Eurobirdwatch Venebuurt zonnig en vogelrijk

06.10.2019

Vanaf de polderdijk, waar deze ochtend de telpost is ingericht, een mooi uitzicht over de bouwespolder

Opnieuw trokken de thuisblijvers dit jaar aan het kortste eind. En ook al was die groep verreweg het meest ‘vertegenwoordigd’, het groepje dat deze dag wel kwam opdagen in de Venebuurt kon in elk geval genieten van langstrekkende vogels en dat vanaf de polderdijk lekker in het zonnetje. Uitgerekend vandaag (5 oktober 2019) is het zonnig en droog weer en dat na een week van volop wisselvalligheid met wind en regen. Genieten dus want ook de vogels werkten mee: van diverse pluimages lieten ze zich zien!

Vinkentrek
Vanaf de polderdijk biedt de tel-plek al een prachtig uitzicht over de bouwespolder waar rond deze tijd van het jaar grote groepen pleisterende smienten en ganzen te zien zijn. Ook zilverreigers en roerdompen scharrelen in de rietkragen van dit meertje rond.
Maar op deze zonnige tel-dag is het vooral ook opletten wat er zoal overvliegt door de prachtige blauwe lucht .. Vooral langs ‘golvende’ sijsjes zorgen er voor dat er voldoende administratiewerk te doen is op deze tel-dag in de Venebuurt. Ook nog een tiental boerenzwaluw en twee oeverzwaluwen die nog een weg hebben te gaan naar Afrika kunnen nog worden bijgeschreven. Weliswaar van beide soorten maar één, doch goed te zien en vooral te horen: de goud- en zilverplevier! Met slechts vijf vogels (nog) geen vinken-trek deze ochtend in de Venebuurt en dat terwijl er op andere telposten juist wel trek van vinken werd waargenomen.

Gaaien
Opvallend grote trek van (vlaamse-) gaaien valt dit najaar erg op. Op veel plaatsen werden de afgelopen weken al grote groepen gaaien op trek waargenomen en ook vandaag doet de houtekster weer volop mee! Ook de eerste groepjes kramsvogels en koperwieken laten zich zien, zij het nog in heel kleine aantallen..
In de netten van Menork duiken vanochtend vooral trekkende rietgorzen op. Maar traditiegetrouw konden de aanwezigen ook het prachtige verenkleed van de baardmannetjes weer van dichtbij bewonderen.. Van een groepje van ongeveer 15 vogels werden er 2 gevangen en geringd weer losgelaten.

Traditiegetrouw baardmannetjes van heel dichtbij te zien tijdens de Open dag van Menork..

Opsomming
Natuurvereniging Geaflecht zorgde ervoor dat de totaal waargenomen (trek)vogels keurig werden bijgehouden en direct na afloop kon worden verstrekt aan Vogelbescherming Nederland die deze tel-dag landelijk organiseert en een opsomming maakt van de waargenomen vogels op alle telposten in Nederland.