Laat uitgevlogen zwaluwjong terug op locatie

14.06.2022

Geitenstal gebouwd in 2018, onderzoek- locatie 02 te Langezwaag Langezwaag

We gaven er geen kwartje meer voor..
Het is zaterdag 11 september 2021 als we nog eenmaal voor een allerlaatste controle op onderzoekslocatie 02 in Langezwaag komen. In een in 2018 gebouwde vrijstaande geitenstal verblijven zo waar nog twee paar boerenzwaluw waarvan eentje een nest heeft met daarin drie nagenoeg vliegklare jongen en het andere paar zelfs nog een nest heeft met daarin een jong van 8 dagen oud, dat er nog zeker twee weken over moet doen om het nest te kunnen verlaten. Zijn broertje of zusje dat een week geleden ook uit het ei kwam, is al niet meer in leven en het andere ei van het zeer late drie-legsel is niet eens meer uitgekomen. Zoals te doen gebruikelijk krijgt ook dit ene laatste jong een pootringetje van het Vogeltrekstation aangelegd met in het achterhoofd de wetenschap dat deze het hoogstwaarschijnlijk niet meer gaat redden..
De tientallen boerenzwaluwen die op deze locatie hebben gebroed, zijn allemaal al lang en breed vertrokken. Voor de lange reis naar Afrika verzamelen de zwaluwen zich nu snel om uiteindelijk in groepen de tocht van vele duizenden kilometers te gaan maken.
Het is dan ook al zeer de vraag in hoeverre de oudervogels nog heil zien in het opvoeden van dat ene late jong dat in potentie toch kansloos is. Ook zij moeten immers nu snel aansluiten bij de groep. .

Gunstige berichten
Het is echter zaterdag 25 september 2021 dat Sietse van der Wal, de eigenaar van de geitenstallen en zeer betrokken bij het onderzoek, ons het bericht stuurt dat het allerlaatste jong toch uit het nest is uitgevlogen! Een klein wonder dat dit ene achtergebleven jong dus toch de vliegklare leeftijd heeft gehaald en de oudervogels klaarblijkelijk bleven investeren in deze nakomeling.
Ook de berichten daarna lijken gunstig als Sietse ons op 11 oktober weet te melden: “de allerlaatste zwaluw is op 9 oktober vertrokken richting Afrika”!
Fijn te horen natuurlijk maar dit allerlaatste eenzame jonge zwaluwtje zal onmogelijk kunnen overleven. De lange reis naar tropisch Afrika bijna alleen maken en dat terwijl je nog maar amper op de wereld bent..

Man boerenzwaluw WR/* vader van het laat geboren jong uit 2021 dat nu ook in dezelfde geitsenstal in Langezwaag is teruggekeerd

Klein wonder
We kunnen het dan ook maar amper geloven dat bij een eerste analyse van de ringgegevens van dit jaar blijkt dat we op zaterdagochtend 11 juni 2022, bij een eerste volledige controle van in de geitenstal aanwezige broedvogels, dit jong uit 2021 hebben terug gevangen! Het mag een klein wonder heten dat we, uitgerekend dit in gedachten afgeschreven late zwaluwjong , nu weer hebben mogen begroeten als potentiële broedvogel in dezelfde stal! Het is sowieso al vrij uitzonderlijk dat een jong terugkeert naar zijn directe geboorteplek. Het lijkt in dit verband aannemelijk dat het laat vertrokken jong geen kans meer heeft gehad om zich te oriënteren op een potentiële broedplek voor het volgende jaar, waardoor het uiteindelijk na een succesvolle overlevingsreis van vrijwel zeker minimaal 6000 kilometer nu weer op deze plek terugkomt. Van jonge vogels is bekend dat deze zich na het uitvliegen al lijken te oriënteren op een mogelijke broedlocatie voor het opvolgende jaar ..
Saillant is ook dat de vader van dit jong ook weer terug is in de stal en zich weer ook weer heeft gemeld bij hetzelfde nest. We zijn uiteraard benieuwd in hoeverre dit late zwaluwjong dit jaar tot een eigen broedsel komt. In de aantekeningen bij de terug-vangst op 11 juni staat gemeld dat het een (nog) niet broed-actief mannetje betreft..

Hoe dan ook, het terugzien van dit ‘afgeschreven’ late zwaluwjong heeft ons andermaal geleerd dat niks vanzelfsprekend is de vrije natuur. En juist dat maakt het onderzoek zo boeiend!