Illegale werkzaamheden Wetterskip in Natura 2000 gebied Van Oordts Mersken

03.07.2020

Trekker en kraam bezig met verwijderen wilgenbomen langs A7 en (o.a.) Koningsdiep te Terwispel , 3 juli 2020

Ook in Natura 2000 gebieden zijn vogels allesbehalve veilig. Tijdens het CES onderzoek in de van Oordst mersken onder Terwispel overkwam het ons ook dit jaar weer dat er vanwege It Wetterskip midden in het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd aan oevers. Vandaag zou nota bene de begroeiing langs de oever van het Koningsdiep in de Van Oordts Mersken worden geëlimineerd.

Groot materieel
Nadat vorig jaar ergens halverwege juli de kranen illegaal aan de bak gingen met het verwijderen van waternavel overkomt ons dat zo waar dit jaar weer. Weliswaar nu niet met de insteek om waternavel te verwijderen: nu moet de net opgeschoten oeverbegroeiing (met name wilgen) er met groot materieel aan geloven.

Groot geluk
Totaal onbewust  dat er talloze rietvogels in de oevers van de beek broeden (of nog erger: wellicht de gok wagende in een wat afgelegen gebied..). We mogen in elk geval van groot geluk spreken dat we deze ochtend net present waren voor onderzoek zodat na de eerste waarneming er meteen van onze kant kon worden ingegrepen. Overigens vriendelijk personeel, we moesten ons beklag dan ook terecht doen bij de opdrachtgever: It Wetterskip.

Na overleg met opdrachtgever It Wettesrkip maakt men rechtsomkeerd..

Uiteindelijk zwichtte men voor de dreiging met handhaving maar het is natuurlijk te bizar voor woorden dat midden in een Natura 2000 gebied, zonder medeweten van de eigenaar (Staatsbosbeheer) zo maar wordt begonnen met het rigoureus weghalen van begroeiing. Naar schatting zitten er in de bewuste rietkraag vele tientallen beschermde broedvogels (m.n. karekiet, bosrietzanger, rietzanger en rietgors ) met eieren en jonge vogels.

Oproep
Dat vogels ook in beschermde gebieden alles behalve veilig zijn, blijkt maar weer.
Wij roepen natuurliefhebbers op om waakzaam te zijn. In deze tijd van het jaar moeten boeren en loonbedrijven beschikken over een gedegen ecologisch inventarisatierapport waaruit onomstotelijk blijkt dat de uit te voeren werkzaamheden geen schade toebrengen aan (beschermde) flora en fauna. Een dergelijk rapport zal vrijwel altijd ontbreken (trouwens ook meestal een onmogelijke missie want in (begroeide) rietkragen, zeker in een beschermd beekdal, zitten zo veel kleine vogels dat het vinden van alle nesten onmogelijk is) en zodoende mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd als dat niet strikt noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege acute veiligheid).
Dat het broedseizoen volgens veel mensen jaarlijks van 15 maart tot 15 juni duurt is overigens  een misvatting. Deze periode is puur theoretisch en wellicht gelieerd aan algemene weidevogelsoorten. Voor zangvogels als karekiet, bosrietzanger en spotvogel duurt het broedseizoen zeker tot diep in augustus.