Invasie sijzen uit oost en west?

05.09.2018

Sijs,man-na1kj, tuin Lippenhuizen 7 maart 2018

Afgelopen winter werd gekenmerkt door de aanwezigheid van zeer grote aantallen sijzen en barmsijzen. Dat viel ook op bij de vangsten binnen de tuinprojecten van Menork. Onder meer in de tuin te Lippenhuizen werden dit voorjaar honderden sijzen van een ring voorzien.

Onregelmatige trekvogel
Dat laatste natuurlijk ook met het idee dat terugmeldingen van geringde vogels wellicht enige inzage bieden in de herkomst van het grote aantal sijzen dat zomaar opduikt in onze omgeving. Weliswaar gaan we er van uit dat de vogels uit het verre noorden of oosten komen maar je weet maar nooit..
Van de sijs is in elk geval bekend dat het een onregelmatige trekvogel is klaarblijkelijk zonder vaste overwinteringsgebieden. Maar ook een onregelmatige broedvogel met wisselende aantallen in een groot verspreidingsgebied.

Isle of Islay
Toch vinden wij het bijzonder dat vandaag de melding binnenkomt dat er in Kilchoman, op het meest westelijke Schotse eiland Islay, in juli jongstleden een sijs (man-adult) werd terug gevangen die op 27 maart nog in de Liphuister tuin verbleef.. Deze melding wijst niet alleen op onregelmatig zwerfgedrag maar ook op een onregelmatige trekrichting..
Hoe dan ook, vandaag dus toch een klein beetje idee gekregen van waar de sijzen zoal vandaan kunnen komen of naar toe kunnen trekken die onze tuinen en bossen de afgelopen winter zo gezellig opfleurden..

Zie ook nieuwsbericht 11 maart 2018.
Meer informatie tuinprojecten.