Groot onderhoud Venebuurt samen met Staatsbosbeheer

26.02.2016

Ifoto00Elk voorjaar is het raak. Onderhoud in en aan de Venebuurt. Vooral het wilgenbos en het meidoornbos moet van jaar op jaar (deels) onder het kapmes wil het een beetje constant behouden blijven. Vooral kleine zangvogels hebben veel baat bij jonge dichte aanplant. Ook voor het CES project, dat uitgaat van jaarlijkse monitoring in een zo constant mogelijk habitat, is onderhoud een vereiste.

Precies 14 dagen nadat er al een krachtmeting in Aqua Zoo heeft plaatsgehad ten behoeve van het herstel van een kunstwand voor oeverzwaluwen, moet er zodoende vandaag weer een beroep worden gedaan op enkele medewerkers van Menork.foto01

Maar we staan er dit jaar gelukkig niet alleen voor: vanwege staatsbosbeheer wordt volop de helpende hand geboden. Liefst drie stagiaires van het middelbaar beroepsonderwijs steken de handen uit de mouwen en niet in de laatste plaats ook hun deskundig begeleider. Samen laten ze zien waarvoor ze opgeleid zijn en worden en dat er ook maatwerk geboden kan worden in nat rietmoeras. En dat laatste kwam ook nog es geheel onvoorbereid op hun pad zodoende moesten natte voeten in de veels te korte werkschoenen worden getrotseerd.

foto01aGelukkig werkte wat dat betreft het weer uitstekend mee. Weliswaar geen monstertemperatuur met hooguit een graad of 6 maar dankzij dat er amper wind stond en zo nu en dan de zon uitbundig scheen is er niemand van ons die het een moment koud heeft gehad.

Het noordelijk deel van het wilgenbos, dat de afgelopen jaren al weer behoorlijk dicht was gegroeid en daardoor ook al deels stervende was in het hoge water, wordt een forse ingreep gedaan. Het mogen dan deels nog onervaren studenten zijn: er wordt al snel zichtbaar wat de bedoeling is.

In ruim 4 uur tijd wordt een flink deel van het noordelijke wilgenbos en een substantieel deel van het zuidelijke bosje (cluster 8) nagenoeg platgelegd.foto02

De slepers van Menork, te weten Wender, Oebele, Rinse, Randy en Willem kunnen het zaagtempo niet bijhouden en dat betekent dat er de komende tijd nog wat sleepwerk te doen is. Dat zal zeker voor 15 maart gaan gebeuren de tijd dat de eerste vogeltjes zich weer gaan opmaken voor het broedseizoen en de takkenbulten zullen zeker voor een aantal soelaas gaan bieden..

foto03  foto02a

foto04   foto05   foto06