
 16 nov. 36 Erg stil en triest donker weer. Weer 2 pimpels met onbekende NL-ringen.
 19 nov. 26 Stevige wind, dus veel blad in netten. Soms wat miezerig.
 22 nov. 35 Na nachtvorst zonnig en rustig weer met enkele buitjes vanuit het Noorden. Gr.gele kwik bij de vijver.
 26 nov. 18 Aankomende buien en aantrekkende wind. Watersnip bijna in mistnet.
 29 nov. 32 Sterke opklaringen na regen en hagel. Watersnip in tuin. Goudvink terug van Bergumermeer NZ.
 02 dec. 20 Twee netten in het zicht geplaatst. Op een enkele natte sneeuwbui na droog en zonnig.
 07 dec. 43 Na natte sneeuw snel opklaringen en zon. 10e houtsnip dit jaar zonder specifieke vanginspanning. Sijsjes eindelijk naar beneden.
 11 dec. 35 Pas laat, na de koude in nacht en vroege ochtend, gestart.
 16 dec. 43 Eerst mist, later de zonnig. Vrijwel windstil. Veel beweging in tuin en veel overtrekkende brandganzen.
 20 dec. 33 Na koude nacht, zonnig stil weer. Dagelijks groepen foeragerende spreeuwen, waar sperwers op afkomen. Late, of vroege(?) tjiftjaf.
 22 dec. 22 Hele dag vorst en met de wind erg koud aanvoelend.


Nieuwe ringvangsten

Maand -> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
Dag -> 02 06 08 10 13 16 18 23 24 26 28 29 31 03 05 08 09 10 11 13 16 19 22 26 29 02 07 11 16 20 22
Vogelsoort:
Boomkruiper 1 1
Buizerd 1
Goudhaantje 2 4 1 1 1 1 1
Goudvink 1 1 1 1 1
Groenling 1 1
Gr.b. specht 1 1 1
Heggemus 2 1
Houtsnip 2 1 1 1 1
Keep 1 4 1 2 2 1 1 4 4 1 1
Kl.karekiet 1
Koolmees 5 11 8 4 5 3 15 9 7 17 14 20 17 2 5 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2
Koperwiek 7 3 1 1 1 2 3 1 1 3 2
Merel 1 1 4 1 3 4 4 1 7 5 12 7 7 5 4 2 7 2 3 4 4 4 1 3 1 1
Pimpelmees 8 8 6 11 6 7 8 8 11 18 45 57 15 23 14 21 11 38 66 34 5 8 12 3 4 7 4 6 7 3
Roodborst 4 3 4 6 1 4 5 3 2 2 1 1 1
Sijs 1 8 7 2 2 1 1 1 2 2 4 15 1
Sperwer 1 1
Spreeuw 2 1 5 2 2 8 5 7 2 5 7 15 10 15
Staartmees 1 1 2 1 4 2 5
Tjiftjaf 1 2 1 1 1 1
Vink 2 1 3 2 1 3 4 1 5 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 4 9 5 2
Vlaamse gaai 1 1
Vuurgoudhaan 1 1 2 1 2 1 1
Winterkoning 1 1 1 1 1
Zanglijster 1 7 1 6 1 1 1 1 1
Zwarte mees 1 1
Zwartkop 4 6 6 1 1 3 2
 
Totaal 17 38 30 29 42 27 36 37 35 49 63 92 45 41 40 39 21 48 79 46 24 21 28 15 25 15 36 31 37 29 18


Eigen terugvangsten

Maand -> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
Dag -> 02 06 08 10 13 16 18 23 24 26 28 29 31 03 05 08 09 10 11 13 16 19 22 26 29 02 07 11 16 20 22
Vogelsoort:
Boomkruiper 1 1 1 1 1 1
Gr.b. specht 1 1 1 1 1
Heggemus 1 1 1 1 1
Koolmees 4 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1 4 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 1
Merel 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Pimpelmees 1 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3 2 3 3 4 1 1 1 1
Roodborst 1 1 1 3 1 1 1 1
Sijs 1
Staartmees 3 2 1 2 3
Vink 1 1 1
Vlaamse gaai 2
Vuurgoudhaan 1 1 1
Winterkoning 1 1
Zwartkop 1 1
 
Totaal 8 9 5 5 1 4 7 7 0 1 1 5 5 3 9 4 2 2 3 2 10 5 7 3 6 5 7 4 6 6 4

  

Vreemde terugvangsten

Maand -> 10 11 11 11 11 11 11 11 11
Dag -> 23 05 08 09 10 11 13 16 29
Vogelsoort:
Goudvink 1
Koolmees 1 1
Pimpelmees 1 1 1 4 2 1 2
 Totaal 1 1 1 1 4 3 1 2 1


Januari tot en met september (uitgezonderd CES)

Datum Aantal Bijzonderheden (waarneming e.d.)
 02 jan. 26 Na veel vuurwerk in de laatste week, nu rustig en ook nog mooi vangweer. Tjiftjaf en zanglijster in de tuin.
 06 jan. 17 ’s Middags even gevangen. Groep spreeuwen op erf waarvan 9 in het net terecht kwamen. Eentje met Lithuania-ring.
 10 jan. 40 Weer eens wat koolmezen aanwezig. Groene specht en houtsnip in tuin. Veel eigen vogels terug.
 16 jan. 22 Zwaar bewolkt en zuidelijke wind. Groenling uit Leek. Grote zilverreiger op erf.
 18 jan. 17  Zwaar bewolkt met eerst enkele buitjes. Merel met Belgische ring.
 24 jan. 23 Rustig weer met zon en een enkel hagelbuitje. Pimpel uit Sumarreheide.
 26 jan. 17 Grote groepen koperwieken en spreeuwen op erf en vooral in de lucht.
 30 jan. 24 Mooi winters weer met oostelijke wind.
 01 feb. 25 ’s Ochtends eerst nog matige, later lichte vorst. Goudvink van Bergumermeer NZ.
 05 feb. 29 Zwaar bewolkt met zo nu en dan een spatje motregen. Veel sijzen en putters in toppen van elzen. Kerkuil in de schuur/garage.
 10 feb. 18 Zo nu en dan wat lichte sneeuwval. Met 2 netten, in het zicht vanuit de warme kamer, gevangen.
 12 feb. 19 Koud en zonnig met stevige oostenwind. Houtsnippen trek.
 13 feb. 28 Zonnig en stil weer. Op zicht één 10-meter net geplaatst. Sperwer hinderlijk aanwezig.
 18 feb. 16 Alle sneeuw weg en warme zuidelijke stroming.
 21 feb. 16 Rustig voorjaarsweer. Al veel zingende vogels en drukte bij de nestkastjes. Weer een uil.
 26 feb. 23 Na koude nacht, rustig zonnig weer. Witte kwikstaart in tuin. Eerste scholeksters rondvliegend. Vink geringd bij Moddergat.
 01 mrt. 19 Na de vroege ochtendmist opklaringen en zonnig.
 06 mrt. 17 Na flinke nachtvorst, eerst zonnig. Maar al snel veel bewolking met zo nu en dan een spatje regen.
 18 mrt. 13 Eindelijk goed weer om te vangen, hoewel toch enkele buitjes. Koolmees uit Lippenhuizen.
 20 mrt. 14 Weinig vogels aanwezig. Wel wat merels, waarvan enkele aan het nestelen. Grote zilverreiger in tuin.
 25 mrt. 26 Rustige lenteochtend met vinkentrek. Tjiftjaf uit Eastermar.
 30 mrt. 29 Witgatje en gele kwik bij (nieuwe) vijver. Merelnest met 3 eieren; wilde eend op 12 eieren bij sloot. Paartje bekende scholeksters arriveert en gaan direct hun nest op de boomstam inspecteren. Groenling en heggemus verzamelen nestmateriaal.
 15 aug. 28 Mooi rustig weer met weinig beweging bij de vogels. Eind van ochtend toenemende wind en gestopt.
 21 aug. 22 Bijna windstil en wellicht daardoor weinig vogels in beweging.
 31 aug. 25 Stevige noordenwind. Goudvink en groene specht in tuin.
 02 sep. 17 Na de koffie nog even gevangen. Vroegste vuurgoudhaan hier ooit. (was 16 sept. 2014)
 09 sep. 23 IJsvogel aan het vissen in de vijver.
 13 sep. 26 Na ruim 2 jaar weer eens een boomklever. Pas de eerste tuinfluiter in 2021.
 16 sep. 31 Zwaluwentrek hoog over van NO naar ZW.
 18 sep. 19 Erg rustig, zowel het weer als de vogels.
 22 sep. 28 Eerst nevel/mist, daarna rustig weer met zo nu en dan zon. Wat zichtbare trek van zanglijsters.
 25 sep. 58 Vrijwel windstil en donker weer. Rond middaguur ineens “binnenvallende” mezen.
 28 sep. 31 Diverse gaaien in de tuin, waarvan 1 in het net.


Nieuwe ringvangsten

Maand -> 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09
Dag -> 02 06 10 16 18 24 26 30 01 05 10 12 13 18 21 26 01 06 18 20 25 30 15 21 31 02 09 13 16 18 22 25 28
Vogelsoort:
Bonte vl.vang. 1
Boomklever 1
Boomkruiper 1 1 1 2 2 1
Buizerd 1
Fitis 2
Gekr.roodst. 1
Goudhaantje 1 1
Goudvink 1 2 1 2
Gr.vliegenv. 1
Groene specht 1
Groenling 1 1 2 2
Gr.b.specht 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Heggemus 1 1 1 1 2
Houtsnip 1 1 2
Keep 2
Kerkuil 1
Koolmees 1 4 7 1 1 1 4 2 1 1 4 3 4 5 5 5 4 2 4 17 5
Koperwiek 2 9 1 1 1 1 2 1 4 2 1 1
Merel 1 1 2 1 1 1 5 2 8 3 3 2 3 1 3 1 4 5 1 1
Pimpelmees 5 2 2 2 6 3 2 1 3 1 1 2 2 1 1 4 1 4 2 1 5 3 13 8
Putter 2 2 2 9 1 4 1 4 1 1
Ransuil 1
Roodborst 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 5
Sijs 2 7 9 2 9 1
Sperwer 1
Spreeuw 8 1 6 8 9 14 3 2 3 3 1
Staartmees 1 1 1 2 1 8
Tjiftjaf 1 2 6 2 4 1 1 1 3 3 3 2 3 3
Tuinfluiter 1
Vink 5 2 4 1 2 2 4 1 1 2 1 1 4 3 1 10 2 1 1 2
Vl. gaai 1 1
Vuurg.haan 1
Winterkoning 3 2 1
Zanglijster 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Zwartkop 3 3 1 1 5 7 10 5 10 8 6
 
Totaal 18 11 21 14 6 18 13 17 15 22 16 18 24 12 13 17 17 12 8 9 22 21 23 19 14 16 18 21 27 18 22 55 29

 

Eigen terugvangsten

Maand -> 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
Dag -> 02 06 10 16 18 24 26 30 01 05 10 12 13 18 21 26 01 06 18 20 25 30 15 21 31 02 09 13 16 18 22 25 28
Vogelsoort:
Boomkruiper 1 1 1 1 1 1 1 1
Gekr.roodst. 1
Goudvink 1
Gr.b.specht 1 1 1 1
Heggemus 1 1 1 1 1 1
Keep 1
Koolmees 3 2 7 3 2 1 3 4 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 4 2 2 2 2
Koperwiek 1
Merel 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 4 1 1 1
Pimpelmees 3 5 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
Putter 1
Roodborst 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
Sijs 1 1
Spreeuw 1 1
Staartmees 1 2 1 1 2
Tjiftjaf 2 1
Vink 1 2 2 2 1 1 1 1
Vl. gaai 1
Winterkoning 1 1
Zanglijster 1
Zwartkop 1
Totaal 8 4 19 7 10 4 4 7 9 7 2 1 4 4 3 5 2 5 4 5 3 7 5 3 10 1 5 4 4 1 6 3 2

 

Vreemde terugvangsten

Maand -> 01 01 01 01 02 02 03 03 03 8 9
Dag -> 06 16 18 24 01 26 18 25 30 31 13
Vogelsoort:
Goudvink 1
Groenling 1
Koolmees 1 1 1 1 1
Merel 1
Pimpelmees 1
Spreeuw 1
Tjiftjaf 1
Vink 1
 Totaal 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

CES project Broeksterwoude (april – augustus) 2021

Periode Landelijke interval Gekozen datum
CES-1 13 april t/m 23 april 14 april
CES-2 22 april t/m 03 mei 23 april
CES-3 02 mei t/m 13 mei 2 mei
CES-4 12 mei t/m 23 mei 13 mei
CES-5 22 mei t/ 02 juni 23 mei
CES-6 31 mei t/m 12 juni 3 juni
CES-7 11 juni t/m 22 juni 13 juni
CES-8 20 juni t/m 02 juli 24 juni
CES-9 01 juli t/m 12 juli 4 juli
CES-10 11 juli t/m 23 juli 13 juli
CES-11 21 juli t/m 02 augustus 22 juli
CES-12 01 aug. t/m 13 augustus 4 augustus
CES-2020 Totaaloverzicht CEStotaal2021

 

kerkuil man 2kj 05-02-2021

Houtsnip Broeksterwâld 10-02-2021

Ransuil, adulte man 21-02-2021

groene specht man, 6 mrt 2021 Broeksterwâld

Vuurgoudhaan (man-1kj), tuin Broeksterwoude 2 september 2021

Buizerd, 6 oktober 2021


Maandoverzichten 2021

Januari Oktober
Februari Augustus November
Maart September December