IJslandse koperwiek in tuin Broeksterwoude

02.12.2016

ijslandsekoperwiek2Wie denkt dat je voor het waarnemen van een bijzondere vogelsoort de hord op moet, heeft het mis.
Dat kan net zo goed in eigen tuin! Dat overkwam althans Harry de Boer bij het ringonderzoek dat hij al vele jaren volgens een gestandaardiseerde methode doet in eigen tuin.
Weliswaar een bovengemiddeld grote tuin maar het zicht grotendeels gewoon vanuit de huiskamer..

Bijzonder vangst
Afgelopen woensdag werden de netten voor de zesde en laatste keer in november uitgezet. Er werden die ochtend 27 vogels gevangen, een gemiddeld aantal. Dit jaar opmerkelijk minder mezen dan gemiddeld in andere jaren maar op deze woensdag wel een bijzondere vangst: een IJslandse Koperwiek.
Koperwieken worden over het algemeen niet veel  gevangen in de tuin. Ze vliegen vaak in grote groepen langs doch veelal langs boomtoppen om uiteindelijk op meer afgelegen plekken in bessenrijke struiken massaal neer te strijken. Des te opvallender dat uitgerekend een van de IJslandse ondersoort opduikt in de tuin van Harry.ijslandse-koperwiek1

Buitengewoon
Het viel Harry vrijwel meteen op dat het om een buitengewoon exemplaar ging vooral vanwege de geelachtige oogstreep en borst, “wel iets lijkend op borst  van een kramsvogel”. Verder “grote en echt donkere vlekken op borst. Ook bovenkant vrij donker. Vrij donkere (roodbruine) poten. Erg rustig in de hand in tegenstelling tot de meeste koperwieken”.

(Turdus Iliacus) Coburni
Harry vroeg een oordeel aan enkele deskundigen en deze bevestigden, mede op basis van gedetailleerde foto’s, de conclusie van Harry dat het hier om een IJslandse soort gaat.
Mede op basis van de uitkomsten van de genomen maten van vleugel, loopbeen en gewicht. Onder andere Jan de Jong uit Joure die de foto’s en biometrie kon vergelijken met vangsten van de “normale” koperwiek: “Ik denk inderdaad  ook dat het een coburni is. Vooral de oorstreek is erg zwart met iets bruin en de zware  donkere  vlektekening op borst, vergelijk met een koperwiek iliacus van het Tjeukemeer”.

ijslandsekoperwiek3CDNA
Ondertussen is de melding ook voorgelegd aan de Commissie Dwaalgasten Nederland (CDNA). In een eerste reactie wordt ook van hieruit verklaard dat het hoogstwaarschijnlijk om de IJslandse broedvogel gaat. In hoeverre de vogel echt een zeldzaamheid is tijdens de winter in Nederland zal de komende jaren blijken. Want de speciale kenmerken van de IJslandse broedvogels waren tot nog toe niet echt doorgedrongen bij veel vogelaars maar daar schijnt sinds enkele jaren verandering in te zijn gekomen. Vandaar dat verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende tijd mogelijk fors zal toenemen.

Meer informatie:
tuinproject te Broeksterwoude
*  actueel overzicht 2016.
*  dossier