Tuin Tijnje

Beknopt overzicht ringproject Tijnje
Jaar 2016              (door Sander Veenstra)

Datum Aantal Bijzonderheden (waarneming e.d.)
 1 januari  56 Groep putters, ijsvogel tp, sperwer vrouw ontsnapt uit net. Winterkoning kwam in de ringershut kijken bij het ringen.
 15 januari  12
 17 januari   7
 18 februari  15 Sperwer man (N2) ontsnapt met een onbekende prooi uit het net. Zang: Spreeuw, Vink, Winterkoning, Koolmees, Houtduif. Verder gehoord/gezien: Koperwiek, Merel, Sijs, Blauwe Reiger, Roodborst, Zw kraai, Wilde eend, Buizerd, Meerkoet. Weer: winterdag bft: 2/3
 3 april  11  Zang: Tjif-Tjaf, Winterkoning, Merel, Koolmees, Groenling, Spreeuw(nestbouw), Witte kwikstaart (nestbouw,. Verder: Wilde eend, meerkoet (nestbouw), Kauw, Knobbelzwaan (nestbouw)
 22 mei  6 Scholekster maakt nest in knotwilg, 2 paar meerkoet met jongen. Witte kwikstaart gepredeerd. Merel met jongen.pimpelmees met jongen. Zang: Braamsluiper, zwartkop, winterkoning, merel, vink, koolmees, boomkruiper, vlaamse gaai, zwarte kraai.
 26 september  11 Sperwer ontsnapt
8 oktober 25 IJsvogel aanwezig, putters
22 oktober 27 IJsvogel aanwezig, Bij aanvang koolmees in ringershut, groep putters, sperwer man rondom de netten.
23 oktober 34 Putters, vink, meerdere roodborsten in de tuin. Wilde eenden op de eikels.
26 oktober 7 Goudhaan trek, verder erg rustig! Grote groep kramsvogel in tuin, vlaamse gaai, putters, ijsvogel
29 oktober 30 Wederom veel goudhaan, maar werden door de storm uit de netten geblazen. In de ochtenduren erg veel schoten gehoord in omliggende landerijen. 1 merel zonder ring losgelaten, ringen waren op.
Ter  plaatse: Vink, Putter, Ijsvogel, Sperwer, Ekster, Vl gaai, Goudvink, Gb specht (ontsnapt uit net)
13 November 15 IJsvogel, putter, vl gaai
26 November 37 Sperwer, Winterkoning, Kramsvogel, vlaamse gaai, houtduif en Ijsvogel

 

Nieuwe ringvangsten

Maand -> 1  1  1  2  4  5  9  10  10  10  10  10  11  11
Dag   -> 1  15  17  18  3  22  26  08  22  23  26  29  13  26
Vogelsoort:
Boomkruiper 1  1  1
Goudhaan 4 1 2 3 1 1
Groenling 1 1 3
Heggemus 1
Koolmees 20  3  1  3  3  3  6  8  1  8  7  6
Merel 4  1  2  1  2  1  4  2  1  4  4  5
Pimpelmees 20  3  2  3  5  8  8  1  2  1  3
Roodborst 1 2 1 1 2 1
Sperwer 1
Staartmees 7 5 4 9 5
Tjif-Tjaf 1 1 1
Vink 8  1  2  2 1
Vuurgoudhaan 1
Winterkoning  1  1  2  1  1  1  4
Zwartkop 1 1 1
Totaal 54  8  5  13  11  3  10  24  23  31  6  22  12  26


Foto’s van o.a. ringvangsten

Sperwer, man-2kj, tuin Tijnje, 1-1-2016

Sperwer, man-2kj, tuin Tijnje, 1-1-2016

pimpelmees1

Pimpelmees, tuin Tijnje 18febr2016

Meerkoet, ook al gestart met de eileg.., tuin Sander Veenstra Tijnje, 3 april 2016

Meerkoet, ook al gestart met de eileg.., tuin Tijnje, 3 april 2016

Goudhaantjes, tuin De Tijnje -8 oktober 2016

Goudhaantjes, tuin De Tijnje -8 oktober 2016

Staartmezen, waarvan één met opvallend witte kop, tuin Nij Beets, 22 oktober 2016

Staartmezen, waarvan één met opvallend witte kop, tuin Nij Beets, 22 oktober 2016

Tjiftjaf, nog aanwezig in tuin De Tijnje d.d. 26 nov 2016

Tjiftjaf, nog aanwezig in tuin De Tijnje d.d. 26 nov 2016

Eigen terugvangsten

Maand ->  1  1  1  2  3  5  9  10  10  10  10  10  11  11
Dag    ->  1  15  17  18  20  22  26  8  22  23  26  29  13  26
Vogelsoort:
Boomkruiper  1  1
Koolmees  1  2  1  2  2  1  1  1  4  1  5
Merel 1 2 1 1 4
Pimpelmees  2  1  1  2  1  1
Roodborst  1  1  1  1
Winterkoning  1  1  1  1  1
 Totaal  2  4  2  2  4  3  1  1  4  3  1  8  3  11

Terugvangsten met vreemde (niet eigen) ringen

Centrale

Ringserie Vogelsoort Leeftijd

Datum

 –