Jaarrapport 2023 Venebuurt gereed

20.12.2023

Nadat op 16 november 2023 voor het laatst veldonderzoek plaatsvond in het proefgebied “De Venebuurt” ten noorden van het dorp Terwispel, kon de balans voor het elfde CES-onderzoeksjaar worden opgemaakt.  Elk jaar worden de uitkomsten samengevat in een rapport dat onder andere wordt verstrekt aan de terreinbeheerder. Het rapport is geen wetenschappelijke analyse van de uitkomsten. Het is bedoeld om uitgebreid te rapporteren over de feitelijke uitkomsten van de bevindingen in 2022 met een vergelijk naar de voorgaande jaren. Alhoewel het dus geen wetenschappelijke basis kent, geeft het verslag toch wel een mooie doorkijk naar de aanwezigheid van broedvogels in het gebied vanaf 2011: het jaar waarin werd begonnen met deelname aan de landelijke CES standaard.

* lees jaarverslag Venebuurt 2023 (PDF: 8,5 mb)

 

: