Jonge koekoek krijgt ring op boerenerf

18.07.2015

koekoek3Jaarlijks rond deze tijd is het raak.. Dan komt Appie Venema uit Terwispel ons vertellen dat hij een koekoeksjong heeft gehoord. Niet ergens in een natuurgebied van een gesubsidieerde natuurbeheerder maar gewoon op zijn eigen erf.. Een boerenerf dat in vele opzichten bepaald niet onderdoet voor een regulier natuurreservaat. Dankzij extensief beheer en respect voor natuurlijke waarden, komen er op Appie ‘s erf talrijke diersoorten voor. Meest bekend zijn de tientallen boerenzwaluwen die jaarlijks in zijn boerderij een geschikte broedplek weten te bemachtigen. Maar er leeft zo veel meer in en rond deze boerderij, zelfs de kleine karekiet, bosrietzanger en spotvogel voelen zich thuis in de rijkelijk aanwezige spontane (onder)begroeiing.

Het kan dus haast niet anders dan dat de koekoek deze plek ook ontdekt. En zijn aanwezigheid betekent voor zangvogels, vaak zijn dat karekieten of grasmussen, dat er mogelijk een vreemd ei in het nest opduikt. En uiteindelijk zal dat vreemde ei bepalend zijn voor het broedsucces.
Vaak rond deze tijd van het jaar – vader en moeder koekoek zijn dan alweer op reis naar het warme zuiden – zijn de (grote) koekoeksjongen te horen. Hun sterke bedelroep klinkt ver en Appie kent dit geluid als geen ander. Met hoogste voorzichtigheid weet hij de nesten waarin zich een bedelend kokoekoek1ekoeksjong bevindt, te traceren. Ook dit jaar is het een kleine karekiet die het slachtoffer is geworden van een koekoek.. In een relatief klein doorgehangen nestje tussen de rietstengels zit een ‘reuzenkuiken’ dat het voor elkaar weet te krijgen dat de pleegouders af en aan vliegen met insecten. En hoewel het kuiken nog maar ruim 2 weken oud is, is het al bijna zes keer zo zwaar als het gewicht van de beide pleegouders en heeft het nog een paar dagen nodig om het nest al te verlaten.

Dat is overigens ook de kritieke fase van jonge koekoeken. Want hun bedelroep trekt ook roofdieren aan waardoor het bepaald niet zelden voorkomt dat het jong zelf ook wordt opgepeuzeld..  Natuurlijk hopen we dat het lot van dit prachtige koekoeksjong gunstiger uitpakt en dat het, net als zijn echte ouders, over een paar weken gezond en wel richting Afrika vliegt om daar de winter door te brengen. Mede daarom krijgt het jong vandaag een ring om de poot in de hoop dat we ooit weer van hem of haar zullen horen..