Jaarverslag onderzoek boerenzwaluw 2017

06.01.2018

Elk jaar worden van de onderzoeksprojecten van Vogelringstation Menork jaarverslagen opgemaakt. Enerzijds is dat ter ondersteuning voor het opmaken van meer-jaarlijkse analyses doch vooral ook voor het verantwoorden van de verrichte activiteiten aan terreineigenaren en andere betrokken personen of instanties.

Kleurringetjes
De afgelopen dagen werd de laatste hand gelegd aan het jaarrapport van het onderzoek bij de boerenzwaluw. Op (nog) drie locaties worden broedparen en hun jongen intensief door Menork gevolgd. Doel van het project is om meer aan de weet te komen van individuele broedprestaties en daarom worden alle broedvogels voorzien van een unieke combinatie kleurringetjes. Op deze manier kunnen de vogels van afstand worden gevolgd, ook al is dat in donkere boerenstallen niet altijd een gemakkelijke opgave gebleken..

Broedprestaties
Het jaarverslag van 2017 geeft een beeld van wat we zoal in 2017 hebben gedaan en geconstateerd met boerenzwaluwen op twee locaties in Langezwaag en op een locatie in Hemrik. Nu we in staat zijn om de broedvogels allen individueel herkenbaar te maken en naderhand na te gaan welke vogels de nestjongen voeren, hebben we veel gegevens kunnen vergaren over de voedselpartners. Omdat een aantal vorig jaar ook al kon worden gevolgd is er ook al data van meerdere jaren beschikbaar. En dat levert – zoals vooraf al gehoopt – buitengewoon interessante  informatie over de broedprestaties van de boerenzwaluw

Het jaarverslag is als PDF-document te downloaden:

: