Invasie sijsjes ook merkbaar in tuinprojecten Menork

11.03.2018

Sijsjes in zaadknoppen van teunisbloemen in tuin te Lippenhuizen (maart 2018)

Deze winter wordt gekenmerkt door een invasie van sijzen en barmsijzen. Tijdens de najaarstrek werd vooral melding gemaakt van grote groepen barmsijzen die bijna overal werden gezien, in de loop van de winter en nu tijdens de voorjaarstrek worden er ook steeds meer ‘gewone’ sijsjes waargenomen.

Uitzonderlijk
De invasie van sijzen is ook goed merkbaar bij de ringstations van Menork. Zowel in de tuin van Broeksterwoude waar vooral ook heel veel barmsijsjes werden gevangen en geringd weer losgelaten als in de tuinen van Lippenhuizen en Assen duiken nu groepen sijsjes op. En zo vaak gebeurt dat niet, sinds het begin van deze eeuw wordt er in Damwoude/Broeksterwoude en Lippenhuizen in de tuinen gevangen, dit jaar met uitzonderlijk hoge aantallen (barm)sijzen. De sijsjes zijn afkomstig uit Noordelijker en Oosterlijker streken en zullen zich nu langzaam maar zeker weer verplaatsen in die richting.

Meer informatie