Tuin Lippenhuizen -2020

Beknopt overzicht ringproject Lippenhuizen 2020

Datum Aantal Bijzonderheden (waarneming e.d.)
2 september 67 Na ruim 9 maanden weer onderzoek in eigen tuin m.b.v. de vaste netopstelling. Enkele dagen rustig weer onder invloed van hogedruk Noordzee in wisselvallige weersperiode.
22 september 71 Na periode van hogedruk geleidelijke overgang naar wisselvallig weer. Vandaag nog zomers doch westelijke stroming reeds aanwezig na dagen met oostelijke stroming.
14 oktober 84 Na periode van wisselvallig en vaak nat weer vandaag weer onderzoek mogelijk. Toenemende koude oostenwind bij zware bewolking
19 oktober 78 Tamelijk donker weer na periode van rustig weer met hoofdzakelijk invloed van hogedruk westelijke gepositioneerd.
23 oktober 101 Na dagen van wisselvallig weer, westelijke stroming nu tussen lagedruk tamelijk rustig en mistig weer. Weer veel mussen in de tuin waarvan vandaag 42 in de netten w.o. ook diverse uit voorgaande jaren
6 november 141 Weer onder invloed van (zuidelijk) hogedruk (geen mist). 17 vogels uit voorafgaande jaren terug-gevangen.
13 november 82 Nog tamelijk rustig weer in toenemende wisselvallige periode. Pimpelmees en Koolmees met vreemde ringen.
13 december 121 Liefst 10 koolmezen vandaag terug die in voorafgaande jaren werden geringd. Verder een huismus (vrouw uit 2017) waarvan de oranje kleurring nu geel gekleurd is..
28 december 67 Korte sessie (ruim 3 uur) met beperkte nestopstelling. Diverse overjarige pimpelmezen en koolmezen waar onder een koolmees (man) uit 2012. Tamelijk rustig weer onder invloed van lagedruk. Gister veel regen en wind.

Nieuwe ringvangsten

Maand -> 09 09 10 10 10 11 11 12 12
Dag -> 02 22 14 19 23 06 13 13 28
Vogelsoort:
Boomkruiper 1 1
Braamsluiper 1
Goudhaan 1 2
Groenling 1 1 1
Grote bonte specht 2 1
Huismus 17 9 16 13 23 35 10 10 3
Koolmees 21 25 19 11 12 20 18 20 4
Merel 1 2
Pimpelmees 13 11 21 7 13 21 15 28 11
Ringmus 1 1 1 6 1
Roodborst 1 3 2 1 1
Staartmees 1 5 7
Tjiftjaf 1 1 5
Vink 2 6 6 5 2
Vuurgoudhaan 1 1 1 1 1
Winterkoning 1 1 1
Zanglijster 1
Zwartkop 3
Totaal 59 47 61 42 56 89 55 79 25


Eigen terugvangsten

Maand -> 9 9 10 10 10 11 11 12 12
Dag -> 02 22 14 19 23 06 13 13 28
Vogelsoort:
Heggemus 1
Huismus 2 3 5 19 11 1 8 4
Koolmees 5 13 13 14 13 28 15 23 20
Merel 1 1
Pimpelmees 3 9 6 15 12 10 9 11 15
Ringmus 1
Roodborst 1 2
Staartmees 1
Vink 1
Winterkoning 1
 Totaal 8 24 23 36 45 52 25 42 42


Vreemde terugvangsten

Maand -> 11
Dag -> 13
Vogelsoort:
Koolmees 1
Pimpelmees 1
 Totaal  2  

c)2020