Jaarverslag Boerenzwaluw gereed

18.12.2015

Zwaluwnest1Jaarlijks wordt er aan het einde van het kalenderjaar (o.a.) een verslag opgemaakt van het onderzoek bij de Boerenzwaluw. Sinds 2009 doet Menork onderzoek bij broedkolonies in een aantal schuren en stallen. In 2014 is besloten het project meer te richten op broedvogels, de nesten en de nestjongen. Gekozen is voor minder locaties met als criterium dat nesten goed bereikbaar zijn en de broedvogels gemakkelijk te vangen zijn. Door jaarlijks de nesten te volgen, wordt (meer) informatie verkregen over de reproductie en (nest)plaatstrouw. In 2014 werd zodoende een methode ontwikkeld om broedvogels (bij de nesten) van enige afstand individueel herkenbaar te maken.
Deze methode zou afgelopen jaar worden toegepast. Helaas heeft tijdgebrek dit voornemen in de weg gestaan. Desondanks is er ook dit jaar weer volop aan de weg getimmerd en kan er weer een belangrijk hoofdstuk aan het project worden bijgeschreven.
Lees verder: Boerenzwaluw-jaarverslag2015