Tuin Lippenhuizen 2018

Beknopt overzicht ringproject Lippenhuizen

Najaar 2018 (sept-dec)

Datum Aantal Bijzonderheden (waarneming e.d.)
2 sept  21 lange warme zomer gehad. Relatief veel bessen dragende vlierstruiken. Bouw(werkzaamheden) van hoge grote garage op buurperceel oost direct grenzend aan beukenhaag. Eén zwartkop (man-1kj) uit hand ongeringd ontsnapt.
14 sept  56 donker weer na zonnige dag gister. Afgelopen dinsdag 2 voedersilo’s met zaad/zonnepit opgehangen.
25 sept  48 rustiger weer na aantal dagen met  (vooral op 23-09) regen en (vooral op 22-09 en 24-09) vrij veel wind
5 okt  53 los van wat mezen, weinig beweging ondanks het vrij warme weer
12 okt  36 Weinig beweging, veel wind (uit zuidelijke richting met hoge temperatuur)
16 okt  75 Weer blijft na-zomeren  tgv zuidelijke stroming
20 okt  72 diverse hoornaars actief, afgelopen dagen ook nog diverse vlinders t.g.v. aanhoudend tamelijk zachte zonnige weer
28 okt  74 Koude nacht met vorst, toenemende NO-wind onder invloed van lagedruk
4 nov  93 Koude nacht met (grond)vorst, ZO-stroming, komende dagen milder
16 nov 118 Veel koolmezen en mussen op voedersilo’s. Kouder weer, oostenwind met mist o.i.v. Scandinavisch hoog.
4 dec  65 Relatief veel terug-vangsten (m.n. koolmees) in de tuin en tal huismussen. Paar vinken, pimpelmezen en ringmussen en een merel + Turkse  tortel
12 dec  57 In de vroege ochtend paar uur netten open.
28 dec  52 Met netnrs 02-05 gevangen. Donkere en vochtige ochtend met veel mussen en vinken op zaad.

Nieuwe ringvangsten

Maand -> 09 09 09 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12
Dag -> 02 14 25 05 12 16 20 28 04 16 04 12 28
Vogelsoort:
Boomkruiper 2 1
Geelgors 1
Goudhaantje 2  9 1
Groenling  1 1
Heggemus 1 2 2 1  2
Huismus 27 15 13 9 16 17 9  17 23  3  1 4
Keep  1
Koolmees 13 12 16 14 11 20 18 16  21 14 10  4 2
Merel 1
Pimpelmees 2 7 4 8 12 3 5  11 4  9  2 7
Ringmus 1 1  3 2
Roodborst 2 1 1 2 1 2
staartmees 1  1
tjiftjaf 2 1
tuinfluiter 1
vink 2 1 1 7 2 9  2  2 9
vuurgoudhaan 1
winterkoning 1  1
zwartkop 3 1 1
Totaal 21 53 39 41 24 53 43 40  60 53 28 14 26


Eigen terugvangsten

Maand ->  09  09  10 10 10 10 10 11 11 12 12 12
Dag ->  14  25  05 12 16 20 28 04 16 04 12 28
Vogelsoort:
 Heggemus   1 1 1  2 2
 Huismus   2     4  7 4 7 5 8 12 20 12  8 2
 Koolmees   2    2  5 8 13 19 21 15 35 19 22 11
 Pimpelmees   1   1 2 3 2  6 8  5  8 11
Ringmus  1
 Roodborst   1 1 1  1  1
 Vink 1 1
 Winterkoning  1
Totaal   3  9  12 12 22 29 33 33 65 37 43 26


Vreemde terugvangsten

Maand -> 10
Dag -> 28
Vogelsoort:
Pimpelmees 1
Totaal 1

 

Voorjaar 2018      (jan-april)

Datum Aantal Bijzonderheden (waarneming e.d.)
05 jan 60 Week van veel wind en vaak nat en geen zon. Vandaag overdag even iets rustiger.
06 jan 23 Effect van dag eerder netten uit duidelijk merkbaar: minder vogels. Weer aanvankelijk nog druilerig
13 jan 57 Donker weer.
30 jan 38 Na periode met veel regen vandaag 1 dag droog, staartmees van 2013 terug
6 maart 50 Met behulp van klein slagnetje bij gestrooid zaad
9 maart 70 mistnetten m.u.v. net beukenhaag (teveel wind)
10 maart 23 m.b.v. 2 mistnetten paar uur gevangen (na motregen) i.v.m. hoge temperatuur en aanwezigheid talrijke sijsjes
11 maart 10 korte tijd 2 mistnetten (groen en wit) i.v.m. sijzen
13 maart 29 des middags twee keer m.b.v. slagnetje gevangen i.v.m. aanwezigheid talrijke sijsjes
16-17-18 maart 34 Tijdens koud weekend 4 x slag(je) met slagnetje gedaan (voer voornamelijk zonnepitten en wat strooizaad)
24 maart 87 Rustig en donker niet te koud weer. Opnieuw sijzen na een paar dagen te zijn weggeweest. Eén sijs met vreemde (Nederlandse) ring en een (2kj-man)vink met Engelse ring. Examen ringen door Bareld Storm (gast).
27 maart 91 Veel sijzen present.
30 maart 98 Nog steeds heel veel sijsjes in de tuin.., deze keer ook een andere gast: de appelvink..
31 maart 59 Nog veel sijzen in de tuin. Havik (man adult) met merel-man in klauwen.., eerste zwartkop present
I.t.t. gister (toen 18, nu) slechts 1 koolmees maar wel vogel uit 2012 die nadien ook niet eerder werd terug gevangen!
2 april 40 Nog tientallen sijsjes en nu ook 2 barmsijzen in de tuin. Voor de regen uit (naderend vanuit wzw) paar uur gevangen
4 april 56 Nog tientallen sijsjes in de tuin. En deze keer wederom een andere gast: de appelvink echter nu een prachtige man.
6 april 91 Nog opvallend veel sijzen in de tuin.

Nieuwe ringvangsten

Maand -> 1  1  1 1  3 3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4
Dag -> 05  06  13  30  06 09  10  11  13 16-18  24  27  30  31 02 04 06
Vogelsoort:
Appelvink  1  1
Barmsijs (fl.ca)  2  1
Boomkruiper 1
Goudvink  1
Groenling  1  2 23 5  1  4  7  6  7  5  4  1  2  1
Heggemus  1  1
Huismus 11  2  5  9 1  1  1  4  1  8  1  1  1  1
Keep  1 2  1  4  2  2
Koolmees  5  5  6 2 6  1  5  4  12  4  3
Merel  1  1  1 3  1
Pimpelmees 10  5 16  3 2  1  1
Ringmus  2  1  2  1  2  1
Roodborst  1  1  1  1  2  1
Spreeuw  1 2
Sijs 17 29  15  5  14  14  28  52  36  21 14  18 54
Staartmees  1
Turkse tortel 1
Vink  1 3  1  4  1  1  6  1
Winterkoning  1  1  1
Zanglijster  1  1
Zwartkop  1  1
Totaal 32  9 31  22 45 55  18  7  19  26  53  71  66 37 23 26 61       


Eigen terugvangsten

Maand -> 1 1  1  1 3 3 3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4
Dag -> 05 06  13  30 06 09 10  11  13 16-19 24  27  30 31 02 04 06
Vogelsoort:
Groenling 2  3  1  1
Grote bonte specht 1
Heggemus 1  1  1 1 1  1
Huismus 1 2  1 6 1  3  1 3  1  2  3  3
Koolmees 11 3 12  5 1 3 10  4  6  1  8  6  4
Merel 1 2 1
Pimpelmees 12 8 12  6 2 1  1  1
Roodborst 2 1 1 1  1
Staartmees 1
Sijs 3 3  9  5 12  14  21 20  9 20 22
Vink 3
Winterkoning 1 1
 Totaal 28 14 25  16  05  15  05  03  10  08 32  20  32 22  17  30 30  

Vreemde terugvangsten

Maand ->  1 3
Dag ->  13 24
Vogelsoort:
 Pimpelmees  1
 Sijs 1
 Vink 1
 Totaal  1

c)2018