Kievitvrouw ‘oranje-wit’ na tien keer zuid-Frankrijk nog steeds present in De Dulf

25.03.2017

Kievit vouw oranje-wit ten tijde van het ringen en aanbrengen datalogger op 17 april 2007

Beste proefkonijn nog steeds in leven..
Gister, vrijdag 24 maart 2017, werd een bijzondere kievit gespot in De Dulf. Een kievit die bekend staat als het beste proefkonijn bij het onderzoek met dataloggers in de jaren 2007 tot en met 2010. En van precies deze trouwe broedvogel  – die ons veel informatie bezorgde dankzij het dragen van een datalogger gedurende drie jaar – weten we nu dat die nog leeft! Een prachtige opsteker!

Kievitvrouwtje ‘oranje-wit’ ten tijde van aanbrengen ringen en datalogger op 17 april 2007 (De Dulf)

Geolocaters
In de jaren 2007 tot en met 2010 werd in de Dulf bij Nij Beets onderzoek gedaan bij Kieviten met behulp van dataloggers ook wel geolocaters genoemd. Een nieuwe techniek die ons in staat stelt om, door middel van lichtmeting, informatie te verschaffen over trekroutes en overwinteringsstrategie. Althans wanneer het loggertje na verloop van tijd weer bij de vogel in kwestie afgenomen kan worden. Want een loggertje bevat geen zender doch een chipje dat kan worden ingelezen wanneer de logger na verloop van tijd weer kan worden afgenomen. Met andere woorden: de vogel die een loggertje meekrijgt moet na verloop van tijd weer worden terug gevangen. Het chipje slaat naast de tijd ook de daglengtes op door “simpel” het daglicht te meten. Na een analyse van deze gegevens kan tamelijk nauwkeurig worden berekend waar de vogel dagelijks verbleef..

Oranje-wit
Het vrouwtje oranje-wit werd tijdens het broeden (gevangen op het nest) op 17 april 2007 voorzien van een dataloggertje. Het loggertje zat bevestigd op een zwarte pootring en werd aangelegd aan de linker poot, boven het kniegewricht. Aan de rechterpoot werden twee kleurringetjes aangebracht: een oranje en een witte. Op deze manier konden we dit kievitvrouwtje dus van afstand herkennen in de hoop dat ze in de jaren daarna als broedvogel terug zou keren naar De Dulf.

Extra interessant proefkonijn
Dat laatste gebeurde echter niet. In 2007 had ze klaarblijkelijk te weinig broedrendement in de Dulf dat haar en haar (nieuwe) partner deed besluiten om in 2008 en de jaren daarna te verhuizen naar de Riperwâlden. Dat was op boerenland op 1 kilometer afstand hemelsbreed van De Dulf. Dit vrouwtje heeft ons als onderzoekers zodoende ook heel veel energie en tijd gekost want doordat ze verkaste naar een ander gebied was ze als broedvogel moeilijk te traceren. En toen dat laatste uiteindelijk gebeurde, was het nog een hele klus om haar ook opnieuw te vangen! Sterker nog, dat gebeurde pas in 2010, drie jaar later dus, te weten op 4 mei van dat jaar. Toen kon de datalogger worden afgenomen en de lichtgegevens worden opgeslagen op de computer. Maar dus wel van meerdere jaren en winters en dus een extra interessant proefkonijn van ons project met dataloggers!

Analyse verblijfpunten aan de hand van lichtgegevens datalogger kievitvrouw oranjewit (2007-2008)

Zuid Frankrijk-Noord Spanje
Het vrouwtje oranje wit kwam ons vertellen dat ze jaarlijks in een zone tussen zuid Frankrijk en Noord Spanje langs de westkust overwinterde. Maar niet voor heel lange tijd! Zo verliet ze op 17 december 2007 pas de Nederlandse westkust om op 23 februari 2008 alweer terug te keren naar de Dulf, of beter gezegd nu de Riperwâlden onder Tijnje om daar uiteindelijk te gaan broeden. Toch meldde ze zich tussendoor wel regelmatig in de Dulf. Een onder water gelopen perceel bood haar de gelegenheid om te foerageren en te rusten en zelfs al had ze een nest met eieren, zo nu en dan kwam ze ook daar nog even buurten. Ook in de jaren 2009, 2010 en 2011 werd ze nog een aantal keren foeragerend of rustend in de De Dulf gespot.

11 jaar oud
Maar wat nu dus blijkt dat mevrouw oranje-wit nog steeds leeft en ondertussen dus nagenoeg 11 jaar oud is. Want bij het ringen en aanbrengen van de datalogger in 2007 werd vastgesteld dat ze in 2006 was geboren, toen nog te zien aan het uniforme gesleten (juveniele) verenkleed. Een prachtige waarneming van een kievit die ons het meeste kwam vertellen over trek en verblijf van kieviten buiten het broedseizoen!

Journal of Avian Biology
Het toeval wil dat recent een artikel over dit onderzoek is geaccepteerd door de redactie van Journal of Avian biology, een van de meest vooraanstaande wetenschappelijke vakbladen ter wereld. Daarover volgt binnenkort meer informatie, te weten zodra het artikel voor publicatie is vrijgegeven.