Extreem oude kleine karekiet in Terwispeler Venebuurt

04.06.2015

image003Vanochtend werd tijdens het CES-onderzoek in de Venebuurt, in de Van Oordts Mersken, ten noorden van Terwispel een extreem oude kleine karekiet (man) gevangen. De leeftijd is bekend omdat het rietvogeltje al in 2003 werd voorzien van een metalen ringetje om de poot met daarop een unieke code. Dit gebeurde op 16 augustus 2003 waarbij als leeftijd werd genoteerd “ouder dan 1 jaar”. Het exacte geboortejaar is dus niet bekend alleen wel dat het in 2002 of daarvoor moet zijn geweest. In de jaren daarna werd deze karekiet in 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 en dus dit jaar weer aangetroffen in het vogelreservaat van Staatsbosbeheer. Opmerkelijk dus dat er ook jaren zijn geweest dat de karekiet niet in de netten terecht kwam terwijl er elk jaar met dezelfde inspanning en gedurende dezelfde tijden wordt gevangen. Vooral het gat tussen 2011 en 2014 is daarbij opvallend. Hoe dan ook, een uniek hoge leeftijd voor een klein rietvogeltje als de karekiet dat gemiddeld amper een paar jaar oud wordt. Van deze kleine karekiet is nu bekend dat het minimaal 13 jaar oud moet zijn!

Zie verder dagrapportage Venebuurt 4 juni 2015

Voor meer informatie CES project Venebuurt