Leerschool

Erkend leerbedrijf

Halverwege 2009 Menork kreeg Menork al de voorlopige status van Erkend Leerbedrijf. Per 17 december 2009 is dat omgezet naar een definitieve status. En niet zo maar. Een meting met behulp van de kwaliteitspiegel door Aequor heeft uitgewezen dat Menork:

  • zeer goede begeleiding biedt
  • duidelijke visie, opleidingsbeleid en praktijkleerplan hanteert
  • zeer veel maatwerk bij de begeleiding van de leerling levert
  • uitstekend middelenmanagement voert
  • een prima opleidingsmanagement voert
  • een zeer positief resultaat behaalt bij het totale opleidingsproces

erkendleerbedrijf

Foto: Willem Bil (VRS Menork) ontvangt uit handen van bedrijfsadviseur mevrouw ir. Ten Caat van Aequor de uitkomsten van de kwaliteitspiegel (2009)

Resultaten om naar huis te schrijven en waar Menork trots op is! In 2009 en in 2011 liepen studenten van het Nordwin college met veel enthousiasme stage bij Menork. Sterker nog, beide studenten maken sindsdien deel uit van het vaste team medewerkers van Menork.

Intrekken Aequor Certificaat

Toch heeft Menork in 2014 besloten om de Aequor certificering (tijdelijk) in te laten trekken. Van Menork werd verwacht dat er periodiek zou worden ingeschreven op bijscholingscursussen en meer betrokkenheid bij het werk van Aeqour. Helaas is dat voor een klein clubje als Menork geen optie. In de praktijk zal het certificaat opnieuw via Aequor geactiveerd kunnen worden wanneer er behoefte aan is. Dat is het geval wanneer zich rechtreeks bij Menork een verzoek om een stageplek binnenkomt waarbij de erkenning als voorwaarde geldt. In 2014 is er overigens via de KNAW (vogeltrekstation) een stageplek bij Menork aangeboden. Een stagiair van het MBO/Helicon te Velp heeft zijn praktijkstage (met over en weer tot groot genoegen) bij Menork vervuld.

Welke plek biedt Menork aan MBO stagiaires?

Menork kan jaarlijks slechts plaats bieden aan in principe één of hooguit twee stagiaire(s). Menork biedt een bedrijfsplek aan die ‘anders is dan anders’. De stageopdracht wordt samen met de student bepaald, is van wetenschappelijke aard en vraagt een hoge mate van zelfstandigheid. De student heeft bezieling voor natuur(behoud) en is er alles aan gelegen om in de vrije natuur op onderzoek uit te gaan. Belangstellenden kunnen zich melden waarna een sollicitatiegesprek zal uitwijzen of de kandidaat voldoende geschikt is.

Andere stages

Naast de leerschool voor MBO stagiares werkt Menork ook desgewenst samen met andere opleidingen. In het verleden werd samengewerkt met Wageningen Universiteit. Een tweetal studenten deed eigen onderzoek bij kieviten, samen met de medewerkers en gebruik makende van de veldfaciliteiten van Menork in het onderzoeksgebied De Dulf.