Jaarrapport beschikbaar van project Venebuurt

07.01.2017

Jaarlijks worden van elk onderzoeksproject dat Menork doet, jaarrapporten verzonden aan onder andere terreinbeheerders en Vogeltrekstation. De rapportage is een weergave van het aantal terreinbezoeken en het aantal vogels dat werd gevangen en geringd of gecontroleerd. In het jaarrapport wordt ook een (globale) opsomming van de resultaten gegeven. Op deze wijze wil Menork jaarlijks verantwoording afleggen aan vooral de terreineigenaren maar ook aan de sponsoren van Menork.

Vakbladen
De rapporten beogen niet direct een wetenschappelijke doelstelling. Daarvoor is een meer gedegen analyse van verkregen uitkomsten noodzakelijk. Periodiek gebeurt dat in de vorm van artikelen in vakbladen. Recent is er een concept artikel voorgelegd over het kievitenonderzoek in de Dulf gedurende de jaren 2007 tot 2011 aan Journal Of Avian Biology. Daarnaast gebeurt het werk van Menork deels in directe samenwerking met professionele wetenschappers, zoals ook het afgelopen jaar met de Boerenzwaluw.

Downloads
Jaarrapporten van het afgelopen jaar 2016 zijn ondertussen beschikbaar van de Boerenzwaluw en van het CES en TREK onderzoek met zangvogels in de Venebuurt.
Download (PDF):