Tuin Broeksterwoude 2016

Beknopt overzicht ringproject Broeksterwoude
Jaar 2016              (door Harry de Boer)

Januari-maart

Datum Aantal Bijzonderheden (waarneming e.d.)
 09 jan. 17 IJsvogel bij eendenvijver.
 11 jan. 15 Groepen Koperwieken, Kramsvogels en Spreeuwen.
 18 jan. 16 Havik heeft het voorzien op mijn kippen. Gelukkig mislukt de aanval! Holenduiven koeren al volop.
 27 jan. 22 Groepjes van ong. 30 á 40 Putters en Sijsjes in toppen van bomen. Ook Koperwieken. 2 Buizerds met territoriaal gedrag. Sperwer jaagt op zangvogels. Veel overtrekkende Kolganzen.
 16 febr. 26 Groep van p/m 50 Wilde eenden cirkelt boven nabijgelegen ijsbaan. Groepjes Koperwieken.
 26 febr. 17 1 Houtsnip bij slootkant. Grote groep sijsjes in toppen van elzenbomen.
 29 febr. 7 Tijdens tuinwerkzaamheden even een netje opgezet.
06 maart 38 Volop zingende zanglijsters, winterkoningen en roodborsten. Groepen koperwieken en sijsjes.
12 maart 34 Nestelende winterkoning. Groepen koperwieken en enkele kramsvogels.
22 maart 14 Paartje buizerds veroverde kraaiennest; mooi vanuit de huiskamer te volgen.
31 maart 28 Veel roodborst en tjiftjaf. Diverse zingende koperwieken; eentje met startende broedvlek.


Totaal Nieuwe ringvangsten (buiten CES-project)

Maand -> 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3
Dag -> 09 11 18 27 16 26 29 06 12 22 31
Vogelsoort:
Bladkoning
Boomkruiper 1 1
Bonte vl.vanger
Gekr.roodstaart
Goudhaantje 2
Goudvink 1
Groenling
Gr.bonte specht
Heggemus 1 1 1
Houtduif
Keep 1
Koolmees 2 1 1 2 2
Koperwiek 1 2 1 13 2 3
Merel 2 3 3 2 3 1
Pimpelmees 3 4 1 4 2 2 1 1 1
Putter 1 1
Roodborst 1 1 5
Sijs 5 1 25 4
Spotvogel
Spreeuw 1
Staartmees 4 7 1 2 1
Tjiftjaf 5
Tuinfluiter
Vink 1 2 3 2 2 1 1 1 2
Vlaamse gaai
Vuurgoudhaan 1
Winterkoning 1 1
IJsvogel
Zanglijster 1 1 1 1 1
Zwarte mees 1 1
Zwartkop
 
Totaal 11 14 8 12 17 11 4 31 24 10 20


Eigen terugvangsten

Maand -> 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3
Dag -> 09 11 18 27 16 26 29 06 12 22 31
Vogelsoort:
Boomkruiper 1 1
Goudhaantje
Gr. Bonte specht 1
Heggemus 2 2 1
Koolmees 2 2 1 1 2 3
Merel 1 1 3 2 4 2 1 1 1 1
Pimpelmees 1 2 1 2
Roodborst 1 2 1 1 2 1
Sijs 1
Staartmees 2 1 1
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 2 1 2
Vlaamse gaai
Winterkoning 2 1 2
IJsvogel 1
Zanglijster 1 1
Zwartkop
 Totaal 6 1 7 10 9 6 3 7 10 4 8

Vreemde terug-vangsten

Maand -> 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3
Dag -> 09 11 18 27 16 26 29 06 12 22 31
Vogelsoort:
Pimpelmees 1
 Totaal 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

CES project 2016 (13 april – 13 augustus)

Periode
Landelijke interval
Gekozen datum
CES-1 13 april t/m 23 april

14 april

CES-2 22 april t/m 03 mei  22 april
CES-3 02 mei t/m 13 mei  2 mei
CES-4 12 mei t/m 23 mei  12 mei
CES-5 22 mei t/ 02 juni  25 mei
CES-6 31 mei t/m 12 juni  3 juni
CES-7 11 juni t/m 22 juni  11 juni
CES-8 20 juni t/m 02 juli   22 juni
CES-9 01 juli t/m 12 juli  4 juli
CES-10 11 juli t/m 23 juli  14 juli
CES-11 21 juli t/m 02 augustus  25 juli
CES-12 01 augustus t/m 13 augustus  6 augustus
CES2016 Totaaloverzicht  totaaloverzicht

CES 2007-2016: overzicht 10 jaar: Labadiskebos-CES-2007-10

Najaar 2016           

Datum Aantal Bijzonderheden (waarneming e.d.)
18 aug. 21 Jonge (uitgevlogen) koolmezen worden nog gevoerd door ouders.
27 aug. 17 Oranje luzernevlinder in tuin aanwezig.
06 sept. 25 Adulte zwartkopvrouw met rui van hp, ap en st.pennen. (ruiscore 42)
13 sept. 22 Boomvalk jaagt op libellen boven tuin. Jonge(nog gestreepte) groenling wordt nog gevoerd door ouders.
16 sept. 32 Groepje van ong. 20 kramsvogels in toppen van elzen rondom tuin. Opnieuw oranje luzernevlinder.
18 sept. 32 Binnenkomst van roodborsten met de noordoostelijke wind.
22 sept. 26 Herfst begint met goudhaantjes..
24 sept. 29 Weinig zichtbare trek. Wel enkele overtrekkende lijsters.
30 sept. 36 Slechtvalk boven tuin.
03 okt. 23 Overtrekkende kramsvogels, zanglijsters en brandganzen.
08 okt. 42 Groepjes koperwieken. Houtsnip bij slootkant. Veel roodborst in de struiken.
09 okt. 14 ’s Ochtends regen, ’s middags nog even gevangen.
12 okt. 32 Havik probeert een doortrekkende lijster te pakken.
16 okt. 23 Pimpelmees met Arnhem-ring gecontroleerd. Erg late eieren van houtduiven uitgekomen.
17 okt. 27 Houtsnip ontsnapt uit mistnet.
22 okt. 47 Veel rondvliegende houtduiven en gaaien. Veel (zingende) roodborsten.
25 okt. 35 Roodborstjes blijven komen.
27 okt. 22 Steeds jagende sperwer in de buurt.
31 okt. 24 Groep van ong. 80 sijsjes vloog over tuin.
05 nov. 21 Opnieuw ontsnapt een houtsnip uit een mistnet.
09 nov. 47 1000-den van NO naar ZW overvliegende brand- en kolganzen. In groepje van 16 gevangen staartmezen, 4 met lichte(re) kop.
12 nov. 34 Veel merels eten van de nog resterende appels aan de fruitbomen.
21 nov. 22 Na storm van gisteren is rust weergekeerd en weinig blad meer aan bomen. Houtsnip in slootkant.
26 nov. 18 Erg rustig, evenals het weer.
30 nov. 27 Groepje eksters nogal luidruchtig aanwezig.
03 dec. 11 Beperkte vanginspanning. Zeer weinig beweging bij de vogels. Wel de eerste keep van deze winter.
07 dec. 21 Barmsijsje in tuin aanwezig. Groep van ong. 75 rondvliegende houtduiven, verder erg rustig.
17 dec. 23 Houtsnip en watersnip aan slootkant. Flinke groep putters wast zich in grote waterplas.
28 dec. 20 Groene specht in tuin, vlak voor keukenraam. Veel overvliegende kol- en brandganzen.
31 dec. 5 Door cardbidschieten in (heel) vroege ochtend, bijna geen vogels meer te zien. Toch even een net voor de laurierstruiken gezet.

 

Nieuwe ringvangsten

Maand -> 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
Dag -> 18 27 06 13 16 18 22 24 30 03 08 09 12 16 17 22 25 27 31 05 09 12 21 26 30 03 07 17 28 31
Vogelsoort:
Bladkoning 2
Boomkruiper 2 1 1
Bonte vl.vanger 2 1
Gekr.roodstaart 1
Goudhaantje 2 2 1 3 2 2 4 4 7 3 2 1 1
Goudvink 2 1 1 2 1 1
Groenling 2
Gr.bonte specht 1 1 2 3 1 1 1 1
Heggemus 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 1 1
Houtduif 1
Keep 1
Koolmees 5 5 4 1 1 2 1 1 4 5 1 1 1 7 1 1 2 1 2 1
Koperwiek 1 1 1 1 3 1 1 2
Merel 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 3 5 6 12 13 2 2 1 3 1
Pimpelmees 1 3 3 1 1 9 2 2 5 5 2 3 4 4 2 1 2 2 1 1 2
Putter 1 1 2
Roodborst 1 7 2 3 2 2 13 4 7 6 9 15 11 8 1 1 2 1 1 1
Sijs 1 1 1 4 5 4 1 7 2 1 3
Spotvogel 1
Staartmees 2 15
Tjiftjaf 2 1 3 1 8 6 1 4 1 1 1
Tuinfluiter 3 2 1 1
Vink 1 3 1 1 2 1 5 2 5 5 2
Vlaamse gaai 1
Vuurgoudhaan 1 2
Winterkoning 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
IJsvogel 1 1
Zanglijster 1 1 1 1 3 3 1 5 1 1 1
Zwartkop 3 5 7 14 5 5 15 13 6 6 1 2 1 1 1 1
 
Totaal 17 15 19 22 29 22 23 26 32 20 39 9 23 19 20 37 27 20 19 16 41 29 13 8 21 8 8 10 9 3

 

Eigen terugvangsten

Maand -> 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
Dag -> 18 27 06 13 16 18 22 24 30 03 08 09 12 16 17 22 25 27 31 05 09 12 21 26 30 03 07 17 28 31
Vogelsoort:
Boomkruiper 1 1 1
Goudhaantje 1 1 1 1 2
Goudvink 1
Gr. Bonte specht 2 1
Heggemus 1 1 1 1
Koolmees 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 7 1 5 1 1 4 1 4
Merel 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1
Pimpelmees 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 6
Roodborst 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 2 1
Sijs 1 1
Staartmees 1 7 1 2 1 3
Tjiftjaf 1 1
Vink 1 1 1
Vlaamse gaai 1
Winterkoning 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1
IJsvogel 1
Zwartkop 1 2 1
 Totaal 4 2 6 0 3 10 3 3 4 3 3 5 9 3 7 10 8 2 5 5 6 5 9 10 6 3 12 13 10 2


Vreemde terugvangsten

Maand -> 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
Dag -> 18 27 06 13 16 18 22 24 30 03 08 09 12 16 17 22 25 27 31 05 09 12 21 26 30 03 07 17 28 31
Vogelsoort:
Pimpelmees 1 1 1
 Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

 

Foto’s van nieuwe ringvangsten..

Keep, vrouw-2kj, tuin Broeksterwoude 27 januari 2016

Keep, vrouw-2kj, tuin Broeksterwoude 27 januari 2016

syskes1Sijsjes in mistnet. Tuin Broeksterwoude 6 maart 2016 syskes2Sijsjes zeer tijdelijk in bewaarnet voor het ringen en ontzetten

IJsvogel, tuin Broeksterwoude, 18 september 2016

IJsvogel, tuin Broeksterwoude, 18 september 2016

Goudhaantje, de eerste deze herfst, tuin Broeksterwoude 22 sept 2016

Goudhaantje, de eerste deze herfst, tuin Broeksterwoude 22 sept 2016

Bladkoning, tuin Broeksterwoude 9 oktober 2016

Bladkoning, tuin Broeksterwoude 9 oktober 2016

2016 (PDF)

januari september december
maart  oktober
augustus november

c)2016-HdB