Projectomschrijving

labastormIn een grote tuin gelegen aan de Willemstraat in Broeksterwoude worden met grote regelmaat vogels gevangen en geringd weer losgelaten. Het betreft een langjarig onderzoek naar het voorkomen van tuinvogels. Tijdens de maanden april tot en met (eerste week) augustus wordt aangesloten bij het landelijke CES project dat zich voornamelijk richt op broedvogels. In de jaren 1998 tot en met 2014 werd een groot aantal vogels gecontroleerd in de eigen tuin. Helemaal vergelijkbaar zijn de jaarlijkse aantallen niet omdat er in 2007 een verhuizing heeft plaatsgehad. In dat jaar werd de tuin, gelegen aan de Mr. de Grootstraat te Damwoude geruild voor een veel grotere en landelijker gelegen tuin te Broeksterwoude. Het enige wat gelijk is gebleven is de regelmaat waarmee vogels worden gevangen. Het onderzoek wordt gedaan door de eigenaar/bewoner Harry de Boer.